Toch nog bijzonder uitstel van betaling mogelijk tot en met 30 september 2021

 
Toch nog bijzonder uitstel van betaling mogelijk tot en met 30 september 2021
Gepubliceerd: 01-07-2021, laatst gewijzigd: 28-03-2022

Op 17 juni jl. berichtten wij u nog dat u tot 1 juli 2021 de mogelijkheid had om een verzoek te doen om (verlenging) van het bijzonder uitstel van betaling van belasting in verband met de coronacrisis. Het kabinet heeft op 29 juni jl. laten weten die mogelijkheid te verlengen tot 1 oktober 2021. Heeft u openstaande belastingschulden en nog geen uitstel van betaling of verlenging daarvan gevraagd? Doe dat dan vóór 1 oktober 2021, anders heeft u ook geen recht op de ruime betalingsregeling.

Verzoek tijdig om (verlenging) van bijzonder uitstel van betaling.

Bent u ondernemer en heeft u nog openstaande belastingschulden als gevolg van de corona-maatregelen, dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 verzoeken om bijzonder uitstel van betaling.
Heeft u al eerder bijzonder uitstel van drie maanden gehad en heeft u nieuw opgekomen belastingschulden, dan kunt u (onder voorwaarden) nog verlenging vragen tot  en met 30 september 2021.

Het verzoek om (verlengd) uitstel is mogelijk via de website van de Belastingdienst of schriftelijk. Natuurlijk kan uw Flynth-adviseur u daarbij helpen of het verzoek namens u doen.

Tijdig verzoek van groot belang voor betalingsregeling

Verzoek tijdig om (verlengd) uitstel, want alleen dan heeft u recht op een speciale betalingsregeling van 60 maanden die pas start op 1 oktober 2022. U hoeft uw belastingschulden waarvoor u uitstel heeft gekregen dan pas vanaf 1 oktober 2022 terug te betalen in maximaal 60 maandelijkse termijnen, mits u wel nieuw opgekomen betalingsverplichtingen tijdig voldoet.

Omvang betalingsregeling

Heeft u nog niet eerder verzocht om uitstel van betaling en verzoekt u alsnog uiterlijk 30 september 2021 om uitstel, dan geldt de betalingsregeling voor alle in aanmerking komende belastingschulden, waaronder de omzetbelasting, loonheffingen, inkomstenbelastingen en vennootschapsbelasting, in de periode van 12 maart 2020 tot en met 30 september 2021.

Heeft u ook nog belastingschulden openstaan van vóór 12 maart 2020 (zogenaamde pre coronaschulden) dan kunt u door een verzoek om verlenging er zelfs voor zorgen dat ook deze schulden worden meegenomen in het uitstel en de betalingsregeling. Er gelden daarbij overigens wel aanvullende voorwaarden.

LET OP

U moet wel tijdig voldoen aan nieuw opgekomen betalingsverplichtingen (ontstaan na afloop van het uitstel van betaling). Anders komt u niet in aanmerking voor de betalingsverplichting.
Is uw uitstel inmiddels verlopen en heeft u nieuw opgekomen betalingsverplichtingen? Betaal deze dan alsnog uiterlijk 30 september 2021 of vraag indien mogelijk uiterlijk 30 september 2021 om verlenging van het uitstel. Doet u dat niet, dan heeft u in zijn geheel geen recht op de betalingsregeling.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bijzonder uitstel van betaling en de betalingsregeling, dan vindt u op de pagina liquiditeitsproblemen door corona uitgebreidere informatie. Vanzelfsprekend kunt u ook terecht uw Flynth-adviseur.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

nieuws

Geschreven door: