ICT: ‘Investeer 15% van de winst in innovatie’

 
Gepubliceerd: 20-07-2017, laatst gewijzigd: 24-03-2022


ICT-ondernemers moeten de (door)ontwikkeling van hun eigen product of dienst niet onderschatten, meent Peter van der Vijgh, sectorleider bij Flynth. ‘Innoveren is van doorslaggevend belang voor de toekomst van ICT-dienstverleners. Houd rekening met een jaarlijkse herinvestering van zo’n 15% van het bedrijfsresultaat.’ Een kengetal dat ertoe doet.

‘Innovatie kost geld. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en het up-to-date houden van de bestaande, moeten ICT-ondernemers rekeninghouden met een herinvestering van 15% van het bedrijfsresultaat’, zo waarschuwt Van der Vijgh. Dat ziet hij ook in de cijfers van de afgelopen jaren van grote bedrijven als Microsoft en Cisco. Vertaal je dat naar kleinere en middelgrote ondernemingen, dan zullen daar de fluctuaties groter zijn, omdat die bedrijven doorgaans een kleinere productenportefeuille hebben. ‘Het ene jaar is het bedrag hoger, het andere lager. Zie die 15% als benchmark voor de minimaal benodigde investering om bij de tijd te blijven.’

Vragen over herinvesteringen? Peter van der Vijgh helpt u graag.

De noodzaak om te blijven ontwikkelen

De techniek binnen ICT-bedrijven is aan de achterkant universeel: .NET, Microsoft om SAAS-producten te laten draaien. ‘Desondanks maakt de levenscyclus van de programmeertalen en platformen die een ICT-ondernemer gebruikt doorlopende ontwikkeling noodzakelijk’, stelt Van der Vijgh. Een voorbeeld? ‘Als vroeger uw website JAVA gebruikte en u wilt hem baseren op .NET, dan moet hij nu opnieuw gemaakt worden. De versnelling in de ontwikkelingen van platformen maakt dat zowel timing als impact op software lastig is in te schatten. Toch weten ontwikkelaars goed welke platformen de toekomst hebben. Dat kan de basis zijn voor een investeringsplan.’

In de problemen door het uitstellen van investeringen in innovatie

Van der Vijgh weet dat kleinere en middelgrote ICT-ondernemingen vaak niet doorlopend investeren in innovatie. Omdat ze onvoldoende mensen, ontwikkeltijd of middelen kunnen vrijmaken. ‘Onverstandig’, meent hij. ‘Vroeg of laat komen deze bedrijven op het punt waarop ze de techniek achter alle software in één keer moeten aanpassen om aan de verwachtingen van gebruikers te kunnen blijven voldoen. Dan blijkt vaak dat deze ondernemingen tegen grote investeringen aanhikken, omdat ze er te weinig aan hebben gedaan. Vandaar die fluctuaties tussen de jaren.’

Deze ICT-ondernemer vernieuwt zijn business continu en groeit gestaag.

Stel een meer-jaren investeringsplan op

De snelheid waarmee ontwikkelingen in de ICT-sector elkaar opvolgen, maakt plannen lastig omdat nauwelijks te overzien is wat volgend jaar brengt. ‘Toch kunnen ICT-bedrijven rekening houden met enkele grote lijnen. Denk aan platformontwikkelingen. Microsoft en andere leveranciers geven vrij nauwkeuring aan hoe lang zij een platform nog ondersteunen. Het wegzetten van deze grote ontwikkelstappen in een meerjaren investeringsplan voor eigen software helpt ondernemers wel een stap verder naar een gezonde, veilige en verantwoorde bedrijfsvoering’, zegt Van der Vijgh. ‘Zo voorkomt u dat u vastloopt. Uw klant vraagt wel om die nieuwe technieken. Als u daar niet op bent voorbereid, staat u of op enig moment voor een hele grote investering of uw klanten kiezen voor een andere oplossing.’

Trends in ICT

Speel bij het uitwerken van een meerjarenplan in op trends in de sector. 1. Software als service. Doordat ICT- bedrijven software als service aanbieden, ontstaat bij hun klanten een opstapeling van applicaties die in verschillende Cloud-omgevingen draaien. Het leggen van verbindingen tussen applicaties in verschillende Cloud-omgevingen is een kans voor de ICT-ondernemer. 2. Mobile devices. Veel uitgebreide en complexe software leent zich niet 1:1 voor toepassing op een mobile device zoals een tablet of smartphone. Maar een functionaliteit via een app of mobile site wordt tegenwoordig wel vaak verwacht. Zorgen voor connectiviteit met mobile devices biedt kansen aan ICT-ondernemers.

Een voorbeeld
Stel u heeft een klant die online zijn website via Wordpress bijhoudt en deze koppelt aan het dashboard van Google. Dezelfde klant heeft ook een CRM-systeem waarin hij zijn relaties bijhoudt. Deze wil hij graag koppelen aan de website. Voor de leverancier van dat CRM-systeem is het heel waardevol voorbereid te zijn op de behoefte aan die koppeling. Dan weet hij dat hij kan investeren in een webservice die koppeling met toonaangevelde webplatformen mogelijk maakt. Daarnaast wil betreffende klant het CRM-systeem via de Cloud kunnen bedienen en het visitekaartje van een relatie kunnen scannen en via een app in het CRM kunnen zetten. Maar dan wel zonder alle functies en buttons die hij op zijn laptop ziet
.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw branche?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Strategische keuzes maken

Er ontstaat dus steeds meer behoefte aan connectiviteit tussen Cloud-applicaties. Een ICT-ondernemer moet daarin bepalen: welke wil hij wel en welke niet? Dat vraagt om strategische keuzes en investeringen. Daar zijn verschillende manieren voor, afhankelijk van de visie van de ondernemer en de wensen van zijn klant: • hij kan zijn platform ’open’ gooien, zodat anderen een koppeling kunnen maken; • hij kan zelf koppelingen maken en die leveren als dienst aan zijn klant.

Van der Vijgh: ‘ICT-ondernemers hebben dus de keuze waarin en wanneer zij investeren. Door er van tevoren over na te denken, worden zij niet geleid door de noodzaak. Niet langer meer gaten dichten, maar juist leidend zijn in de markt.’

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Kengetallen

Geschreven door: