Deal Advies

Deal Advies

Wij helpen u uw ambities waar te maken. 

Met advies op maat voor het beste resultaat.

Overweegt u een nieuwe investering of financiering? Wilt u een bedrijf kopen of verkopen, of een analyse van de strategische opties om uw onderneming te laten groeien? Wij helpen u bij elke stap.

Waarde toevoegen bij elke stap

Een onderneming (ver)kopen begint met een goede voorbereiding met gestructureerde financiële onderbouwingen die in de onderhandelingsfase overeind blijven. Flynth Deal Advies staat u bij, biedt toegevoegde waarde tijdens elke fase van het proces, en maximaliseert de waarde van de deal. Van een waardeanalyse tot de contractfase, en van een liquiditeitsbegroting tot financieringsplan. Wij helpen u uw strategie te vertalen in cijfermatige inzichten, waarop u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Meer weten?

Klik snel op onze expertises

Een goede voorbereiding is cruciaal. Wij bieden ondersteuning en brede dienstverlening in het (ver)kopen van een onderneming, waarbij wij nadrukkelijk als sparringpartner zullen functioneren: van het uitvoeren van een (indicatieve) waardering, om een vraagprijs te kunnen formuleren, of het uitbrengen van een bieding; en het opstellen van een informatie memorandum tot het uitvoeren van een (inkomend) due diligence onderzoek.Uiteindelijk ondersteunen wij tijdens de onderhandelings- en contractfase, waarbij eventueel wij een beroep doen op onze juridische en fiscale collega’s. 

Klik hier voor meer informatie

U wilt uw bedrijf verkopen en u wilt zeker weten dat u hiervoor de juiste prijs ontvangt. Anderzijds bent u als kopende ondernemer niet van plan om een prijs te betalen die geen eerlijke afspiegeling geeft van de waarde van de onderneming. De waarde van een onderneming hangt af van interne en externe factoren, maar is in de basis gebaseerd op de toekomstige kasstromen van de onderneming. Door deze kasstromen te voorspellen en onderbouwen, rekening houdend met het risicoprofiel van de onderneming kan de waarde bepaald worden. Het voorspellen van de toekomstige kasstromen vereist diepgaande kennis van de branche en de markt.

Klik hier voor meer informatie

U wilt zeker zijn van u zaak en de onderliggende risico’s die samenhangen met de aankoop van een bedrijf boven tafel krijgen. De ervaring leert dat uit een boekenonderzoek vaak onverwachte risico’s aan het licht komen, en geeft vaak aanleiding tot heronderhandeling tussen koper en verkoper op de overeengekomen overnamesom.

Het boekenonderzoek kan gericht zijn op verschillende terreinen: financieel, juridisch, fiscaal, commercieel, operationeel, milieu, human resources of andere relevante terreinen, afhankelijk van de orde van grootte en branche. Flynth Deal Advies is met name sterk gespecialiseerd in het financieel onderzoek.

Klik hier voor meer informatie

Voor het realiseren van uw plannen is kapitaal nodig: of het nu gaat om een investering in activa, werkkapitaal of een overname. Hier ligt een financieringsplan aan ten grondslag, bestaande uit een business case met daarin uw financiele postitie en potentie nauwkeurig uitgewerkt, waarbij wij garanderen dat het zogenoemde kredietmemorandum voldoet aan de huidige eisen van vermogensverschaffers. Samen gaan wij op zoek naar de juiste kredietbehoefte en hoe we daar op een passende manier invulling aan kunnen geven. Daarbij gebruiken wij ons netwerk van investeerders, private equity fondsen, banken of andere geldverstrekkers. 

Klik hier voor meer informatie

 

Wordt u vanuit uw financier verzocht om een nul-meting te laten uitvoeren van uw bedrijf door een onafhankelijk derde: het zogenoemde Independent Business Review? Wij hebben ruime ervaring in dergelijke trajecten. Dit onderzoek vormt de basis van een herstructureringsplan en zorgt voor een duurzaam toekomstperspectief voor u en uw vermogensverstrekker. Op basis van dit plan, kunnen concrete stappen worden gezet.

Bedrijfsopvolging is voor zowel u als ondernemer, als voor uw opvolger een ingrijpend en emotioneel proces. Het is van belang om voldoende tijd te nemen voor het opzetten en uitwerken van de bedrijfsopvolging. Flynth Deal Advies helpt u met een goede overdracht aan de volgende generatie, zodat u uw bedrijf met een goed gevoel kunt overdragen.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?
Download onze gratis whitepaper