subverwerkers

...

subverwerkersovereenkomst

Overzicht (Sub)Verwerkers:

Flynth schakelt (sub)verwerkers in voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomsten met haar klanten. Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaan Verwerken dan leggen Wij die Sub-Verwerkers (schriftelijk) de verplichtingen uit deze Overeenkomsten op.

Onderstaande (sub)verwerkers worden door Flynth ingeschakeld bij generieke werkzaamheden. Dat wil zeggen dat zij persoonsgegevens verwerken van alle klanten en relaties van Flynth. Deze lijst wordt voortdurend geactualiseerd en zo nodig aangevuld.

Daarnaast verwerkt Flynth persoonsgegevens in het kader van specifieke diensten. Ook daarvoor worden (sub)verwerkers ingeschakeld. Welke dat zijn, is afhankelijk van de uit te voeren dienst. Een overzicht daarvan wordt samengesteld pér dienst. Dit overzicht wordt op deze pagina geplaatst als het gereed is.

Generieke  (Sub)verwerkers per 22 mei 2018

BT Nederland BV te Amsterdam

 • BT levert het datacentrum waar Flynth haar applicaties en data heeft staan en beheert de lijnen waarlangs backups worden getransporteerd.
 • BT ‘bewaart’ de data en ‘transporteert’ de data en heeft geen toegang tot de persoonsgegevens zelf.
 • BT levert afgesloten ruimtes in hun “Tier III+” Datacenters waar Flynth, in een dual-datacenter opzet, haar eigen servers heeft geplaats. Alle nutsvoorzieningen (stroom, koeling, internet) zijn per locatie dubbel uitgevoerd;
 • BT is ISO9001, ISO14001, ISO27001 en ISEA3402 gecertificeerd en voldoet verder aan NEN3140,1010 en 50110 normeringen;

Insign.it te Venlo

 • Insign.it wordt ingezet als externe beheerpartijen heeft daardoor toegang tot de gegevens in ons datacenter;
 • van deze toegang wordt uitsluitend gebruik gemaakt als dat noodzakelijk is voor 3de lijns ondersteuning waaronder het oplossen van storingen;
 • medewerkers van Insign.it hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en een VOG-verklaring is voor deze medewerkers aanwezig;
 • Insign.it is ISO9001 en ISO27001 gecertificeerd; ISAE3402-certificering is aangevraagd;

Twinfield / Wolters kluwer

 • Twinfield is de software in de cloud waarin Flynth haar eigen administratie verwerkt en de facturering;
 • Twinfield is houder van het Zeker-OnLine keurmerk. Alle systemen worden driemaandelijks geaudit;
 • Twinfield hanteert een eigen normenkader dat is opgebouwd uit de hoogste certificeringsstandaarden ter wereld, zoals ISO 27001, SAS70, ISAE 3000 en ISAE 3402;
 • informatie wordt encrypted verstuurd met beveiligingsstandaard Verisign Pro EV SSL-certificaat dat ook door banken en overheden wordt gebruikt;
 • alle verkeer met de webdienst is beveiligd en wordt in een HTTPS-omgeving afgehandeld;
 • Twinfield maakt dagelijkse, wekelijks, maandelijks en jaarlijks backups van de boekhouding en elk uur een kopie van de mutaties. De backups worden bewaard in een datacenter op een andere locatie. De backup is versleuteld met een geavanceerde AES-encryptiesleutel.

https://taxnl.wolterskluwer.com/prijzen/boekhoudsoftware/beveiliging/

Een vestiging bij u in de buurt

Bel 088 236 77 77