Gecombineerde opgave 2024

Adviesverlening of volledig verzorgen van uw Gecombineerde Opgave.

Gecombineerde opgave 2024

Waar bestaat de Gecombineerde opgave 2024 uit?

De Gecombineerde Opgave bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Hieronder zetten we de onderwerpen voor u op een rij. Wilt u hier meer informatie over? Wij adviseren u graag over de diverse onderdelen van de Gecombineerde Opgave. 

  • basispremie- en extra betaling eerste 40 hectare met bijbehorende conditionaliteiten
  • eco-regeling
  • extra betaling voor jonge landbouwers
  • subsidie voor brede weersverzekering
  • subsidie voor behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen
  • Diergezondheidsfonds
  • fosfaatdifferentiatie
  • CO2 – emissie
  • Primaire waterkeringen (dijken)
  • Perceelsregistratie

Nieuw GLB

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is van start gegaan op 1 januari 2023. Met het nieuwe GLB wordt toekomstbestendig boeren sterker beloond. De betalingsrechten zijn vervallen. Sinds 2023 ontvangt u een basispremie op elke subsidiabele hectare die u in gebruik hebt. Landschapselementen tellen daarbij ook mee. U dient aan diverse voorwaarden, ook wel conditionaliteiten, te voldoen. Door invulling te geven aan diverse eco-activiteiten (eco-regeling) kunt u in aanmerking komen voor een extra vergoeding. Aanmelden voor GLB-subsidies doet u ook in 2024 tijdens de Gecombineerde Opgave. De definitieve aanvraag doet u van 15 oktober t/m 30 november 2024.  

Meer weten over het nieuwe GLB, sparren over uw keuzes en uw opties om te komen tot brons, zilver of goud? Uw Flynth-adviseur is er voor u. 

Hendrik Jan Bos, senior bedrijfsadviseur

Hendrik Jan Bos, senior bedrijfsadviseur

Het nieuwe GLB maakt het invullen van de GO dit jaar complexer. Wacht niet tot het laatste moment. U kunt vanaf 1 februari al starten met het intekenen van uw percelen!

Hans Scholte, senior bedrijfsadviseur:

Hans Scholte, senior bedrijfsadviseur:

Er gelden voor uw bedrijf wellicht nog meer speciale aandachtspunten. Zeker weten dat u niets over het hoofd ziet? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Colette Cohen, agro-jurist:

Colette Cohen, agro-jurist:

Dit jaar verdienen uw pachtcontracten extra aandacht. Mogelijke andere begrenzingen van uw percelen, er zijn soms subsidiabele elementen bijgekomen en misschien wil de verpachter wel een bufferstrook zelf gebruiken. Wij ondersteunen u om uw pachtcontract hierop af te stemmen. 

Hulp bij het invullen Gecombineerde opgave

Heeft u hulp nodig met het invullen van de Gecombineerde opgave? Neem contact op via onderstaand formulier.

Nieuws