Voeg giften en zorgkosten zoveel mogelijk samen

 
Voeg giften en zorgkosten zoveel mogelijk samen
Gepubliceerd: 18-11-2022, laatst gewijzigd: 18-11-2022

Doe betalingen aan giften en zorgkosten voor de jaren 2022 en 2023 zoveel mogelijk nog in 2022 of stel de betalingen over 2022 zoveel mogelijk uit tot 2023

Sommige giften aan goede doelen en sommige kosten voor zorg zijn aftrekbaar van de belasting. Voor zowel giften als zorgkosten geldt een drempel. Onze tip voor het eindejaar: voeg zowel uw giften als zorgkosten zoveel mogelijk samen, zodat u maar één keer te maken krijgt met de drempel.

Giften en zorgkosten moeten “drukken”.

Uitgaven voor giften en zorgkosten die vergoed worden, bijvoorbeeld door een zorgverzekering, of waarvoor een andere verhaalsmogelijkheid bestaat “drukken” in de visie van de wetgever niet en komen niet voor aftrek in aanmerking.

1. Zorgkosten

Specifieke zorgkosten zijn uitgaven die worden gedaan wegens ziekte of invaliditeit. Daaronder vallen bijvoorbeeld uitgaven voor tandarts, fysiotherapeut of specialist maar ook vervoerskosten en dieetkosten, extra kosten voor kleding en beddengoed en vervoerskosten voor het regelmatig bezoeken van gezinsleden. Ook uitgaven voor gezinshulp kunnen onder voorwaarden mogelijk tot aftrek leiden.

Uitgaven voor brillen, contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen en rolstoelen zijn niet aftrekbaar. De kosten die onder het verplichte eigen risico van de zorgverzekering vallen zijn nooit aftrekbaar

Voor het aftrekken van specifieke  zorgkosten geldt een drempel. Deze is afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen (BOX I + BOX II + BOX III)

De uitgaven van partners en thuiswonende kinderen tot 27 jaar mogen samengeteld worden. Het verzamelinkomen van partners worden voor de berekening van de drempel bijeen geteld.

Dus ook voor uw zorgkosten geldt: probeer zoveel mogelijk behandelingen of kosten dit jaar of volgend jaar te ‘bundelen’. Dan is een hoger bedrag aan zorgkosten aftrekbaar.

2. Giften aan goede doelen

Een gift aan een goed doel is aftrekbaar als dit goede doel een ‘algemeen nut beogende instelling (ANBI)’ is. Gewone giften zijn niet volledig aftrekbaar.

Eén van de spelregels voor aftrek is dat de giften zijn betaald. Er is een bedrag dat niet aftrekbaar is: de drempel. In 2022 is deze drempel 60 euro of - als dat meer is – 1 procent van het verzamelinkomen.
Uitgaven van partners kunnen worden samengeteld. Het verzamelinkomen van partners voor het berekenen van de drempel word ook samengeteld.

Betaal daarom uw giften aan goede doelen zoveel mogelijk in één jaar. Dan heeft u slechts één keer te maken met een niet-aftrekbaar bedrag.Bent u werkzaam als vrijwilliger voor een algemeen nut beogende instelling of een sportorganisatie en heeft u voor deze werkzaamheden recht op een zogenaamde “vrijwilligersvergoeding” maar laat u deze niet uitbetalen? Dan heeft u onder voorwaarden de mogelijkheid om het niet uitbetaalde bedrag als gift in aanmerking te nemen.

Let op
Gewone giften hebben naast een drempelbedrag ook te maken met een maximaal aftrekbaar bedrag. Maximaal 10 procent van het gezamenlijke drempelinkomen aftrekbaar is als gift aftrekbaar. Denk hieraan als u giften zoveel mogelijk in één jaar wilt betalen.

Meer informatie? 

Heeft u vragen over deze onderwerpen? Bent u benieuwd wat dit voor u betekent? Neem contact op met uw adviseur.

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Eindejaarstip 2022

Geschreven door: