Liquiditeitsprognose: voor inzicht en rust in uw melkveebedrijf

 
Liquiditeitsprognose: voor inzicht en rust in uw melkveebedrijf
Gepubliceerd: 20-06-2023, laatst gewijzigd: 12-05-2024

Veel melkveehouders moeten nog wennen aan de wisselende prijzen. Zowel bij de opbrengsten, als bij de uitgaven. Vorig jaar zagen we prijsverhogingen voor kunstmest, graan, voer en energie. Tegelijkertijd was er ook een stijging van de melkprijs, die deze prijsverhogingen goed kon opvangen. Nu zien we een verlaagde melkprijs als gevolg van een groter zuivelaanbod en beperktere vraag. Sectoren als de varkens- en pluimveehouderij en akker- en tuinbouw zijn hier al meer aan gewend. Hoe gaat u hier als melkveehouder mee om? Een liquiditeitsprognose biedt wellicht uitkomst.

In de afgelopen twee jaar zag u als melkveehouder de melkprijs stijgen met 18 cent en dalen met 12 cent, naar het huidige niveau. De uiterste verschillen zijn nóg groter. Voor een gemiddelde melkveehouder met een productieomvang van ruim 1 miljoen kilogram melk per jaar, betekent een melkverschil van 12 cent per jaar al een verschil van 120.000 euro per jaar en 10.000 euro per maand. Hier staat tegenover dat de kunstmestkosten weer zijn gedaald en op ruim een derde deel liggen van vorig jaar. Daarnaast kost de dieselolie ook 40 procent minder. De effecten van zulke kostendalingen zijn op bedrijfsniveau echter wel kleiner. Het is daarom belangrijk dat u hier een totaaloverzicht van hebt.

Vaak zien ondernemers de stand van de rekening-courant als goede graadmeter voor hoe het met hun bedrijf gaat. Dit gaat door de grotere prijsschommelingen niet meer op. Juist onder zulke omstandigheden is het nuttig om met een liquiditeitsprognose als planningssysteem te werken. Via het Kwartaalbericht Melkvee van Flynth wordt deze aangeboden en is een terugblik en vooruitblik beschikbaar.  

Verschillende scenario’s 

Een veelgehoord argument om niet met een prognose te werken: niks is moeilijker dan de toekomst voorspellen. Dat klopt, maar dit lost u op door bijvoorbeeld maximaal een jaar vooruit te kijken. Werk hierbij voor de melkprijs en voor de rente met verschillende scenario’s en uitgangspunten. De verschillende uitkomsten geven inzicht en bieden houvast en rust. Bij een verwacht liquiditeitstekort is er een goed aanknopingspunt om tijdig in gesprek te gaan met de bank. Uw Flynth-adviseur kijkt graag met u naar welke scenario’s op uw bedrijf van toepassing zijn. 

Bufferruimte 

De beschikbare bufferruimte is de beschikbare financiële ruimte om een periode met zwaar weer het hoofd te kunnen te bieden. Dit hebt u nodig om het bedrijf bij tegenwind toch op koers te kunnen houden. 

Korte en lange termijn 

Mijn advies is om op korte termijn een liquiditeitsprognose uit te voeren, met verschillende scenario’s voor melkprijs en eventueel rente en laat u informeren over het Kwartaalbericht Melkveehouderij bij Flynth. Werk met een regelmatige update, bijvoorbeeld per kwartaal of per maand. Beoordeel de beschikbare en te realiseren marge (bufferruimte) op het bedrijf.  

Op de langere termijn is het belangrijk dat u de mogelijkheden voor verbetering van de bedrijfsresultaten beoordeelt. Zéker bij tegenvallende liquiditeit. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van bedrijfsvergelijking. Heb ook aandacht voor risicobeheersing en de kosten-batenafweging die hierbij hoort. En houd rendement, terugverdientijd en mogelijke alternatieve oplossingen in de gaten bij investeringen.  

Wij staan u bij 

Wilt u meer weten over de liquiditeitsprognose? Of wilt u deze (laten) uitvoeren? Neem dan contact op met uw Flynth-adviseur. Of maak een afspraak bij een Flynth-bezoeklocatie bij u in de buurt. Wij werken graag samen met u de mogelijke scenario’s uit. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: