Biodiversiteit opnemen in uw jaarverslag

 
Biodiversiteit opnemen in uw jaarverslag
Gepubliceerd: 18-07-2023, laatst gewijzigd: 30-01-2024

Biodiversiteit is een van de onderwerpen waarmee u de duurzaamheid van uw tuinbouwbedrijf kunt aantonen in uw jaarverslag. Het is een gezamenlijke zoektocht om het in de bedrijfsprocessen op te nemen. Wij bieden een stappenplan om daarmee aan de slag te gaan. Door de vereisten na te leven kunnen bedrijven hun impact op de biodiversiteit beter begrijpen en maatregelen nemen om de impact te verminderen. