Nieuws

Conserverende aanslag bij emigratie kan (grotendeels) door de beugel!

Gepubliceerd: 19-07-2017, laatst gewijzigd: 19-07-2017

Op 14 juli 2017 heeft de Hoge Raad een antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de Rechtbank Zeeland-West Brabant over de mogelijke strijdigheid met de goede verdragstrouw van een conserverende aanslag bij emigratie. Het betrof hier een conserverende aanslag over de lijfrente- en pensioenaanspraak die in Nederland waren ontstaan. De conserverende aanslag werd opgelegd aan belanghebbende op het moment dat deze naar Frankrijk was geëmigreerd.

De vragen die de Rechtbank aan de Hoge Raad heeft gesteld dateren van 9 maart 2017. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 8 juni 2017 geconcludeerd (=geadviseerd aan de Hoge Raad) dat:

  • de conserverende aanslag van negatieve uitgaven bij emigratie voor de lijfrenteaanspraak in dit geval niet in strijd was met de goede verdragstrouw en dat die dus wel in stand kon blijven;
  • de conserverende aanslag van negatieve uitgaven bij emigratie voor de pensioenuitspraak in dit geval wel in strijd was met de goede verdragstrouw en dat die dus niet in stand kon blijven.

De Hoge Raad is afgeweken van de conclusies van de Advocaat-Generaal. De Hoge Raad antwoordt als volgt op de gestelde vragen. Hij oordeelt dat het opleggen van een conserverende aanslag voor een lijfrente- en pensioenaanspraak niet in strijd komt met de goede verdragstrouw bij de uitleg en de toepassing van het Belastingverdrag met Frankrijk omdat er namelijk sprake is van het terugnemen van een voorwaardelijk verleende aftrek van de lijfrente- en pensioenpremies.

De Hoge Raad vindt echter wel dat er compartimentering (= een soort opdeling) moet plaatsvinden en wel als volgt:

  • lijfrenteaanspraak: het opleggen van een conserverende aanslag is akkoord voor zover het de uitgaven betreft die zijn gedaan in de periode van 1 januari 1992 tot 1 januari 2001 of in de periode ná 15 juli 2009. Buiten deze perioden was geen voorwaardelijke aftrek verleend en vindt ten onrechte heffing plaats over een inkomensbestanddeel waarvan het heffingsrecht aan Frankrijk toekomt;
  • pensioenaanspraak: voor de conserverende aanslag over opgebouwde pensioenaanspraken geldt een vergelijkbare redenering. Voor zover negatieve uitgaven bij emigratie bestaan uit voorwaardelijk onbelast gebleven aanspraken, mag de belastingdienst hiervoor een conserverende aanslag opleggen omdat aan de voorwaarden voor de vrijstelling niet meer wordt voldaan. Hierop geldt wel een belangrijke uitzondering omdat voor de aanspraken en bijdragen die tot en met 15 juli 2009 onbelast zijn gebleven, geen sprake was van een voorwaardelijk vrijstelling. De conserverende aanslag moet dus beperkt blijven tot dat deel van de pensioenaanspraak en de pensioenbijdragen vanaf 16 juli 2009.

De Hoge Raad heeft nu de contouren geschetst voor het opleggen van een conserverende aanslag over lijfrente- en pensioenaanspraken bij emigratie. Het is nu aan de Rechtbank om de compartimentering ook feitelijk toe te passen. Dat zal wellicht nog een hele klus worden en over die berekeningswijze zal ongetwijfeld het laatste woord nog niet gezegd zijn.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Voor de praktijk houdt dit in dat bij iedere emigratie van een klant beoordeeld moet worden over welke periode de aanspraken en bijdragen zijn opgebouwd en betaald. Voor een deel kan een conserverende aanslag dus terecht zijn maar voor een deel niet. Bij twijfel moet er altijd tijdig (d.w.z. binnen zes weken na de dagtekening van de conserverende aanslag) bezwaar worden gemaakt tegen de opgelegde conserverende aanslag. Neemt u in hierover altijd contact op met uw contactpersoon bij Flynth.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail fiscale-zaken@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77
Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl