Stikstof

Stikstof

Gevolgen en oplossingen, maak uw situatie inzichtelijk

Op 19 mei 2019 heeft de Raad van State een streep gehaald door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De manier waarop Nederland omging met activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op Natura2000 gebieden was niet correct. Vanaf dit moment kon het PAS niet langer worden gebruikt voor vergunningverlening.

gevolgen op het gebied van stikstof

Directe consequentie van de uitspraak is dat voor alle activiteiten met een effect (stikstofdepositie) op Natura2000 gebieden er een vergunningplicht geldt. In verband met de onduidelijkheid kon er in de periode mei tot mei december 2019 door de provincies geen vergunningen worden verleend.

Oplossingen op het gebied van stikstof

In december 2019 zijn door de provincies de beleidsregels voor vergunningverlening vastgesteld. Daarnaast komt de Minister regelmatig met aanvullende informatie mede op basis van adviezen van de commissie Remkes (algemene aanpak stikstof), commissies Hordijk (meten en rekenen), het landbouwcollectief (voorstellen vanuit de agrarische sector) en het RIVM. Het is duidelijk dat alle sectoren een bijdrage moeten leveren om de stikstofdepositie te verminderen.

Uw stifstofsituatie inzichtelijk

Weet u waar u aan toe bent? In een persoonlijk gesprek (telefonisch) bespreken we u vergunde, feitelijke en gewenste situatie en brengen we uw ‘ammoniakrechten’ (referentie situatie), de kansen en de bedreiging in beeld in een advies op maat. Zorg voor een compleet overzicht en breng u stikstofsituatie in beeld (kosten € 295,= exclusief BTW).

Een natuurvergunning aanvragen

De nieuwe spelregels voor het aanvragen van een vergunning voor een veehouderij zijn bekend. Een nieuwe of gewijzigde activiteit mag geen toename van stikstofdepositie veroorzaken op Natura2000 gebieden. Door de toepassing van intern of extern salderen kan dit met behulp van het rekenmodel AERIUS inzichtelijk worden gemaakt.

Stikstofdepositie speelt nu en in de toekomst een belangrijk aspect bij de agrarische bedrijfsvoering. De spelregels voor het aanvragen van een natuurvergunning zijn vastgesteld. Ons advies is om uw rechten in beeld te brengen en waar nodig vast te leggen in een natuurvergunning.

Neem contact met mij op:

Het laatste nieuws