My Flynth

wbso


Nieuw product of innovatie? Behaal fiscaal voordeel!

Ontwikkelt u nieuwe producten, programma’s of slimmere werkmethodes? Dan kunt u waarschijnlijk aanspraak maken op de WBSO en innovatiebox. Hoe gaat dit in zijn werk? Flynth maakt u wegwijs en regelt de complete aanvraag en afhandeling.

1. WBSO

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Deze regeling compenseert een deel van de loonkosten en overige kosten die u maakt voor de ontwikkeling van uw innovatie.

Korting op loonkosten en zelfstandigenaftrek
Hebt u personeelsleden die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) uitvoeren? Dan krijgt u een korting op de loonkosten. Hiervoor tellen de uren en het uurloon van de uitvoerenden mee.

Bijdrage in de overige kosten
Ook de directe kosten en investeringen die u maakt voor het speur- en ontwikkelingswerk tellen mee. Hoeveel hangt af van de werkelijke kosten die u besteedt aan het speur- en ontwikkelingswerk. Dit verschilt dus sterk per bedrijf.

Verwacht u weinig of geen kosten? Dan kunt u kiezen voor het forfait. Als er wel kosten en uitgaven zijn voor het project kunnen deze begrote kosten worden opgegeven.

WBSO: uw voordeel
Over de totale loon- en directe kosten tot € 350.000 bedraagt het voordeel 32%. Bent u starter? Dan is voor u het voordeel 40%. Voor de hogere kosten geldt een percentage van 16%. Bent u een zelfstandige ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan geldt voor u daarnaast een extra aftrekpost van ruim € 12.000.

Lees alle details in de leaflet >>

2. Innovatiebox

Maakt u straks winst met uw innovatie? Dan kunt u de innovatiebox toepassen in uw aangifte Vennootschapsbelasting. Dan betaalt u minder belasting over de winst die u maakt met uw innovatie. In plaats van de gebruikelijke 20 of 25%, betaalt u slechts 5% vennootschapsbelasting

Voordeel over werkelijke winst
U komt in aanmerking als de voordelen groter zijn dan de voortbrengingskosten die u in de voorgaande jaren hebt afgetrokken. U krijgt het voordeel over de winst die toe te rekenen is aan de innovatie. Hierover betaalt u het lage tarief.

Vast bedrag
U mag ook kiezen voor een vast bedrag waarop u de innovatiebox wilt toepassen. Dit is 25% van uw totale winst. U hoeft dan niet te berekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan uw immaterieel activum (uw innovatie). U mag elk jaar kiezen of u het vaste bedrag wel of niet toepast.

Let op: WBSO vereist
Wilt u aanspraak maken op de innovatiebox? Dan is het belangrijk dat u eerst een subsidieaanvraag doet voor de WBSO. Doe dit tijdig: al vóórdat u met de ontwikkeling van uw innovatie start. Alleen met een WBSO-beschikking komt u in aanmerking voor de innovatiebox.

Lees alle details in de leaflet >>

Download de leaflets
Wilt u meer informatie over de WBSO en/of de innovatiebox? Download de leaflets over de WBSO en de innovatiebox.

Meer informatie
Vraagt u zich af of u aanspraak kunt maken op de WBSO en innovatiebox? Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 
088 236 77 77.

De WBSO en de innovatiebox

Hoe zit dat precies?

Door slim gebruik te maken van de WBSO en innovatiebox kan ondernemer Bert-Jan van Dinter extra investeren in onderzoek. Maar hoe zitten de WBSO en innovatiebox precies in elkaar? Wie komt er voor in aanmerking? En wat zijn de valkuilen? Subsidieadviseur bij Flynth Galtjo Geertzema legt het in dit artikel graag aan u uit.

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt

Bel 31 (0)88 236 77 77 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws