Sterk Flynth maakt belangrijke stappen in een uitdagend jaar

 
Sterk Flynth maakt belangrijke stappen in een uitdagend jaar
Gepubliceerd: 30-05-2022, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Het geïntegreerd jaarverslag 2021 van Flynth laat een sterke groei zien van de auditpraktijk en een toenemende vraag naar adviesdiensten. Dit benadrukt de kracht van Flynth: klanten bijstaan met de beste adviezen. Flynth bood het hoofd aan de uitdagingen door corona en krapte op de arbeidsmarkt. Begin 2022 wist Flynth Accon avm en Astrium aan zich te binden.

Klanten en medewerkers door de coronatijd helpen

In dit tweede coronajaar ondersteunde Flynth veel mkb-ondernemers met advies om hun doelstellingen te kunnen blijven behalen. De accountant hielp onder meer bij het aanvragen van de steeds veranderende overheidsregelingen, zoals NOW en TOZO. Doordat ondernemers ontzorgd werden, konden zij zich in deze moeilijke tijd blijven focussen op het ondernemen.

Door corona bleef ook de zorg voor de eigen medewerkers een belangrijk aandachtspunt. Dankzij goed georganiseerde thuiswerkplekken heeft iedereen zich de hybride manier van werken volledig eigengemaakt. Digitale dagstarts zorgden voor de nodige verbinding in de teams. En de raad van bestuur hield alle medewerkers periodiek op de hoogte met interactieve livestreams.

Investeringen in continue kwaliteitsverbeteringen hebben volop doorgang gevonden. Thema’s als fraude, continuïteit en duurzaamheid vragen steeds meer aandacht en zijn versterkt opgenomen in de werkprogramma’s en opleidingen.

Overname Accon avm en Astrium

In maart en april 2022 zijn de overnames van Astrium en Accon avm afgerond. De overnames zijn geheel uit eigen middelen gefinancierd waarbij voor Accon avm de schuldpositie aan kredietinstellingen geheel is afgelost. Met deze overnames zijn, in lijn met de strategie 2020-2025, de basisdienstverlening alsmede de audit- en adviespraktijk versterkt.

Versterking recruitment en digitalisering

De krapte op de arbeidsmarkt heeft een drukkend effect op groei. Om meer jong talent en ervaren professionals binnen te halen, zijn de recruitmentactiviteiten uitgebreid. Om zittend personeel te behouden, is ingezet op meer werkplezier met ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast zijn een aantal aantrekkelijke financiële regelingen aan het beloningsbeleid toegevoegd.

De ontwikkeling op de arbeidsmarkt vraagt om efficiënte werkprocessen. Flynth heeft daarom een versnelde digitalisering van processen voorbereid, zowel intern als bij de klant. Er is geïnvesteerd in datagestuurd werken om klanten meer proactief te adviseren. Met een digitale manier van werken houden medewerkers bovendien meer tijd over om waarde toe te voegen voor de klant.

Geïntegreerd jaarverslag

Flynth omarmt de internationaal gestelde doelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Vanaf dit boekjaar is een start gemaakt met het geïntegreerd jaarverslag in plaats van het klassieke jaarverslag. Naast de klassieke rapportage met veelal financiële cijfers geeft het geïntegreerd jaarverslag inzicht in de prestaties in brede zin en geeft het inzicht in de invloed van Flynth op de omgeving. 

Resultaat en winstuitkering medewerkers gestegen

Ondanks de coronacrisis behaalde Flynth de doelstellingen voor werkkapitaal, vermogen en solvabiliteit. Hoewel de omzet stabiel bleef, steeg het resultaat voor belastingen en na winstuitkeringen aan medewerkers van EUR 0,4 mln naar EUR 2,7 mln. De winstuitkering naar medewerkers is gestegen van EUR 2,7 mln naar EUR 4,4 mln en de winstafhankelijke vergoeding op participatieregeling komt uit op de maximale vergoeding van 10%. Deze participatieregeling staat open voor alle medewerkers.

Sterke groei audit en uitbreiding advies

De auditpraktijk heeft een sterke groei doorgemaakt. Maar ondanks een toename van het aantal auditmedewerkers is het niet mogelijk geweest op alle offertes voor nieuwe klanten in te schrijven door krapte op arbeidsmarkt en de overtuiging van het belang voor een gezonde werk-privébalans.

In 2021 is een aparte servicelijn “advies” ingericht voor specialistische adviezen die in de basisdienstverlening niet dagelijks plaatsvinden. Onder deze servicelijn zijn onder andere deal advies, duurzaamheidsadvies, subsidieadvies, advies op gebied van data en governance en internationaal belastingadvies begrepen. Deze servicelijn geeft antwoord op de toenemende vraag naar adviesdiensten voor met name middelgrote ondernemingen.

Lichte daling in omzet van de basisdienstverlening

In 2021 zijn de ruim 40 locaties in de basisdienstverlening samengevoegd naar 12 organisatorische eenheden (clusters). Hiermee blijft Flynth sterk regionaal vertegenwoordigd maar kan door bundeling van kennis en ervaring de klantbediening verbeteren. De clusters bemensen tussen de 70 en 120 medewerkers waardoor betere doorstroom- en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers mogelijk is.

Het aantal medewerkers in de basisdienstverlening is met 4% gedaald en heeft een drukkend effect gehad op de omzetontwikkeling. Ook in de basisdienstverlening heeft krapte op de arbeidsmarkt de mogelijkheid nieuwe klanten en opdrachten aan te nemen beperkt.

Nieuwe raad van commissarissen

Er is, na een tijdelijke RvC, eind december 2021 een nieuwe RvC samengesteld met Kees van Dijkhuizen als voorzitter. Ook zijn de statuten en reglementen binnen Flynth vernieuwd om de governance goed te borgen en tegelijk te blijven voldoen aan de actuele en verwachte wet- en regelgeving.

Vooruitzichten

Bas Hidding, voorzitter raad van bestuur: ‘Wij zijn vol vertrouwen dat we onze klanten kunnen blijven bedienen en onze strategie verder tot uitvoer kunnen brengen. De vooruitzichten voor 2022 laten zich echter, gezien de huidige situatie in de wereld, lastig voorspellen.’

Voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Ilse Harmelink, directeur marketing, communicatie en business development van Flynth via (088) 236 88 66 of via pers@flynth.nl.
Meer over Flynth.

Downloads

Flynth_Jaarverslag_2021(.pdf, 4,86 MB)

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Jaarverslag 2021

Geschreven door: