Verwerkersovereenkomst

...

Verwerkersovereenkomst

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht. Als Flynth voor u diensten verzorgt en daarbij persoonsgegevens verwerkt, ontvangt u van Flynth een overeenkomst waarin de vereiste afspraken zijn vastgelegd conform de nieuwe wetgeving.

Wanneer moet ik een verwerkersovereenkomst ondertekenen?
Als Flynth in uw opdracht persoonsgegevens verwerkt, u bent de verantwoordelijke, dan ontvangt u van Flynth een verwerkersovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor de salarisverwerking en adviesdiensten.

Als u samen met Flynth verantwoordelijk voor gegevens bent
Voor een ander deel van de diensten is Flynth volgens de AVG niet de verwerker, maar verantwoordelijke, net als u. Verzorgt Flynth deze diensten voor u, dan ontvangt u een gegevensuitwisselingsovereenkomst.  Dit is bijvoorbeeld het geval bij het opstellen van uw jaarrekening.

In de situaties waarin Flynth beide soorten diensten voor u verzorgt ontvangt u, conform de AVG, twee overeenkomsten ter ondertekening.

Via het klantportaal ‘MijnFlynth’ of niet?
Flynth correspondeert graag snel en gemakkelijk met haar klanten. Als u gebruiker bent van MijnFlynth, staan uw overeenkomsten klaar in MijnFlynth. U kunt dan direct digitaal accorderen. Gebruikt u MijnFlynth (nog) niet, dan heeft u de overeenkomsten ontvangen per post of per e-mail. U kunt de overeenkomsten handmatig ondertekenen en per post of e-mail retour sturen.

Ondertekenen door de juiste persoon
De overeenkomst is op naam gesteld van uw onderneming. Wij wijzen u er graag op dat het van belang is dat de juiste persoon binnen uw onderneming de overeenkomst accordeert en ondertekent.

Meer informatie

Voor vragen over deze overeenkomsten of de ondertekening ervan, kunt u contact opnemen met uw Flynth-adviseur of een e-mail sturen naar privacyteam@flynth.nl.

Algemene informatie over hoe Flynth uw privacy waarborgt en handelt volgens de AVG kunt u ook vinden bij onze informatie over de AVG en over privacy en cookies.

Alle informatie over een natuurlijke persoon, die u kunt identificeren. Ook wel ‘de betrokkene’ genoemd. Denk bij gewone persoonsgegevens aan naam, geboortedatum of telefoonnummer. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere godsdienst of medische gegevens. Die mogen alleen verwerkt worden als dit bij wet is toegestaan. Gevoelige persoonsgegevens zijn gevoelig, omdat het nadelige gevolgen kan hebben bij bijvoorbeeld identiteitsfraude. Denk dan aan alle bijzondere persoonsgegevens maar ook aan inloggegevens of BSN-nummer.
Verwerking is alles wat u met persoonsgegevens kunt doen. Onder andere het inzien, bekijken of raadplegen, bewaren en het vernietigen van persoonsgegevens.
Bent u degene die het doel van de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt? Dan bent u de verwerkingsverantwoordelijke. Denk bijvoorbeeld aan gegevens van medewerkers die u bewaart om hun salaris te kunnen betalen. Of e-mailadressen van klanten om hen via een nieuwsbrief te benaderen.
Als u de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een ander bedrijf, organisatie of persoon, dan is dat een ‘verwerker’. Een verwerker is nooit in loondienst bij de verantwoordelijke.

Meer over:


Subverwerkers
Flynth schakelt (sub)verwerkers in voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomsten met haar klanten. Ga naar het overzicht van subverwerkers.

Beveilingsmaatregelen
Flynth doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving en verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is. Lees hier over: de beveiligingsmaatregelen.

Neem contact op met uw adviseur of:

bel 088 236 77 77