Gecombineerde opgave 2022

Gecombineerde opgave 2022

Adviesverlening of volledig verzorgen van de Gecombineerde opgave.

Waar bestaat de Gecombineerde opgave 2022 uit?

De Gecombineerde opgave bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Hieronder zetten we ze voor u op een rij.
Wilt u hier meer informatie over? Wij adviseren u graag over de onderdelen van de Gecombineerde opgave.

 • Basis- en vergroeningsbetaling
 • Extra betaling voor jonge landbouwers
 • Nieuwe betalingsrechten voor jonge- of startende landbouwers
 • Betalingsrechten
 • Brede weersverzekering
 • Uitbetaling ANL-b (opvolger van SNL-a)
 • Graasdierpremie
 • Diergezondheidsfonds
 • Fosfaatdifferentiatie
 • CO2 - emissie
 • Primaire waterkeringen (dijken)
 • Identificatie en registratie dieren
 • Percelen registratie
Hans Scholte, senior bedrijfsadviseur:

Hans Scholte, senior bedrijfsadviseur:

Er gelden voor uw bedrijf wellicht nog meer speciale aandachtspunten. Zeker weten dat u niets over het hoofd ziet? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Hulp bij het invullen Gecombineerde opgave

Heeft u hulp nodig met het invullen van de Gecombineerde opgave? Neem contact op via onderstaand formulier.

Opgave melkproductie door melkveebedrijven

Ook dit jaar worden er vragen gesteld over de totale melkproductie in 2021. Dit is inclusief de melk die u niet heeft geleverd aan de fabriek, zoals bijvoorbeeld vervoederde melk aan kalveren. Dit in verband met de wetgeving en het fosfaatrechten stelsel.

De totale hoeveelheid melk, dus ook die niet geleverd wordt aan de fabriek, is bepalend voor het melkproductieniveau per koe en de bijbehorende fosfaatproductie. Hier ligt een verband met de mestplaatsingsruimte en het benodigde aantal fosfaatrechten op uw bedrijf!

Veranderingen voor de Tuinbouw

Locaties

U moet het aantal locaties met tuinbouw onder glas aangeven, de locaties en het gewas dat u daar teelt. Bollengroei geeft u op bij teelt onder glas. Op deze wijze kan de uitstoot van broeikassen nauwkeuriger worden berekend.

Had u vorig jaar tuinbouw onder glas in verwarmde kassen? Dan vraagt RVO om de CO₂-emissie. De warmte van derden hoeft u niet meer op te geven, maar wel de warmte die u ontvangt van een gezamenlijke Energie BV.

Nieuws