Speel (nu al) in op komende regels voor duurzaamheid

 
Speel (nu al) in op komende regels voor duurzaamheid
Gepubliceerd: 13-06-2023, laatst gewijzigd: 03-06-2024

Om de klimaatdoelen te halen, komen vanuit Europees beleid nieuwe wetten en maatregelen die ook in Nederland worden uitgerold. Zo verplicht de komende CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) grote bedrijven om te rapporten over de duurzaamheid van al hun activiteiten. Wij adviseren om tijdig na te denken hoe u hier met uw tuinbouwbedrijf op in kunt spelen.

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen raakt aan het dagelijks leven. Deze maatschappelijke transitie heeft invloed op wat wij eten, de producten die wij kopen en hoe wij wonen en leven. Het zijn niet altijd gemakkelijke keuzes. De verschuiving van overheid naar tuinbouw en inwoners leidt ertoe dat bedrijven hun rol zullen pakken. De consument vraag meer om duurzame producten en gaan daar vaker bewustere keuzes in maken.

In eerste instantie geldt de verplichting vanuit de CSRD alleen voor grote bedrijven. In de tuinbouwsector gaat het dan vooral om partijen aan het begin van de keten, zoals zaadveredelaars, of juist aan het eind, bijvoorbeeld retailers. We zien echter een toename van uitvragen in de keten, van duurzame toelevering, of het voldoen aan certificaatvereisten. Een retailer kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen boeketten samen te stellen met bloemen waarvan de CO2-uitstoot bij de productie aantoonbaar beperkt is. Het is dan ook voor alle bedrijven raadzaam om plannen te maken voor verduurzaming en daarover te rapporteren.

Duurzame kansen vinden

Om te beginnen is het goed om na te gaan waar kansen voor uw bedrijf liggen om u te profileren op duurzaamheid. Bedenk daarbij dat de CSRD breed naar duurzaamheid kijkt. Het gaat om milieu, maatschappij en goed bestuur (environment, social, governance; ESG). In de tuinbouw liggen kansen op het gebied van milieu het meest voor de hand. Maar ook op maatschappelijk gebied zijn er mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan goede voorzieningen voor uw personeel, inclusief prettige werktijden en comfortabele huisvesting voor seizoensarbeiders. Daarnaast moet u niet alleen denken aan vandaag, maar ook alvast met een bril van over vijf jaar. Hoe levensvatbaar is uw onderneming bijvoorbeeld indien true pricing ooit wordt toegepast?

CO2-uitstoot beperken met energiebesparing

Wat milieu betreft heeft het beperken van de CO2-uitstoot in de tuinbouw de meeste aandacht, vooral door het CO2-sectorsysteem en het Europese ETS-systeem (Emission Trading System). Het hoge energiegebruik speelt daar een belangrijke rol in. Daardoor vallen tuinbouwbedrijven bijvoorbeeld al snel onder de energiebesparingsplicht. Daarmee bent u vanaf 1 juli 2023 verplicht om alle besparende maatregelen toe te passen die u binnen 5 jaar kunt terugverdienen en daar elke 4 jaar over te rapporteren. Grijp die plicht aan om serieuze stappen te zetten en laat dat duidelijk terugkomen in uw jaarverslag.

Gegevens verzamelen

Duurzaam ondernemen draagt bij aan een beter imago voor uw onderneming met gedreven medewerkers. Ook blijkt uit onderzoek dat consumenten bereidt zijn meer te betalen voor duurzame producten. Om echt voordeel te halen uit verduurzaming is het belangrijk om aan te tonen wat uw plannen concreet opleveren; denk aan fit for 55, of net zero 2050. Daarvoor zijn gegevens nodig, zoals uw totale CO2-uitstoot. In eerste instantie kunt u daarbij volstaan met schattingen, bijvoorbeeld op basis van uw financiële cijfers. Maar uiteindelijk is het nodig om te meten. De systemen en modellen daarvoor zijn nu nog in ontwikkeling. Daarom kan het raadzaam zijn om hiervoor samenwerking te zoeken met andere partijen in de keten. Tegelijk moet u goed na denken met wie u gegevens wel en niet wilt delen. In ieder geval adviseren we om cijfers die u verzamelt bij te houden in een overzichtelijk systeem. Dan kunt u ze zelf ook gebruiken om keuzes voor uw bedrijf op te baseren.

Meer informatie en advies

Wilt u meer informatie over wat de CSRD voor uw tuinbouwbedrijf betekent? Hebt u ondersteuning nodig bij het vastleggen van duurzaamheidsinformatie, het opstellen van een duurzaamheidsbeleid of het vastleggen van uw duurzame prestaties in verslagen? Wij staan voor u klaar. Neem contact op met uw Flynth-adviseur of vul onderstaand contactformulier in.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: