Zorgplicht binnen franchise: hoe geef je daar invulling aan?

 
Zorgplicht binnen franchise: hoe geef je daar invulling aan?
Gepubliceerd: 26-11-2020, laatst gewijzigd: 28-03-2022

De invoering van de Wet franchise komt steeds dichterbij. Een van de onderwerpen waar nu al de nodige discussie over wordt gevoerd, is de zorgplicht.

Zorgplicht is een overkoepelend en breed thema binnen franchise. Het heeft betrekking op het bieden van ondersteuning en begeleiding, maar vooral ook met het tijdig verstrekken van signalen en informatie aan elkaar. Zorgplicht begint al vóór de toetreding van een potentiële franchisenemer en blijft van kracht gedurende de samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever.  

Wat betekent dat nu concreet?

Mijn eerste gedachte: een concrete beschrijving van zorgplicht mist. Als ik zorgplicht plat sla en terugval op mijn ervaringen, kom ik tot één conclusie. De valkuil binnen franchise is vooral communicatie en nog eens communicatie. ‘Wat wordt bedoeld is niet gezegd. Wat wordt gezegd is niet gehoord of begrepen’. Alles staat of valt met de juiste verwachtingen en open communicatie richting elkaar. Ook als het gaat over zorgplicht. Vastleggen van de gezamenlijke verwachtingen is daarom essentieel, zowel voor, tijdens en na een franchiserelatie.

Precontractuele fase

De precontractuele uitwisseling van informatie is een belangrijke fase als het gaat om zorgplicht. Vooral deze fase leidt nogal eens tot de nodige conflicten in een later stadium. Zorgplicht komt tot uiting in de informatie die een franchisegever aan een potentiële franchisenemer verstrekt. Deze informatie geeft houvast voor de komende vijf jaar. Denk aan voorlichting over het formuleconcept en de bijhorende handelswijze, omzetverwachting, exploitatiebegroting, toekomstige investeringen, etc.  O jee! Ik betrap mezelf er op dat ik gelijk denk vanuit zorgplicht vanuit de franchisegever. De franchisenemer heeft toch ook een zorgplicht?

Vertrouwen is voldoende

Het lijkt me logisch dat een franchisenemer zich net zo goed informeert over wat hem te wachten staat. Een franchisegever moet de ondernemer gaan wijzen op zijn onderzoeksplicht. Het risico dat ondernemers te veel vertrouwen op informatie van de franchisegever is nou eenmaal aanwezig. Dat kan niet de bedoeling zijn! Een ondernemer moet ook zelf actief aan de slag met een eigen voorbereiding en kritisch kijken naar de informatie die de franchisegever verstrekt.  Er zijn weinig ondernemers zonder businessplan. Ook openheid van de ondernemer over zijn financiële situatie, achtergrond en drijfveren is bepalend voor succes. Maar tot waar moeten beide partijen gaan om misvatting over elkaars informatie voorkomen?

Vastleggen van verwachtingen

Welke informatie wissel je wel of niet uit in de precontractuele fase? Bij bestaande vestigingen gaat het onder andere om historische bedrijfsresultaten. Maar wat als het gaat om een nieuwe vestiging? Welke informatie is nodig om te komen tot een weloverwogen keuze? Bedrijfsresultaten van vergelijkbare vestigingen? Het is voor beide partijen belangrijk om te bespreken welke informatie binnen wiens domein ligt om duidelijkheid te krijgen over een invulling van de onderzoeksplicht.  Begin met de vragen: ‘Wie gaat wat doen? ‘Welke informatie verstrekken jullie aan elkaar?’ De antwoorden leg je vast in een checklist of contract, het zogenoemde PCID-document (precontractueel informatie document).

Meer weten?

Ook weten welke afspraken u moet maken over de precontractuele fase binnen franchise? Kijk en praat mee tijdens ons Franchisewebinar ‘Optimale samenwerking binnen franchise’ op woensdag 2 december vanaf 10:00 uur of mail ons direct op info@flynth.nl

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: