My Flynth
Nieuws

Schoon erf zorgt voor fiscaal voordeel

Gepubliceerd: 16-02-2018, laatst gewijzigd: 16-02-2018

De Maatlat Schoon Erf is vanaf januari 2018 van kracht geworden. Belangrijkste doelstelling van de maatlat is het stimuleren van investeringen die emissies voorkomen uit mest, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. De Maatlat Schoon Erf biedt agrarisch ondernemers de mogelijkheid zich te laten certificeren. De overheid heeft de maatlat opgenomen in de MIA/Vamil regeling om zo een fiscaal voordeel te genereren.

Mogelijkheid extra investeringsaftrek en willekeurig afschrijven

Met Milieu-investeringsaftrek (MIA) is het mogelijk om 13,5% extra van de investeringskosten op de winst in minder te brengen. Daarnaast kan met Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) afgeweken worden van de reguliere afschrijving en mag de afschrijving voor 75% willekeurig plaatsvinden. Aan de kosten die in aanmerking komen voor MIA en voor Vamil zijn wel grenzen gesteld:

 • €12.500 per 500 m2 erfverharding;
 • €30.000 per 500 m2 sleufsilo;
 • €10.000 per 100 m2 mestsilo;
 • €15.000 euro per wasplaats.
 • Certificaat Maatlat Schoon Erf

De investeringskosten worden gebaseerd op de maatgevende waarden die in het certificaat Maatlat Schoon Erf (MSE) zijn vastgelegd. Een digitale tool om online het erf van de ondernemer in kaart te brengen is momenteel in ontwikkeling. De eerste criteria om aan de maatlat te voldoen zijn ontwikkeld voor de veehouderij- en akkerbouwerven.

Er zijn criteria opgesteld op het gebied van:

 • Emissies van mest(opslagen);
 • Emissies bij het reinigen van werktuigen;
 • Emissies uit voeropslagen;
 • De afvoer en tijdelijke opvang van hemelwater;
 • Dieren op het erf;
 • Het schoonhouden van erven.

Tijdig aanmelden en certificatie benodigd

Om MIA en Vamil te kunnen claimen dient de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een melding binnen drie maanden - gerekend vanaf de dag dat de opdracht is bevestigd - te ontvangen. Voor de meldingsdatum dient ook een ontwerpcertificaat MSE door een officiële certificeringsorganisatie te zijn afgegeven.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze regeling of over subsidie voor agrarische bedrijven? Met hulp van uw adviseur subsidie aanvragen? Neem contact op met de subsidiedesk via e-mail subsidiedesk@flynth.nl.

Bron: www.maatlatschoonerf.nl

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Geert Witjes

geert.witjes@flynth.nl