Meldingsplicht energiebesparing in de praktijk: uitgebreide lijsten en specifieke voorwaarden

 
Meldingsplicht energiebesparing in de praktijk: uitgebreide lijsten en specifieke voorwaarden
Gepubliceerd: 26-10-2023, laatst gewijzigd: 12-12-2023

In 2030 zo’n 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen, dat is het doel van de Nederlandse overheid. Daarvoor moet het energieverbruik, ook van bedrijven, in Nederland omlaag. Hiervoor heeft de overheid de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) opgesteld. In 2019 moesten bepaalde ondernemers voor het eerst een melding doen voor de energiebesparende maatregelen. Deze melding moet elke vier jaar worden uitgevoerd. 1 december 2023 was voor veel ondernemers de volgende deadline.

Update: RVO meldt op RVO.nl dat er storingen zijn geweest in het formulier informatieplicht. De omgevingsdiensten, die de uitvoering van het toezicht op de informatieplicht energiebesparing verzorgen, zijn bereid om te wachten het met aanschrijven van de nog niet gemelde bedrijven en instellingen tot 1 januari 2024. Zo hebt u iets meer tijd om te voldoen aan uw informatieplicht. 

Aandachtspunten meldingsplicht

Het doen van de melding klinkt eenvoudig, maar dat blijkt in de praktijk toch anders. Het is een complexe regeling en het zelf indienen blijkt lastig en tijdrovend. Door het inschakelen van een energie-expert voorkomt u echter ook dat de melding onvolledig of onjuist is. Een risico dat op de loer ligt als kennis en expertise van de maatregelen en de regeling ontbreken. Voorkom boetes, bespaar uzelf energie én overweeg ook direct maatregelen die niet verplicht zijn, maar wél een hoog (financieel) rendement leveren. Gert Elling, adviseur bouw van Flynth, neemt u graag mee in een aantal aandachtspunten dat hij bij het uitvoeren van de meldingen en in het werkveld tegenkomt.

Meer bedrijven moeten voldoen, meer maatregelen komen in aanmerking

Gert: “In 2019 waren er nog lijsten met maatregelen per sector. Dat maakte het iets overzichtelijker. Nu is er één grote lijst met maatregelen, waar u als ondernemer volledig doorheen moet. Er is wel een verdeling in gebouw, proces en faciliteiten. Maar die verdeling maakt het er niet overzichtelijker op.”

De uitzonderingsposities voor bedrijven met een milieuvergunning en de glastuinbouw zijn per 1 juli 2023 vervallen. Ook deze bedrijven dienen te voldoen aan de verplichtingen. Voor de glastuinbouw zijn er specifieke maatregelen op de gebouwen- en processenlijsten opgenomen. Er zijn dus meer maatregelen om te overwegen, maar de verplichting geldt nu ook voor een bredere groep bedrijven.

Specifieke voorwaarden

De energieprijzen zijn flink gestegen. Daarom zijn er meer energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Gert: “U dient al deze maatregelen te beoordelen. Het zijn er op dit moment al 160. Overigens gelden voor de maatregelen specifieke voorwaarden, zowel economisch, technisch of per uitgangssituatie. Deze uitgebreide voorwaarden maken het doornemen van de lijst er niet makkelijker op. Maar ze zijn wél bepalend voor of u de maatregel wel of niet dient uit te voeren. Bij het ondersteunen van ondernemers merk ik dat het als ingewikkeld wordt ervaren. De website van RVO geeft veel informatie, dat is enerzijds prettig. Maar je kunt er ook eenvoudig in verdwalen.”

Per erkende maatregel op de EML geeft u aan of u die wel of niet hebt uitgevoerd. Gert: “Maatregelen dienen op een zelfstandig of een natuurlijk moment te worden uitgevoerd. U kunt in sommige gevallen ook kiezen voor een alternatieve maatregel. Voert u maatregelen niet of slechts deels uit? Dan moet dient u ook aan te geven waarom u deze nog niet (in zijn geheel) hebt uitgevoerd, waarom dat is en wanneer u deze wel gaat uitvoeren.”

Sjaak Reus van Gebr. Reus Tulpen: ‘We hebben diezelfde dag aan de meldingsplicht voldaan. Een last van mijn schouders.’

Laat Flynth voor u de melding verzorgen

Vanuit omgevingsdiensten en gemeentes wordt steeds meer gecontroleerd op de energiebesparende maatregelen. Tijdig en juist voldoen aan de (meldings)plicht loont. Voorkom verrassingen, onnodige handhavingstrajecten of zelfs boetes. Schakel een energie-expert van Flynth in. We bekijken met u de lijsten, bespreken uw bedrijfsspecifieke situatie en verzorgen de melding voor u. U dient Flynth hiervoor te machtigen. Dit is eenvoudig te regelen, door het machtigingsformulier van de RVO in te vullen. 

Neem contact op met uw adviseur van Flynth of maak gebruik van formulier voor uw vraag.

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: