WBSO

WBSO

Subsidie op innovaties.

Hoe gaat dit in zijn werk?

U vindt alle ins & outs op deze pagina!

Subsidie op innovatie

Nieuwe producten, innovaties? Laat de overheidssubsidie u niet ontglippen.

Behaal fiscaal voordeel met de WBSO-subsidie.


Ontwikkelt u nieuwe fysieke producten, processen of programmatuur? Dan heeft u misschien recht op subsidie op loon, investeringen en/of bedrijfswinst volgens de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Innovatiebox. Hoe gaat dit in zijn werk? Flynth maakt u wegwijs en regelt de complete aanvraag en afhandeling.

Waarom WBSO; what’s in it for me?

Waarom WBSO; what’s in it for me?

Geert Witjes, Senior Subsidieadviseur bij Flynth, legt het uit.

"Over de totale loon- en directe kosten tot € 350.000 bedraagt het voordeel 32%. Bent u starter? Dan is voor u het voordeel zelfs 40%. Voor de hogere kosten geldt een percentage van 14%. Bent u een zelfstandige ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan geldt voor u daarnaast een extra aftrekpost van ruim € 12.000."

3 manieren voor subsidie op innovatie

Heeft u personeelsleden die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) uitvoeren, dan kunt u uren die hieraan zijn besteed opvoeren als S&O-loonkosten. Deze uren worden vermenigvuldigd met het S&O-uurloon. Dit is € 29,- of als u eerder gebruik heeft gemaakt van de regeling, een gemiddelde van de betrokken werknemers. Voor zelfstandige ondernemers met minimaal 500 S&O-uren is er een vaste aftrek van € 12.623,-in de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Ook voor directe kosten en investeringen kunt u subsidie krijgen. Hoeveel hangt af van het aantal uur dat is besteed aan het speur- en ontwikkelingswerk en van de werkelijke kosten. Dit verschilt dus sterk per bedrijf. Als u geen of  beperkte  kosten verwacht kunt u kiezen voor het forfait, er wordt dan standaard € 10,-per S&O-uur berekend (tot 1.800 S&O-uren, daarboven € 4,-). Indien er wel omvangrijke kosten en uitgaven zijn voor het project kunnen deze begrote kosten worden opgegeven.

Maakt u al winst op uw innovatie, dan maakt u kans op nog meer subsidie. Dit doet u door de Innovatiebox toe te passen in uw aangifte Vennootschapsbelasting. U betaalt dan minder belasting op uw winst. Dit belastingvoordeel kan flink oplopen. Het kan zijn dat u over de winst maar 7% belasting hoeft te betalen. Dit terwijl de vennootschapsbelasting (Vpb) normaal gesproken al 20 of 25% bedraagt. Let op, want dit kan alleen als u al eerder WBSO of een octrooi heeft aangevraagd.

Wat houdt dat in -> WBSO?

De WBSO richt zich op subsidie op loon of zelfstandigenaftrek en op subsidie op winst. De subsidie bedraagt een combinatie van de loon- en investeringskosten vermenigvuldigt met een percentage van 32% over de eerste € 350.000,- en 14%  over het restant. De subsidie kan in mindering worden gebracht op de maandelijkse loonheffing. 

Wat houdt dat in -> innovatiebox?

De subsidieregeling waarbij u subsidie krijgt over uw winst heet de Innovatiebox, omdat de winst vanuit het speur- en ontwikkelingswerk in een gunstige tariefbox valt voor de belasting.

Wist u al dat ...

  • Als u aanspraak wilt maken op de innovatiebox, het belangrijk is dat u eerst een subsidieaanvraag doet voor de WBSO? Doe dit tijdig: al vóórdat u met de ontwikkeling van uw innovatie start. Alleen met een WBSO-beschikking komt u in aanmerking voor de innovatiebox!
  • U pas in aanmerking komt voor de innovatiebox als de voordelen groter zijn dan de voortbrengingskosten die u in de voorgaande jaren hebt afgetrokken? U krijgt het voordeel over de winst die toe te rekenen is aan de innovatie. Hierover betaalt u het lage tarief.
  • U ook mag kiezen voor een vast bedrag waarop u de innovatiebox wilt toepassen? Dit is 25% van uw totale winst. U hoeft dan niet te berekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan uw immaterieel activum (uw innovatie). U mag elk jaar kiezen of u het vaste bedrag wel of niet toepast.

Hoe andere ondernemers financieel voordeel genieten van de WBSO

Een verplaatsbare stiltewerkplek voor op kantoor, in de vorm van een kubus met de look van een modern meubelstuk . 

De subsidieadviseur van Flynth heeft voor de klant de aanvraag opgesteld, ingediend en geholpen met beantwoorden van vragenbrieven. 

Netto-fiscaal voordeel: 30.000 euro

Productontwikkeling van een plaatsingshulpmiddel voor het plaatsen van grote tegels binnenshuis  door  professionele tegelzetters. 

De subsidieadviseur van Flynth heeft voor de klant de aanvraag opgesteld en ingediend.

Netto-fiscaal voordeel: 9000 euro

Bestrijding van bacteriën  in bomen zonder chemicaliën door een i specifieke behandeling van de boomstam. 

De subsidieadviseur van Flynth heeft voor de klant de aanvraag opgesteld en ingediend en vragenbrieven beantwoord.

Netto-fiscaal voordeel: 7500 euro

Met deze brillen kunnen 3D-objecten en informatie worden toegevoegd aan de realiteit,  voor medische behandeling. 

De subsidieadviseur van Flynth heeft voor de klant de aanvraag opgesteld en ingediend

Netto-fiscaal voordeel: 50.000 euro (meerjarig project).

Theme picker

NEEM DIRECT CONTACT OP MET ONZE ADVISEURSNEEM DIRECT CONTACT OP MET ONZE ADVISEURS

Geert Bruns

Senior Subsidieadviseur

+31882367140 of mail

meer over Geert

Galtjo Geertzema

Subsidieadviseur

+31882368391 of mail

meer over Galtjo

Kees Poortvliet

Subsidieadviseur

+31882368404 of mail

meer over Kees

Gerjan Slotboom

Senior Subsidieadviseur

+31882367088 of mail

meer over Gerjan

Frits Hogendorf

Senior Subsidieadviseur

+31882367181 of mail

meer over Frits

Chris Hogevonder

Subsidieadviseur

+31882367529 of mail

meer over Chris

Jeroen de Koning

Senior Subsidieadviseur

+31882368028 of mail

meer over Jeroen