Duurzaamheidsrapportage

Duurzaamheidsrapportage

economische resultaten en de prestaties op het gebied van duurzaamheid 

Inzicht voor de u als ondernemer in de melkveehouderij ten aanzien vanover de financieel - economische resultaten en de prestaties op het gebied van duurzaamheid voor het eigen bedrijf.  

Duurzaam ondernemen, voor wie dan?

Kun je als ondernemer groen doen, wanneer je rood staat?  

Afgelopen jaar is de melkveehouderij in Nederland twee uitdagingen rijker geworden. De Raad van State maakte op 29 mei een eind aan het Programma Aanpak Stikstof. En in juni maakte  het kabinet het definitieve klimaatakkoord bekend. Waarbij de melkveehouderij ook een bijdrage zal moeten leveren. De gemeenschappelijke deler van beide uitdagingen vanuit de overheid is de wens voor meer duurzaamheid, maar wat houdt duurzaamheid eigenlijk in  voor uw melkveebedrijf? 

U wilt

  • combinatie van financiële en technische bedrijfsresultaten in één rapportage
  • inzicht in gerealiseerde bedrijfsresultaten op gebied van duurzaamheid c.q. klimaat in relatie tot doelstellingen in klimaatakkoord; hiermeehelder waar u naar toe moet en hoe groot “de uitdaging” voor het individuele bedrijf is
  • combinatie van technische + financieel-economische kennis van uw Flynth adviseur om u als ondernemer bij te staan
  • optie inzet subsidiemogelijkheden om klimaatdoelen te helpen realiseren
  • nu product afnemen, omdat het voor u nog tijd is om te leren zien en te ervaren aan welke knoppen u kunt draaien en welke kant dan op moet worden gedraaid

Wilt u meer weten of heeft u een vraag?

Stel uw vraag in onderstaand formulier dan nemen wij contact met u op.Onze dienstverlening voor agrarische sector