Waarom investeren in energiebesparende maatregelen juist nu interessant is voor ondernemers

 
Waarom investeren in energiebesparende maatregelen juist nu interessant is voor ondernemers
Gepubliceerd: 25-01-2023, laatst gewijzigd: 25-01-2023

De Nederlandse overheid heeft het doel gesteld om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten. Om dit te bereiken zijn er verschillende maatregelen ingevoerd. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het energieverbruik in Nederland omlaag gaat. Ook bedrijven moeten hun steentje bijdragen. Hiervoor heeft de overheid de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing in het leven geroepen. Investeren in energiebesparende maatregelen levert ondernemers op de korte en lange termijn financieel voordeel op. Gert Elling en Isabel Boschma-Van der Star van Flynth leggen uit hoe het zit.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft de overheid lijsten opgenomen met erkende maatregelen om energie te besparen: de EML. Dit staat voor Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing. “De overheid duidt dit aan als energiebesparende maatregelen die zich relatief snel, in vijf jaar of minder, terugverdienen”, zegt bedrijfsadviseur Isabel. “Nu de prijzen voor gas en elektra stijgen, zijn de maatregelen ook sneller terug te verdienen. De EML bestaat uit drie onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Alle kantoren moeten bijvoorbeeld per 1 januari 2023 energielabel C hebben. De EML geldt nu voor negentien bedrijfstakken.”

Voor welke bedrijven gelden de EML?

Bedrijven die meer dan 5.0000 kW en/of 25.000 m3 gas gebruiken (type B-bedrijven) vallen al sinds 2019 onder de informatieplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn om aan de overheid aan te geven wat hun energieverbruik is en welke maatregelen ze gaan treffen om energie te besparen. Bedrijven die onder deze grenswaarden zitten hebben deze plicht niet, maar zouden het vanuit het oogpunt van goed ondernemerschap toch kunnen doen. Bedrijven kunnen aan hun energiebesparingsplicht voldoen door alle, voor hen toepasselijke, erkende maatregelen uit te voeren. Voor bedrijven en instellingen die aan de informatieplicht energiebesparing moeten voldoen, is de EML een hulpmiddel om bij de overheid te rapporteren. “De overheid voert bij ondernemers controle uit of zij voldoen aan hun informatie- en energiebesparingsplicht”, zegt Gert Elling, Manager/Adviseur Bouw bij Rombou.  (advies voor gebouw en omgeving, volledig onderdeel van Flynth. “Als ondernemers niet voldoen aan hun plicht, krijgen zij in eerste instantie een termijn opgelegd waarin zij wel moeten voldoen aan de plicht. Gebeurt dat nog niet, dan begeven ondernemers zich op het terrein van een economisch delict, met bijbehorende sancties.”

Melding doen voor 1 juli 2023

De EML worden op dit moment geactualiseerd. Dit betekent dat er per 1 juli 2023, precies 4 jaar na de eerste ronde, nieuwe regels in werking treden. Alle bedrijven die voor 1 juli een nieuwe of eerste melding doen, vallen dus nog onder het oude regime. Isabel: “Het kan voor deze bedrijven heel interessant zijn om de melding voor 1 juli te doen, omdat ze dan weer voor 4 jaar voldoen aan de maatregelen. De EML worden immers steeds uitgebreider en ook de lijst met sectoren groeit. In de EML staan steeds meer voorwaarden in waar ondernemers aan moeten voldoen. De glastuinbouw had onder het oude regime bijvoorbeeld een uitzonderingspositie, maar die gaat verdwijnen. Bedrijven moeten eens per 4 jaar een nieuwe melding doen.”

Wat zijn de voordelen van de EML voor ondernemers?

