Franchiseverenigingen

Daadkrachtig opkomen voor uw belangen

Franchiseverenigingen

Als franchisevereniging komt u op voor de belangen van alle franchisenemers in uw organisatie. Bij Flynth helpen we om die vereniging goed vorm te geven. Zodat u daadkrachtig kunt handelen. 

Uiteenlopende diensten

Bij Flynth bieden we uiteenlopende adviesdiensten om franchiseverenigingen op te zetten en te begeleiden. We helpen u met een goede overlegstructuur om eerlijk en in vertrouwen samen te werken. Door afspraken en verwachtingen duidelijk vast te leggen in een juridisch kloppend reglement, bijvoorbeeld over de benoeming van een bestuur en stemrecht voor de leden. Maar onze adviseurs staan ook klaar om vergaderingen voor te zitten of uw belangen te behartigen bij conflicten binnen de franchiseorganisatie. We denken graag met u mee. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij ondersteunen franchiseverenigingen van begin tot eind. Flynth staat pal naast u als het gaat over: 

Nieuws