My Flynth

Hoeveel is mijn bedrijf waard?

De koper is vooral geïnteresseerd in de potentie van uw bedrijf

De waarde van uw ICT-bedrijf: weet u hoe het zit?

Vuistregels vaak ontoereikend in ICT-sector.

Het is voor ondernemers vaak de belangrijkste vraag: hoeveel levert mijn onderneming op bij verkoop? In tegenstelling tot in veel andere sectoren, zijn behaalde resultaten in de ICT-branche bij de verkoop vaak ondergeschikt aan de groeipotentie.

‘Een cynicus kent van alles de prijs, maar van niets de waarde.’ De schrijver Oscar Wilde (1854-1900) wist al dat er een groot verschil bestaat tussen de prijs en de waarde. De termen worden regelmatig door elkaar gehaald:

 • De prijs is een concreet bedrag – het resultaat van de onderhandeling.
 • De waarde is een economisch begrip.

De prijs en de waarde kunnen ver uit elkaar liggen.

Kijken naar de toekomst
Wilt u de waarde van uw ICT-onderneming bepalen? Terwijl in meer traditionele sectoren de omzet of de winst kan worden vermenigvuldigd, ligt dit bij een ICT-bedrijf complexer.

De gangbare vuistregels zijn in de ICT-sector ontoereikend, omdat ze gaan over gisteren en vandaag en niet over de financiële prestaties van morgen. Dit terwijl u als ICT-bedrijf grote investeringen doet in veelbelovende platformen en producten, ook als deze nog niet winstgevend zijn. Dat hoeft voor de verkoop geen verschil te maken: de nieuwe eigenaar koopt toekomst, geen heden of verleden.

Rekenmethodes in ICT
De waarde van een ICT-bedrijf wordt daarom meestal bepaald via één van de volgende methodes:

Discounted cashflow-methode (DCF)

In de DCF-methode wordt gekeken naar hoeveel cash er op basis van het bedrijfsmodel de komende jaren kan toevloeien naar de eigenaren. Door deze kasstromen tegen het bijbehorenden risico te disconteren kan de ondernemingswaarde in het heden worden berekend.

Real options-methode

De real options-methode is een rekensom die een stap verder gaat en kan worden toegepast bij bedrijven met zeer innovatieve oplossingen, hoge potentie én risico’s (bijvoorbeeld disruptieve verdienmodellen).

Winst geen leidraad
Dat u nu veel winst maakt, betekent dus niet automatisch dat uw onderneming een hoge waarde heeft.  En die waarde is uiteindelijk leidend om goede kopers te vinden. De koper is vooral geïnteresseerd in de potentie van uw bedrijf.

Waarde verhogen
U kunt de waarde van uw bedrijf in ogen van de koper verhogen, door de onzekerheden en risico’s zoveel mogelijk te beperken. Denk bij risico’s aan:

 • mogelijk vertrek van ‘bedrijfskritische’ personen (key personnel)
 • wankele financiering
 • strategische partnerships die niet goed zijn vastgelegd
 • onvoldoende compliant met de regelgeving

Blijf investeren
Heeft u het besluit om te verkopen genomen? Blijf dan investeren. Door marktkansen te benutten, de vaardigheden van personeel up-to-date te houden en te blijven inspelen op de behoeften van de markt, geeft u kopers het vertrouwen dat het bedrijf dat zij overnemen, klaargestoomd is voor de toekomst. Dit kan de aantrekkelijkheid van uw bedrijf – en daarmee uiteindelijk ook de prijs – aanzienlijk verbeteren.

wAARDEBOOSTERS

 • Unieke proven technology
 • Langlopende relaties met technologie-providers
 • Doordachte facturering- en abonnementenstructuur
 • Werkprocessen aantoonbaar op orde (ISO, ITIL, ISAE 3402 etc.)
 • Project-en kasstroommanagement

bRANCHETAK

 • Hosting, services, maintenance
 • Sectorbreed
 • Hosting, maintenance
 • Software development, services/maintenance, consultancy
 • Software development, consultancy