Veilige Haven

Ook al gaat het uw bv nu voor de wind, een veilige haven geeft zekerheid

Gepubliceerd: 20-11-2019, laatst gewijzigd: 27-01-2020

Bij een bv komen schuldeisers niet zomaar aan het privévermogen van u als ondernemer. Of aan het vermogen van een andere bv. Maar let op: deze bescherming kent wel wettelijke grenzen zo leest u hier. Een bv-structuur die u juridisch beschermt én fiscale voordelen maximaal benut is dan ook cruciaal. Emile Zijlstra vertelt over het hoe en waarom in deze blog.

Ondernemers kiezen vaak voor een bv om privé en zakelijke belangen te scheiden. Maar een bv is natuurlijk het startpunt en niet het eindpunt. Een veelgehoorde uitspraak in dit kader is: één bv is geen bv. Het onderverdelen van uw onderneming in een holding en één of meerdere werk-bv’s is vaak een goed idee. Maar wanneer één van uw werk-bv’s in zwaar weer terechtkomt, dan wordt vaak gedacht dat dit geen gevolgen heeft voor de andere werk-bv(’s) of voor de holding. Ten onrechte. Bij een faillissement van één van de werk-bv’s kunnen financieel gezonde werk bv(’s) of de holding er wel degelijk last van krijgen als u het niet goed heeft geregeld.  

Zeker en beschermd

Met een goede bv-structuur heeft u een stevig fundament. Daarbovenop volgt het bouwwerk: het invullen van die structuur. Ook die moet stevig zijn. Want alleen dan is de hele constructie klaar voor een stresstest. In de praktijk blijkt dat bij een groot deel van de MKB-ondernemers met een bv-structuur die bescherming onvoldoende is. Bijvoorbeeld door de wijze waarop de bankfinanciering is vastgelegd. Stel u een geval voor dat de holding geld leent voor een in de holding aan te kopen pand. De bank kan vragen dat de holding als zekerheid naast haar eigen pand ook de debiteuren en voorraden van de werk-bv(‘s) verstrekt. Wanneer de werkmaatschappij dan failliet gaat dient het debiteurenbedrag ter aflossing van de bankschuld van de holding. De werk-bv krijgt daardoor een vordering op de holding. De curator zal dit bedrag dan van de holding terugeisen. Mijn ervaring is dat banken bereid zijn afspraken met de bank ook anders juridisch zijn vorm te geven. Ook in al bestaande situaties. Op zo’n manier krijgt de werk-bv geen vordering op de holding en kan de holding er zelfs sterker uitkomen.

Juist en volledig

Ook het ontbreken van contracten of onvolledige vastlegging van gemaakte afspraken kan voor problemen zorgen. Alle afspraken tussen een bv en haar aandeelhouder(s) − waarbij de bv wordt vertegenwoordigd door haar aandeelhouder − moeten namelijk schriftelijk worden vastgelegd. Dat staat in de wet. Gebeurt dat niet, dan kan een curator ze terugdraaien. Dus wanneer er bij voorbeeld geen arbeidscontract is kan de curator eisen dat de directeur-grootaandeelhouder (DGA) 5 jaar loon terugbetaalt.

Passend

Daarnaast is het van belang dat contracten passen bij uw situatie. Neem bijvoorbeeld een concurrentiebeding in het arbeidscontract van de directeur-grootaandeelhouder bij zijn eigen bv. Waarom zou u uzelf dit willen verbieden als u na een faillissement in dezelfde branche verder wilt? De curator zal u daar wel aan houden, of u moet het concurrentiebeding afkopen. Een ander voorbeeld van een niet passend contract is een rekening-courantovereenkomst met een kredietfaciliteit.  Als in zo’n geval u als DGA niet alleen geld kunt lenen van de bv, maar de bv ook van u als DGA, kan de curator dit geld bij u in privé opeisen. Ook zie ik vaak problemen ontstaan doordat  de website en de e-mailadressen van de werk-bv zijn. Bij een faillissement zult u die in dat geval van de curator moeten kopen. U kunt dan niet zomaar doorstarten. Ook niet met een nieuwe bv.

Voordelig en veilig

Een sterk vangnet en deugdelijke contracten bieden u meer zekerheid bij een faillissement. Maar u wilt ook fiscaal zoveel mogelijk profijt hebben. Bijvoorbeeld door uzelf fiscaal optimaal te belonen en gebruik te maken van het lagere vennootschapsbelastingtarief per bv. Of door de innovatiebox te benutten. Wat voordelig is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Maatwerk en regelmatig doorlopen van gemaakte afspraken zijn daarom belangrijk. Dat betreft niet alleen uw vermogen, maar ook uw partner en gezin. Zeker nu het vanwege internet steeds makkelijker is om te achterhalen over hoeveel geld de bv beschikt, bent u kwetsbaarder. U krijgt eerder te maken met assertieve beleggers, wordt aangesproken bij de sportclub of klanten vragen om extra korting. Ik heb zelfs al gezien dat ondernemers en hun familieleden te maken kregen met bedreigingen door criminelen. Natuurlijk moet u voldoen aan wet en regelgeving. Maar de buitenwereld hoeft niet in detail te weten wat de situatie van een bedrijf en diens DGA is, toch?

Veilige haven bij zwaar weer

Redenen genoeg om uw bv regelmatig tegen het licht te houden. Juist als het u nu voor de wind gaat is het cruciaal dat u een veilige haven heeft wanneer u in zwaar weer terechtkomt. Flynth beseft als geen ander dat u als ondernemer liever onderneemt. Daarom helpen we u graag met het vinden en inrichten van die veilige haven. Zodat u ook kunt blijven ondernemen als het tij keert.

Benieuwd hoe we dat ook voor u doen? Vraag uw adviseur naar Veilige Haven.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Emile Zijlstra

Emile.Zijlstra@flynth.nl