Stikstof

Stikstof

Gevolgen en oplossingen, maak uw situatie inzichtelijk

Stikstof

De problematiek rondom stikstof stellen toekomstbewuste ondernemers voor moeilijke keuzes. Wacht u af tot helder wordt wat voor impact de problematiek op uw toekomstplannen gaat hebben, of kiest u nu voor de juist om te verduurzamen om de maatregelen voor te zijn?

De stal

De focus op stikstofreductie ligt vooral bij de bron: de stal. Een belangrijk uitgangspunt voor de toekomstbestendige stal is en blijft dat deze bijdraagt aan praktische bedrijfsvoering. Het is natuurlijk van belang dat deze voldoet aan de kaders die regelgeving eraan stelt. Nu en ook zeker in de toekomst. Een goede en strategische keuze op het gebied van stalbouw wordt daarom vooral gedaan met de toekomst in gedachte.

Subsidie investering in stal

Om stikstofreductie te stimuleren, heeft de overheid verschillende subsidies beschikbaar. Voor subsidie rondom stalmaatregelen is de regeling brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen (SBV) aan te vragen. Deze subsidiemogelijkheid focust op niet-bewezen innovaties rondom stallen voor onder andere de sectoren vleeskalveren, melkgeiten, varkens, leghennen en vleeskuikens. Uw Flynth adviseur kan met u kijken naar de subsidiemogelijkheden rondom deze regeling.

Veranderingen Mestbeleid 2021

In 2021 zijn er verschillende regels veranderd voor het gebruik en vervoer van mest. Deze zijn terug te lezen op de website van RVO. Zo wordt de fosfaattoestand van uw grond met nieuwe getallen bepaalt en mag u derogatie en bovengronds uitrijden niet meer tegelijk gebruiken.

Een natuurvergunning aanvragen

De regelgeving rondom het aanvragen van een natuurvergunning zijn bekend. Een nieuwe of gewijzigde activiteit mag geen toename van stikstofdepositie veroorzaken op Natura2000 gebieden ten opzichte van de referentiesituatie. Met behulp van het rekenmodel AERIUS moet dit inzichtelijk worden gemaakt.

Wanneer een wijziging van een bedrijf/stal zonder toename van stikstofdepositie plaatsvindt op een locatie is er sprake van intern salderen. Bij intern salderen is geen natuurvergunning meer nodig.

Als er een toename van stikstofdepositie is en intern salderen is niet mogelijk, dan is extern salderen een mogelijkheid. Bij extern salderen wordt de toename van stikstofdepositie in de beoogde situatie gecompenseerd door het staken van stikstofactiviteit(en) op een andere locatie(s). Wanneer sprake is van extern salderen is een natuurvergunning noodzakelijk en verplicht.

Stikstofdepositie speelt nu en in de toekomst een belangrijk aspect bij de agrarische bedrijfsvoering. De spelregels voor het aanvragen van een natuurvergunning zijn vastgesteld. Ons advies is om uw rechten in beeld te brengen en waar nodig vast te leggen in een natuurvergunning.

Neem contact met mij op:

Het laatste nieuws