Naast dat energie besparen bijdraagt aan een betere wereld voor nu en voor toekomstige generaties, levert het ondernemers ook financieel voordeel op, zegt Gert. “Voor ondernemers is het natuurlijk van groot belang om een financieel gezonde onderneming te hebben en te houden. Gezien de huidige prijsontwikkelingen, kunnen maatregelen zich binnen vijf jaar of sneller terugverdienen. Dat betekent snel voordeel in de financiën. Energie besparen leidt tot minder energiekosten van de onderneming. Investeringen die gemoeid zijn met de EML, komen daarnaast in aanmerking voor subsidie. Als een onderneming een investering doen in een EML-maatregel, kan hij een deel van de kosten aftrekken van de winst in dat jaar. Het moet natuurlijk wel op een bepaald niveau zijn wil het interessant genoeg zijn. Dit kan dan vallen onder de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ledverlichting is bijvoorbeeld een maatregel die hierop staat. In een keer alle ledlampen vervangen vergt een investering, maar daarvoor kan financiële compensatie via de EIA plaatsvinden. Dan is het handiger om het zo te doen dan om ze stuksgewijs te vervangen. Sommige energiebesparende maatregelen vallen ook onder de MIA\Vamil.”


“Bedrijven die minder energie uitstoten, kunnen dit gebruiken in hun marketingboodschap”, vult Isabel aan. “Dit is goed voor de bedrijfsreputatie en voor aantrekken van nieuwe medewerkers. Daarnaast voldoet de onderneming aan de geldende wet- en regelgeving.”

Hoe ondersteunt Flynth ondernemers die willen verduurzamen?

Bepalen welke energiebesparende maatregelen een ondernemer moet nemen, is niet altijd makkelijk. Zeker gezien alle voorwaarden. Flynth helpt zijn klanten hiermee. “Wij inventariseren samen met de ondernemer aan welke zaken hij of zij moet voldoen voor de informatieplicht en welke energiebesparende maatregelen daarbij horen”, vertelt Isabel. “We inventariseren daarnaast de mogelijkheden voor subsidie en we informeren de ondernemer proactief over de mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan technische mogelijkheden als de ondernemer besluit een investering te doen. Of de aanvraag voor een vergunning als dat nodig is om de bouwkundige staat van een bedrijfsgebouw te verbeteren. Dan is het handig dat Flynth alle expertiselijnen in huis heeft: van subsidieadvies tot bedrijfs- en bouwkundig  en juridisch advies.” “Ons advies is daarnaast onafhankelijk”, vult Gert aan. “Wij werken immers niet vanuit leveranciers, maar voor onze klanten.”

Energiemonitoring

Energiemonitoring is ook een aspect van energiebesparing waar Flynth ondernemers mee helpt. Gert: “Bij bedrijven die kiezen voor Energiemonitoring, inventariseren we wat het verbruik over een bepaalde tijd is. Dat kan per maand zijn, maar zelfs ook per uur. Op basis daarvan bekijken we waar de pieken zitten, waar dat door komt en wat er eraan kunnen doen. We kunnen dan besparingen realiseren door bijvoorbeeld verwarming in kantoorpanden beter in te regelen of te adviseren over isolatie of het gebruik van andere machines. Voor ondernemers in de melkveehouderij bijvoorbeeld is er een top-5 besparende maatregelen. Denk aan een optimaal ingestelde voorkoeler een warmteterugwin-installatie, een kwalitatief goede frequentieregelaar op de vacuümpomp, isolatie van het spoelsysteem in combinatie met temperatuurverlaging van het warmwatertoestel en verlichting vervangen en optimaliseren.”

Energieaudit

Ondernemers die echt van de hoed en de rand willen weten wat hun energieverbruik betreft, kunnen ervoor kiezen om Flynth een energieaudit te laten doen in hun bedrijf. “Wij brengen dan de hele bedrijfsvoering in kaart waar het energieverbruik betreft”, zegt Gert. “Daar hoort bijvoorbeeld ook vervoer bij. Deze audit is voor bedrijven met meer dan 250 fte of €50 miljoen aan jaaromzet en €43 miljoen aan balanstotaal zelfs vanuit de Europese regelgeving verplicht.”

Stappenplan en tips

We hebben een handig stappenplan voor ondernemers opgesteld. Hierin geven we u tips en antwoorden op vragen als: 

  • Wat leveren energiebesparende maatregelen mij op?
  • Hoe kan ik beginnen met energiebesparende maatregelen voor mijn bedrijf?
  • Welke maatregelen zijn van toepassing op mijn bedrijfstak?
  • Heb ik fiscale of subsidievoordelen als ik energie ga besparen?  
  • Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de energiebesparende maatregelen?

U kunt het stappenplan hier gratis downloaden. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de EML en de mogelijkheden voor subsidie of financiering? Neem contact op met Flynth. 

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: