Criteria Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) blijven gelden in 2023

 
Criteria Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) blijven gelden in 2023
Gepubliceerd: 15-12-2022, laatst gewijzigd: 06-02-2023

Het College van Deskundigen Dierlijk heeft besloten dat de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) een jaar lang ongewijzigd blijven. Dit betekent dat de certificatieschema’s van 2021-2022 ook voor 2023 gelden. In dit artikel leest u belangrijke zaken om rekening mee te houden.

Vamil en/of MIA

Het certificatieschema MDV14 blijft dus geldig in 2023. Voldoet uw nieuwe of bestaande stal na aanpassingen aan de eisen uit het MDV14-schema? Dan komen uw investeringen wellicht in aanmerking voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (vamil) en/of Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Fiscale regelingen

Om in aanmerking te komen voor de fiscale regelingen dient er een verwijzing te zijn  vanuit deze regeling(en) naar het MDV-certificaat voor de betreffende categorie. Het is daarom raadzaam om te controleren of en met welke geldende randvoorwaarden dit in de betreffende regelingen is opgenomen.

De versie van de MDV die op de datum van het aangaan van de investeringsverplichting van kracht is, bepaalt welke versie van de MDV u moet hanteren. Dit is tevens de versie waarop de gebouwde of verbouwde stal gecertificeerd moet worden.

Duurzaamheidseisen

Met een MDV-stal draagt u bij aan de verduurzaming van de veehouderij. Zo hebben deze stallen een lagere milieubelasting en zijn er maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn. Een MDV-stal moet aan een aantal duurzaamheidseisen voldoen. Deze eisen zijn onderverdeeld in de thema’s:

  • Ammoniakemissie
  • Dierenwelzijn
  • Diergezondheid
  • Klimaat (energie)
  • Fijnstof
  • Bedrijf & omgeving
  • Brandveiligheid

Bij Melkveestallen – Certificaat A – komen er nog extra voorwaarden bij op het gebied van weidegang, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, biodiversiteit, mest en mineralen.

Certificatieprocedure

Wilt u uw stal in aanmerking laten komen voor het certificaat MDV in verband met de MIA- en/of Vamil-regeling? Vraag dan bij een van de certificatie-instellingen een offerte aan en sluit een contract af met de door u geselecteerde instelling. Hierna volgt een toetsing aan de hand van het stalontwerp. Hierbij maakt de certificatie-instelling gebruik van uw administratie (offerte, verklaringen, bestek, documentatie). U ontvangt een stal-ontwerpcertificaat.

Zodra u de stal in gebruik hebt genomen controleert de certificatie-instelling of uw opgeleverde stal aan alle eisen voldoet. Hierbij gaat het om zowel een administratieve als fysieke controle. U dient het stal-certificaat te bezitten binnen twee jaar na afgifte van het stal-ontwerpcertificaat. Bij een MDV-Melkveestal met weidegang heeft u drie jaar de tijd.

Op de website van MDV vindt u de beschrijvingen van de certificatieschema’s die op uw stallen van toepassing zijn.

Laat u door ons adviseren

De MDV is in alle gevallen maatwerk. Daarom ondersteunen wij u op verschillende manieren. Zo brengen we de kosten in kaart van het (ver)bouwen van uw stal. En berekenen of deze opwegen tegen de (fiscale) voordelen. We benutten voor u de fiscale voordelen van de MIA en/of Vamil, begeleiden u tijdens het certificeringstraject en regelen de eventuele vergunning voor u. De bedrijfskundige adviseurs van Flynth denken met u mee. Zodat u weet waar u aan toe bent en kunt ondernemen zoals u gewend bent.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: