WBSO

WBSO

Subsidie op innovaties

Hoe gaat dit in zijn werk? U leest hier alle ins & outs.

Nieuwe producten, innovaties? Laat de overheidssubsidie u niet ontglippen. Behaal fiscaal voordeel met de WBSO-subsidie.

Ontwikkelt u nieuwe fysieke producten, processen of programmatuur? Dan heeft u misschien recht op subsidie op loon, investeringen en/of bedrijfswinst volgens de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Innovatiebox. Hoe gaat dit in zijn werk? Flynth maakt u wegwijs en regelt de complete aanvraag en afhandeling.

Waarom WBSO; what’s in it for me?

Waarom WBSO; what’s in it for me?

Frits Hogendorf, Senior Subsidieadviseur bij Flynth, legt het uit.

"Over de totale loon- en directe kosten tot € 350.000 bedraagt het voordeel 40%. Bent u starter? Dan is voor u het voordeel zelfs 50%. Voor de hogere kosten geldt een percentage van 16%. Bent u een zelfstandige ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan geldt voor u daarnaast een extra aftrekpost van ruim € 13.000."

Heeft u personeelsleden die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) uitvoeren, dan kunt u uren die hieraan zijn besteed opvoeren als S&O-loonkosten. Deze uren worden vermenigvuldigd met het S&O-uurloon. Dit is € 29,- of als u eerder gebruik heeft gemaakt van de regeling, een gemiddelde van de betrokken werknemers. Voor zelfstandige ondernemers met minimaal 500 S&O-uren is er een vaste aftrek van € 13.188,-in de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Ook voor directe kosten en investeringen kunt u subsidie krijgen. Hoeveel hangt af van het aantal uur dat is besteed aan het speur- en ontwikkelingswerk en van de werkelijke kosten. Dit verschilt dus sterk per bedrijf. Als u geen of  beperkte  kosten verwacht kunt u kiezen voor het forfait, er wordt dan standaard € 10,-per S&O-uur berekend (tot 1.800 S&O-uren, daarboven € 4,-). Indien er wel omvangrijke kosten en uitgaven zijn voor het project kunnen deze begrote kosten worden opgegeven.

Maakt u al winst op uw innovatie, dan maakt u kans op nog meer subsidie. Dit doet u door de Innovatiebox toe te passen in uw aangifte Vennootschapsbelasting. U betaalt dan minder belasting op uw winst. Dit belastingvoordeel kan flink oplopen. Het kan zijn dat u over de winst maar 7% belasting hoeft te betalen. Dit terwijl de vennootschapsbelasting (Vpb) normaal gesproken al 20 of 25% bedraagt. Let op, want dit kan alleen als u al eerder WBSO of een octrooi heeft aangevraagd.

De WBSO richt zich op subsidie op loon of zelfstandigenaftrek en op subsidie op winst. De subsidie bedraagt een combinatie van de loon- en investeringskosten vermenigvuldigt met een percentage van 40% over de eerste € 350.000,- en 16% over het restant. De subsidie kan in mindering worden gebracht op de maandelijkse loonheffing. 

De subsidieregeling waarbij u subsidie krijgt over uw winst heet de Innovatiebox, omdat de winst vanuit het speur- en ontwikkelingswerk in een gunstige tariefbox valt voor de belasting.

  • Als u aanspraak wilt maken op de innovatiebox, het belangrijk is dat u eerst een subsidieaanvraag doet voor de WBSO? Doe dit tijdig: al vóórdat u met de ontwikkeling van uw innovatie start. Alleen met een WBSO-beschikking komt u in aanmerking voor de innovatiebox!
  • U pas in aanmerking komt voor de innovatiebox als de voordelen groter zijn dan de voortbrengingskosten die u in de voorgaande jaren hebt afgetrokken? U krijgt het voordeel over de winst die toe te rekenen is aan de innovatie. Hierover betaalt u het lage tarief.
  • U ook mag kiezen voor een vast bedrag waarop u de innovatiebox wilt toepassen? Dit is 25% van uw totale winst. U hoeft dan niet te berekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan uw immaterieel activum (uw innovatie). U mag elk jaar kiezen of u het vaste bedrag wel of niet toepast.

Een verplaatsbare stiltewerkplek voor op kantoor, in de vorm van een kubus met de look van een modern meubelstuk . 

De subsidieadviseur van Flynth heeft voor de klant de aanvraag opgesteld, ingediend en geholpen met beantwoorden van vragenbrieven. 

Netto-fiscaal voordeel: 30.000 euro

Productontwikkeling van een plaatsingshulpmiddel voor het plaatsen van grote tegels binnenshuis  door  professionele tegelzetters. 

De subsidieadviseur van Flynth heeft voor de klant de aanvraag opgesteld en ingediend.

Netto-fiscaal voordeel: 9000 euro

Bestrijding van bacteriën  in bomen zonder chemicaliën door een i specifieke behandeling van de boomstam. 

De subsidieadviseur van Flynth heeft voor de klant de aanvraag opgesteld en ingediend en vragenbrieven beantwoord.

Netto-fiscaal voordeel: 7500 euro

Met deze brillen kunnen 3D-objecten en informatie worden toegevoegd aan de realiteit,  voor medische behandeling. 

De subsidieadviseur van Flynth heeft voor de klant de aanvraag opgesteld en ingediend

Netto-fiscaal voordeel: 50.000 euro (meerjarig project).

Kees Poortvliet

Kees Poortvliet

Subsidieadviseur

+31882368404 of mail

meer over Kees

Geert Bruns

Geert Bruns

Senior Subsidieadviseur

+31882367140 of mail

meer over Geert

Frits Hogendorf

Frits Hogendorf

Senior Subsidieadviseur

+31882367181 of mail

meer over Frits

Jeroen de Koning

Jeroen de Koning

Senior Subsidieadviseur

+31882368028 of mail

meer over Jeroen

Gerjan Slotboom

Gerjan Slotboom

Senior Subsidieadviseur

+31882367088 of mail

meer over Gerjan

Galtjo Geertzema

Galtjo Geertzema

Subsidieadviseur

+31882368391 of mail

meer over Galtjo