nieuws

Vraag uiterlijk 31 maart 2022 corona-uitstel van betaling aan

Vraag uiterlijk 31 maart 2022 corona-uitstel van betaling aan
Gepubliceerd: 15-03-2022, laatst gewijzigd: 15-03-2022

Op 31 januari jl. berichtten we u over de mogelijkheid om nog vóór 1 april 2022 bijzonder corona-uitstel van betaling te vragen. Die mogelijkheid bestaat voor ondernemers die nog niet eerder gebruik hadden gemaakt van het uitstel of die hun openstaande schuld inmiddels al volledig hadden afgelost. Mocht u tot die groep behoren en nog uitstel van betaling willen aanvragen, doe dat dan snel! De tijd begint te dringen en een verdere verlenging valt zeker niet te verwachten.  

Voor verdere informatie verwijzen we u naar het eerdergenoemde bericht van 31 januari jl.

Ook voor voorlopige aanslagen 2022

Zoals ook uit het genoemde bericht blijkt, geldt het uitstel van betaling voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 april 2022 ligt. De Belastingdienst heeft bevestigd dat ook voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting 2022 met een eerste vervaldatum vóór 1 april 2022, volledig onder het bijzonder corona-uitstel van betaling vallen.  De hele voorlopige aanslag loopt dan dus ook automatisch mee in de betalingsregeling van 60 maanden vanaf 1 oktober 2022. Dat geldt ook voor de termijnen van die voorlopige aanslag 2022 die pas na 1 april 2022 vervallen. 

Machtiging voor automatische incasso?

Heeft u een machtiging voor automatische incasso afgegeven, dan vervalt de automatische incasso bij het verlenen van uitstel. U ontvangt daarom na uw verzoek om bijzonder uitstel van betaling eerst nog een brief waarin u wordt gevraagd of u voor de voorlopige aanslag gebruik wilt maken van het uitstel. Na een bevestiging via het antwoordnummer, verleent de Belastingdienst dan alsnog het bijzondere uitstel. 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Peter Furer Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Peter Furer