Nieuws

Energiebesparing niet alleen een verplichting, ook financieel interessant

Gepubliceerd: 25-01-2019, laatst gewijzigd: 04-02-2019

Vanuit het activiteitenbesluit Milieubeheer zijn bedrijven met een hoog verbruik verplicht om bepaalde Erkende Maatregelen voor energiebesparing uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. In 2019 verandert de regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.

Informatieplicht per 1 juli 2019

Valt een bedrijf of instelling onder de informatieplicht, dan moet het uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Als uitgangspunt wordt de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor de betreffende bedrijfstak genomen. Na de eerste rapportage in 2019 moet om de vier jaar het bevoegd gezag geïnformeerd worden over de genomen maatregelen in de inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf begin 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar. Waar deze rapportage exact aan moet voldoen is nog niet bekend.

Wat zijn erkende maatregelen?

Erkende maatregelen zijn energiebesparende investeringen waarmee bedrijven op eenvoudige wijze kunnen voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. Deze maatregelen hebben een maximale terugverdientijd van 5 jaar. Inmiddels zijn er voor diverse branches specifieke lijsten met Erkende Maatregelen beschikbaar. Zie het overzicht. Het doorvoeren van deze maatregelen leidt tot flinke besparingen in energieverbruik en kosten.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de energiebelastingtarieven flink gestegen. Bij gas is dit een stijging van ca. 20% en bij elektra een stijging van ca. 12%. Ook hierin zit een stimulans om minder energie te verbruiken.

Wat kan Flynth – Rombou voor u betekenen?

Flynth en Rombou kunnen voor u bepalen of uw onderneming onder de informatieplicht valt. Door middel van een energiebesparingsonderzoek heeft u inzicht in de energiebesparingsmaatregelen die het beste toegepast kunnen worden binnen uw onderneming. In dit onderzoek zullen ook de subsidiemogelijkheden voor uw situatie aangegeven worden.

Door de maatregelen uit te voeren die op korte termijn al rendabel zijn, is energiebesparing financieel aantrekkelijk.

Bent u geïnteresseerd wat Flynth – Rombou voor u kan betekenen, neemt u dan contact op met:

Flynth – Erwin Mesu erwin.mesu@flynth.nl 06-25660112<

Rombou – Gert Elling gelling@rombou.nl 06-51363467
 

Sectoren met Erkende Maatregelen Energiebesparing

 • Metalelekro en mkb-metaal                                                        
 • Autoschadeherstelbedrijven                                                        
 • Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen                       
 • Kantoren                                                                                            
 • Onderwijs                                                                                          
 • Commerciële datacenters                                                            
 • Rubber- en kunststofindustrie                                                     
 • Levensmiddelenindustrie                                                               
 • Agrarische Sector                                                                            
 • Mobiliteitsbranche                                                                         
 • Sport en Recreatie                                                                          
 • Hotels en restaurants                                                                    
 • Drukkerijen, papier -en kartonverwerking                                
 • Bouwmaterialen                                                                              
 • Hout- en meubelindustrie                                                             
 • Tankstations en wasstraten                                                           
 • Verf- en inktindustrie                                                                       
 • Detailhandel                                                                                     
 • Bedrijfshallen                                                                                   

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: