Eindejaarstip

Eigen woning in de optimale belastingbox?

Eigen woning in de optimale belastingbox?
Gepubliceerd: 06-11-2020, laatst gewijzigd: 04-05-2021

Het is gebruikelijk om de eigen woning voor de heffing van de inkomstenbelasting in box 1 in te delen. Daarmee bereikt u dat de hypotheekrente leidt tot een vermindering van de relatief hoge belasting op uw winst en/of looninkomsten. Het kan echter voordeliger zijn om uw woning onder te brengen in box 2, dat wil zeggen verkopen aan uw eigen B.V. en dan weer terug huren.

Bijvoorbeeld als u een hoge rekening-courantschuld heeft aan uw B.V. Uw B.V. moet dan weliswaar overdrachtsbelasting betalen, maar die zal aanzienlijk minder zijn dan de dividend- en inkomstenbelasting die u kwijt bent als u die schuld via een dividenduitkering aflost.

Tip: Als u de woning nog dit jaar op naam van de B.V. laat zetten, ontloopt u de algemene verhoging van de overdrachtsbelasting op woningen van 2% naar 8%.

Box 3 vermogen op papier negatief

Als uw box 3 vermogen op papier negatief is, kan het interessant zijn om maar een deel van uw eigen woning te verkopen aan uw B.V. Het restant kan wel eens in box 3 terecht komen, maar dat hoeft niet te betekenen dat u over uw box 3 vermogen extra belasting moet betalen. Dit is rekenwerk voor deskundigen, onder andere omdat u er op bedacht moet zijn dat een hypotheekschuld in principe mee verhuist vanuit box 1 naar box 3.

Bekijk of tuin of garage wel tot de eigen woning behoren

Bekijk in overleg met uw belastingadviseur ook eens goed of bijvoorbeeld een garage of een deel van uw tuin wel tot de eigen woning moet worden gerekend. Zo niet, dan kan het aftrekbare deel van uw hypotheekrente wellicht omhoog. Andersom, een perceeltje grond kan misschien wel als aanhorigheid bij uw woning worden aangemerkt en leiden tot een besparing op uw box 3-belasting.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Tom Kleinpenning Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Tom Kleinpenning

Tom.Kleinpenning@flynth.nl