nieuws

Duurzaam ondernemen, voor wie dan?

Duurzaam ondernemen, voor wie dan?
Gepubliceerd: 22-01-2020, laatst gewijzigd: 09-02-2021

Kun je als ondernemer groen doen, wanneer je rood staat?  

Afgelopen jaar is de melkveehouderij in Nederland twee uitdagingen rijker geworden. De Raad van State maakte op 29 mei een eind aan het Programma Aanpak Stikstof. En in juni maakte  het kabinet het definitieve klimaatakkoord bekend. Waarbij de melkveehouderij ook een bijdrage zal moeten leveren. De gemeenschappelijke deler van beide uitdagingen vanuit de overheid is de wens voor meer duurzaamheid, maar wat houdt duurzaamheid eigenlijk in  voor uw melkveebedrijf? 

Financiële situatie 

De ontwikkeling van de kostprijs op melkveebedrijven gaat snel:  de gemiddelde melkveehouder in Nederland kon 10 jaar geleden nog melk produceren voor 30 cent per kg. Inmiddels heeft de gemiddelde melkveehouder bij Flynth een melkprijs nodig van 38 cent, om alle kosten en uitgaven te kunnen betalen. Maar niet alleen de kostprijs is opgelopen.    
Over de laatste 3 jaar ziet Flynth bij haar melkveehouders een gemiddelde marge van 3.500 euro. De ruimte om tegenvallers op te vangen is dus zeer beperkt of nihil.  Gemiddeld genomen is er hiermee niet of nauwelijks ruimte om in duurzaamheid te investeren.  

Een treffende tegenstelling komt in beeld: je kunt niet groen doen wanneer je rood staat.   

 CO2 uitstoot verminderen en sturen op kostprijs – een prima combinatie 
Wanneer de melkveehouderij haar aandeel aan het klimaatakkoord zal moeten leveren, dan zal de gemiddelde uitstoot van broeikasgassen met ruim 25% moeten dalen tot gemiddeld 900 gram CO2 in 2030. De spreiding tussen bedrijven onderling is daarbij groot.  

In de groep melkveebedrijven op zandgrond met een intensiteit van 15.000 tot 20.000 kilo melk per hectare, scoort de kopgroep een gemiddelde uitstoot van 1069 gram CO2,  de staart groep daarentegen noteert een uitstoot van 1325 gram CO2. Er zijn dus nog veel mogelijkheden voor vergelijkbare bedrijven om te sturen op hun CO2-uitstoot. 

Om u te helpen uw marge te verbeteren én duurzaamheidswinst te realiseren, heeft Flynth haar duurzaamheidsrapport voor de melkveehouderij ontwikkeld. Met dit duurzaamheidsrapport krijgt u inzicht in uw kostprijs in relatie tot uw CO2 voetafdruk per kilogram melk. Wilt u bijvoorbeeld aan de slag met het verbeteren van de voerefficiëntie? Wij kunnen u adviseren welke maatregelen u financieel voordeel op zullen opleveren, met als bonus een CO2-reductie  
 
Het mest  snijdt aan 2 kanten: u boekt  vooruitgang met de duurzaamheid van uw bedrijf,  financieel en in het behalen van CO2-reductie. Op basis van uw bedrijfsgegevens bij Flynth, kunnen wij voor u een duurzaamheidsrapport  opstellen.   

Meer informatie 

Meer weten over duurzaam ondernemen en ontdekken welke maatregelen u het beste kunt nemen voor een duurzaam rendement? Neem dan contact op met uw persoonlijke adviseur bij Flynth of maak gebruik van het contactformulier. 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 236 77 77
Marcel van den Tillaart Bedrijfsadviseur bij Flynth Marcel van den Tillaart