My Flynth
Re-integratie

Ontslag op staande voet, na niet meewerken aan re-integratie door werknemer

Gepubliceerd: 10-01-2019, laatst gewijzigd: 10-01-2019

Ook een werknemer heeft verplichtingen in het kader van re-integratie

Werkgevers zijn belast met complexe wet- en regelgeving omtrent het ziekteverzuim van hun medewerkers. Ze zijn onder meer verplicht om zich aan allerlei termijnen te houden en zich tot het uiterste in te spannen om een zieke werknemer te re-integreren. Dat een medewerker ook verplichtingen heeft, is niet altijd even duidelijk of bekend. Maar de wet kent voldoende aanknopingspunten om een medewerker - indien nodig - te dwingen om adviezen van deskundigen (o.a. artsen) op te volgen en mee te werken aan in het kader van de re-integratie getroffen maatregelen en passende arbeid te verrichten. Doet de medewerker dit niet, dan kan de werkgever - alvorens een waarschuwing te hebben gegeven - het salaris stopzetten.

Ontslag op staande voet als uiterste sanctie

In het uiterste geval kan zelfs ontslag op staande voet als sanctie worden ingezet. De rechtbank in Rotterdam heeft dit recent nog weer bevestigd. In dit geval had de bedrijfsarts geadviseerd dat de medewerkster in staat was om passende werkzaamheden te doen. De medewerkster was gestart met dit werk en bleef daarna zonder bericht weg. De werkgever heeft daarop de medewerkster schriftelijk laten weten dat het niet werken gevolgen zou kunnen hebben voor de loonbetaling. Nadat ze een paar dagen wel was komen werken, liet ze daarna weer verstek gaan. Ook op meerdere uitnodigingen voor een gesprek op het bedrijf en een nieuwe afspraak bij de bedrijfsarts is ze niet ingegaan. De werkgever heeft daarop de loonbetaling gestaakt.

Hierdoor gealarmeerd is de werkneemster in gesprek gegaan met haar werkgever en is de loonbetaling hervat. Nadat ze na een nieuw advies van de bedrijfsarts wederom niet is komen werken en niet is ingegaan op het advies om een deskundigenoordeel bij UWV aan te vragen heeft de werkgever zelf het UWV om een oordeel gevraagd. Deze oordeelde dat de medewerkster onvoldoende meewerkte aan haar re-integratie. Na een nieuw gesprek met de werkgever is werkneemster weer – tot twee maal toe – uitgenodigd voor een gesprek met de bedrijfsarts. De werkgever had haar gewaarschuwd dat als ze niet zou komen, de arbeidsovereenkomst per direct beëindigd zou worden. De medewerkster is zonder bericht wederom niet verschenen op het spreekuur van de bedrijfsarts. De werkgever heeft ten slotte de medewerkster op staande voet ontslagen en dit toegelicht in een uitgebreide brief. Met aanvullende informatie van diverse behandelaars heeft ze de rechter verzocht het ontslag op staande voet ongedaan te maken.

De rechter heeft echter beslist dat de werkgever voldoende heeft gedaan om de medewerkster te waarschuwen en te bewegen tot meewerken aan de re-integratie. Nu zij dit op meerdere momenten heeft verzaakt was het ontslag op staande voet terecht gegeven. Ook het eerdere stopzetten van de loonbetaling was terecht gebeurd.

Het gehele traject – van eerste waarschuwing tot de uitspraak van de rechter -  heeft ongeveer 11 maanden geduurd. Het geeft weer dat een werkgever bij het instellen van loonsancties (opschorting of stopzetting van de loonbetaling) of voorbereiding van ontslag op staande voet, niet over 1 nacht ijs kan gaan. Het vergt een zorgvuldige opbouw van dossier, zowel het tijdspad als de keuze voor de sancties. Toch is het dienstverband uiteindelijk rechtsgeldig beëindigd!

Meer informatie

Heeft u te maken met een vergelijkbare situatie en weet u niet of u de juiste stappen zet? Heeft u andere personeelsvragen? Onze HR adviseurs kunnen u met raad en daad terzijde staan!

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur of direct met Paula Sjerps via mail: hradvies@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 72 99.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt

Gerelateerde artikelen

Paula Sjerps

Paula.Sjerps@flynth.nl