Duurzame tuinbouw vraagt om andere bedrijfs- en andere verdienmodellen

 
Duurzame tuinbouw vraagt om andere bedrijfs- en andere verdienmodellen
Gepubliceerd: 18-07-2023, laatst gewijzigd: 10-01-2024

De tuinbouwsector is in transitie. Flynth helpt ondernemers in hun zoektocht naar duurzame verdien- en bedrijfsmodellen. Met oog voor economische, sociale én ecologische waarden werken we daarbij intensief samen met alle kennispartijen in de keten: ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen.  

Net als andere sectoren moet ook de tuinbouw zijn CO2-uitstoot verlagen en zorgen voor meer biodiversiteit en een optimale water- en bodemkwaliteit. Deze transitie vraagt om samenwerking in de hele marktketen. In de omschakeling naar een duurzame tuinbouw moeten we samen op zoek naar andere bedrijfs- en verdienmodellen.  

Hoe winstgevend transformeren?

In de overgangsperiode naar duurzame modellen kan het verdienvermogen van de individuele ondernemer onder druk komen te staan. Maar de hogere kosten moeten natuurlijk wel worden terugverdiend. Dat roept de vraag op hoe de tuinbouw winstgevend kan transformeren op bedrijfsniveau, gebiedsniveau en in de keten.  

Meer inzicht is nodig

In de overgang van een lineaire naar een circulaire economie moet de sector zorgen voor een robuuster (voedsel)systeem. Ook moet ze de onzichtbare (ecologische en sociale) baten zichtbaar maken. Het helpt als we daarbij kijken naar de kosten die wegvallen door verduurzaming. Dit geeft inzicht in het vraagstuk of en hoe natuurinclusief telen en het verduurzamen van de sector het verdienvermogen van de tuinder vergroot. 

De urgentie is er 

Ook de regelgeving die voortvloeit uit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geeft de urgentie van het zoeken naar andere bedrijfs- en verdienmodellen aan. Maar ze kan ons er ook bij helpen. Ten eerste omdat CSRD ons alvast laat denken in waarden. Want over 10 jaar zal de jaarrekening van de tuinbouwondernemer er anders uitzien. Dan staan er waarschijnlijk ook paragrafen over ecologische en sociale waarden in. Al zijn deze waarden nu nog lastig te kwantificeren, maar het begint met het erover nadenken. 

Bijdragen als kennispartner

Flynth ondersteunt tuinbouwondernemers in hun transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering. Onder meer door een bijdrage te leveren als kennispartner. Met ondernemers in de keten en kennisinstellingen werken we aan het langetermijnperspectief van de tuinbouw. Om samen de knelpunten – waar we ongetwijfeld nog tegenaan lopen – te boven te komen. Zo doet Flynth met onder andere de 4 groene hogescholen, hogeschool Windesheim en Hanzehogeschool Groningen onderzoek naar het verdienvermogen van de tuinbouw in het project ‘Kennis voor Verdienvermogen: Cash naar de Kringloop’. 

Het grote geheel zien

Als je iets wilt veranderen, begin je met het begrijpen van hoe het werkt. Je wilt het grote geheel zien en doorzien. In onderzoeken naar duurzame verdienmodellen voor de tuinbouw wordt daarom het valueweb-model gebruikt. Hiermee brengen we de complexe keten van de tuinbouw en de onderlinge relaties van onder meer afnemers en toeleveranciers in kaart. In het project ‘Kennis voor Verdienvermogen: Cash naar de Kringloop’ ontwikkelen het model verder in samenwerking met onderwijsinstellingen en ketenpartners.  

Kennis delen én creëren

Het project laat ons alvast zien dat het ecosysteem van de tuinbouw ingewikkeld is en dat er veel verbindingen zijn. Zelfs zoveel dat ondernemers vaak niet het hele overzicht hebben. De inzichten die het project oplevert, helpen ons – ondernemers, ketenpartners, overheid en onderzoekers – om opbouwende gesprekken te voeren om de toekomst van de tuinbouw. Zo delen én creëren we kennis, en zetten we waardevolle stappen richting duurzame bedrijfs- en verdienmodellen voor de tuinbouw.  

Flynth adviseert tuinbouwondernemers in strategische vraagstukken. In deze sector in transitie helpen we u een duurzaam en rendabel bedrijfsmodel op te stellen, zodat u voldoet aan de CSRD. Vraag uw Flynth adviseur of neem contact op via onderstaand contactformulier. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: