Piekbelaster kan nog steeds 121 euro voor fosfaatrechten ontvangen met Lbv-plus

 
Piekbelaster kan nog steeds 121 euro voor fosfaatrechten ontvangen met Lbv-plus
Gepubliceerd: 05-02-2024, laatst gewijzigd: 08-02-2024

Op het moment van schrijven zijn de boerenprotesten in Nederland en omliggende landen in volle gang. Het protest in 2020 richtte zich tegen het Nederlandse stikstofbeleid, met telkens dezelfde uitkomst: er moet minder vee komen om natuur te beschermen. Dit stikstofbeleid is in Nederland nog steeds actueel.  

Sterke kostprijs verhoging Nederlandse veehouders

In 2023 kreeg u als veehouder te maken met de afbouw van de derogatie en de aanwijzing van meer met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden). Met in Nederland een groot papieren mestafzetprobleem met hoge kosten voor u als veehouder als gevolg en ook meer aankoop van kunstmest. Terwijl het buitenland dit amper merkte. Ook hadden we in Nederland meer last van de stijging van de financieringslasten. 

Pas in 2024 protest merkbaar in de rest van de EU

Pas toen in december 2023 de Green Deal (ook wel Klimaatherstelwet genoemd) werd aangekondigd, gevolgd door de Natuurherstelwet kort daarna, werden de collega-boeren in de rest van de Europese Unie (EU) wakker. Beide wetten zijn afkomstig van de hand van de Nederlandse EU-commissaris Frans Timmermans en hebben consequenties voor energie-, brandstof- en voedselprijzen voor alle burgers in ruil voor verbetering van klimaat en natuur. En leveren in alle landen een kostprijsverhoging op voor agrarische ondernemers, maar met open EU-grenzen voor voedselimport geen level-playing field.  

Mogelijk aanpassen EU klimaat- en natuurherstelwet

Voedsel, energie, brandstof en wonen worden duurder in de EU. Dit heeft mogelijk invloed op het politieke landschap op EU-niveau. Nu al doen EU-commissarissen uitingen over het gedeeltelijk aanpassen van de Klimaatherstelwet en Natuurherstelwet, met het oog op de aankomende EU-verkiezingen in 2024. Wat de uitkomst hiervan wordt, merken we later.  

Dit betekent niet dat de derogatie in Nederland zomaar terug is. Wel groeit de kans dat er meer ruimte komt om (gescheiden) mest of kunstmestvervangers te gebruiken op uw eigen grond waardoor er minder kunstmest nodig is. Nieuwe inzichten over uitspoeling bij bemesting van dierlijke mest onderstrepen dat. Waarbij de EU specifiek voor Nederland een extra eis heeft voor die verruiming. Dat is de inkrimping van de veestapel en de dierrechten tot het niveau dat past bij de aanwezige grond (in ogen van de EU circa twintig procent minder dan in 2020). Hiervoor zijn al grote stappen gezet door de Nederlandse veehouders. 

Actuele Lbv-plus regeling en stikstofbeleid

Tegelijk is het stikstofbeleid in Nederland nog steeds actueel met de volgende kernpunten: 

  • De Landelijke beëindigingsregeling voor piekbelasters (Lbv-plus) is nog open tot 5 april 2024. Dit betekent dat u zich als piekbelaster nog steeds kunt inschrijven voor deze vrijwillige stoppersregeling. 
  • Ondertussen weten we van de eerste gevallen hoe deze exact uitwerkt. Hierbij ontvangt u als veehouder 120 procent van de tabelwaarde voor uw stallen op basis van de leeftijd van deze gebouwen. 
  • Verder ontvangt u als melkveehouder voor alle fosfaatrechten zonder afroming 121 euro. Deze rechten worden ingenomen. Als varkens- of pluimveehouder ontvangt u de voor de dierrechten bepaalde waarde. Daardoor geven dierrechten meer opbrengsten via de Lbv-plusregeling dan via de markt (als compensatie voor het stoppen). 
  • Als agro-ondernemer mag u allerlei fiscale regelingen toepassen die gunstiger zijn dan de regelingen bij regulier stoppen. 
  • U mag de woning en (onder)grond in uw bezit houden, er blijven wonen en ook een agrarisch bedrijf als akkerbouwer voortzetten. Waarbij vooral de huidige financiering bepaalt in welke mate dat mogelijk is. 
  • Er geldt echter een beroepsverbod voor de stoppende veehouder. Er mag wel vermogen aan kinderen of andere familieleden beschikbaar worden gesteld. 

Steeds meer inschrijvingen melkveehouders

Op dit moment hebben zich circa 1.350 veehouders ingeschreven voor de Lbv- en Lbv-plusregelingen. We zien dat dit vooral varkens- en pluimveehouders zijn. De laatste weken valt op dat nieuwe inschrijvers vooral melkveehouders zijn die – volgens de AERIUS-calculator – piekbelaster zijn en die zakelijk tot inzicht komen dat de Lbv-plusregeling voor hen wellicht passend is. Andere aanleidingen zijn de gewijzigde marktomstandigheden op de mestmarkt, de sterke prijsdaling van fosfaatrechten en de sterk gestegen kostprijs. Ook het aantal kopers speelt een rol in de overweging, vooral voor hun bedrijfsgebouwen en fosfaatrechten. 

Budget uitgebreid en regeling langer open

De minister heeft ondertussen aangegeven het budget voor de Lbv-plusregeling met anderhalf miljard euro te willen uitbreiden. In principe is de Lbv-plusregeling geopend tot 5 april 2024. Volgens de brief van de minister is het kabinet voornemens om de Lbv-plusregeling tot eind 2024 open te houden.  

Piekbelaster zonder opvolger?

Bent u piekbelaster en hebt u geen opvolgers? Dan kunt u overwegen u in te schrijven voor de Lbv-plusregeling. Neem contact op met Flynth en krijg inzicht in de mogelijke effecten van de regeling voor uw persoonlijke situatie. U neemt een treinkaartje met garantie op opbrengst fosfaatrechten om later – bij goed overzicht na EU-verkiezingen – het daadwerkelijke besluit te nemen.  

 

Ervaringen van Flynth met de Lbv-plusregeling 

Het is belangrijk om niet alleen naar de financiële vergoeding te kijken die de regeling biedt. Nu merken we vooral bij varkenshouders en pluimveehouders dat het moment waarop u beslissingen neemt en tot wanneer het bestaande bedrijf nog mag blijven draaien, van groot belang is voor de zakelijke uitkomst. Er is fiscaal veel mogelijk, maar ook dan geldt dat termijnen en keuzemomenten erg bepalend kunnen zijn. Alles komt samen tot uiting in de mate waarin u uw leningen kunt aflossen én uw vermogenspositie na deelname.

Ook zien we dat de vergunning van de afbouwlocatie vaak moet worden aangepast. In sommige gemeenten en provincies is nog ruimte voor nieuwe bedrijfsmatige mogelijkheden op die locaties. Datzelfde geldt ook voor Rood-voor-Rood-regelingen. Waar stapelen van regelingen officieel niet mogelijk is, is het combineren van regelingen op diverse punten juist wel mogelijk. Dan dat maar. Procedures en (voor)trajecten nemen veel tijd in beslag. Zeker met ingaan van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024. Daarom is het belangrijk om de wensen en mogelijkheden op uw bedrijfslocatie goed en tijdig in beeld te krijgen. Nieuwsgierig naar onze ervaringen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

BLog

Geschreven door: