Een goed plan is áltijd financierbaar

 
Gepubliceerd: 25-06-2018, laatst gewijzigd: 24-03-2022

In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd in financieringsland. Aflossingsvrij lenen is geen optie meer, de reserveringscapaciteit (ruimte om af te lossen en om te investeren) moet hoger zijn dan voorheen. Nieuwe leningen moeten in 20 jaar afgelost kunnen worden en de rente-opslag is driemaal zo hoog geworden. Echter, een goed plan is altijd financierbaar. Vergroot uw kansen en kom tot de ideale financieringsvorm voor uw situatie. Er is nog een pluspunt: de rente is historisch laag.

Eisen Basel-akkoorden

De opstelling van banken is fundamenteel veranderd. Alleen grond als onderpand is onvoldoende om een financiering rond te krijgen in het huidige bankklimaat. Prioriteit nummer één is om te voldoen aan de eisen die vanuit de zogenaamde Basel-akkoorden zijn gesteld. Het eigen vermogen van de bank moet verdubbelen van 8 naar 16% en er moeten voldoende liquide middelen aanwezig zijn. Banken hebben bovendien een zwaardere zorgplicht opgelegd gekregen.

Zorg voor een buffer

Vanwege deze veranderingen is het voor ondernemers van belang minder afhankelijk te zijn van één financier. Dit betekent naast bancaire financiering andere financieringsvormen opzoeken. Het betekent ook meer buffer aanhouden in de vorm van liquide middelen. Reserveer minimaal 5% van de jaarlijkse omzet als liquiditeitsbuffer om de bedrijfszekerheid van uw akkerbouwbedrijf veilig te stellen.

Rentetarief en rente-opslag

Bij een positief besluit op een financieringsaanvraag brengt de bank een offerte uit. Belangrijk onderdeel daarin is het rentetarief. De bank kan soms geld lenen via de Europese InvesteringsBank (EIB) en daardoor een rentekorting geven van 0,25 tot 0,50 procentpunten. In de ‘kleine lettertjes’ staat vaak dat de bank het recht heeft om elke drie jaar (soms op elk moment) de rente-opslag te wijzigen. Op 14 maart 2018 deed de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak dat de betreffende bank de opslag zonder nadere motivering niet zomaar mag verhogen. Op grond van hun zorgplicht moet de bank kunnen motiveren waarom zij tot verhoging besluiten. Anders is sprake van onzorgvuldig handelen.

Goede voorbereiding werkt

Bij financiering geldt ook dat een goede voorbereiding het halve werk is. Een goede voorbereiding van een plan betekent focus op ondernemerschap, geldstroom, zekerheden en op afbreukrisico’s. Ondernemerschap wordt gemeten op basis van behaalde technische en economische resultaten, financieel inzicht, een realistisch en helder toekomstbeeld en op zelfreflectie (waar ben je goed in en waarin minder goed). Bij geldstroom gaat het vooral om voldoende betalingscapaciteit en reserveringscapaciteit. Zekerheden in de vorm van hypotheekrecht is vaak geen probleem. Zijn er te weinig zekerheden dan kan de garantieregeling van de overheid uitkomst bieden. Afbreukrisico’s hebben te maken met wijziging van omstandigheden zoals een lagere gewasopbrengstprijs, hogere rente, ziekte, wijziging overheidsbeleid etc.

Ondernemerschap met stip bovenaan

Bij het bepalen van de kredietwaardigheid staat ondernemerschap voorop. Het is de uitdaging om aan te tonen dat de ondernemer over voldoende ondernemerskwaliteiten beschikt. Een eerlijk en open gesprek is nodig om de kwaliteiten en de valkuilen op tafel te krijgen. Daarnaast moet de ondernemer  met recente cijfers aantonen dat het bedrijf de toekomstige financieringslasten kan opbrengen. Een succesvolle financieringsaanvraag is dan opeens heel dichtbij.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of een geheel vrijblijvend gesprek over uw mogelijkheden? Neem contact op met Flynth via mail of 088 236 7777.

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Advies

Geschreven door: