De nieuwe wet Franchise

De nieuwe wet Franchise

De impact van de nieuwe Wet Franchise op uw franchiseformule

De nieuwe Wet franchise wordt naar alle waarschijnlijkheid al met ingang van 1 januari 2021 van kracht. Het is dus noodzakelijk dat uw zaken ruim voor die tijd op orde zijn.

Nadat de wet definitief in werking is getreden, gaat deze direct gelden voor alle franchiseovereenkomsten die daarna worden gesloten. Wat betreft bestaande franchiseovereenkomsten geldt dat die aangepast zullen moeten worden. Voor sommige verplichtingen (onder andere goodwill, het concurrentiebeding en het doorvoeren van wijzigingen) geldt dan dat die uiterlijk binnen twee jaar na invoering van de wet (dus per januari 2023) in lijn moeten zijn gebracht met de Wet franchise.

Flynth heeft een ‘Wet franchise quickscan’ ontwikkeld. Hiermee kunnen lopende franchiseovereenkomsten beoordeeld worden. Aansluitend kunnen ze eventueel direct worden aangepast, zodat uw organisatie al voldoet aan de wettelijke vereisten voordat de Wet Franchise is ingevoerd. 

De Wet franchise quickscan toetst uw franchiseovereenkomsten aan alle artikelen uit de Wet franchise en omvat de volgende punten:

 • Definities;
 • inhoud franchiseovereenkomst;
 • verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer;
 • informatieverstrekking;
 • verplichtingen franchisegever;
 • verplichtingen franchisenemer;
 • overlegstructuur.

De kosten voor de check bedragen € 495,-. U krijgt een uitgebreide  telefonische toelichting nadat de checklist is uitgevoerd.

Het invullen van goed Franchisegever-en-nemerschap is een must. Samen met u zorgen wij ervoor dat uw gezamenlijke inspanningen gaan leiden tot groei van het gezamenlijke merk. Een goede verstandhouding tussen franchisegever en franchisenemer(s) vormt de basis voor een succesvolle samenwerking.

Maar hoe komt u tot invulling van een goede basis? Dit blijft altijd maatwerk.

Met een duidelijk stappenplan kunnen wij u helpen uw organisatie ook praktisch in te richten naar de regels van de nieuwe Wet Franchise, U moet dan bijvoorbeeld denken aan het inrichten en opstellen van:

 • Overlegorganen, structuur communicatie
 • On-boarding, profiel nieuwe ondernemers
 • Escalatiemodel
 • Verdienmodel
 • Goodwillmodel

Flynth heeft alle nieuwe overeenkomsten voor franchise in huis die aan de Wet franchise voldoen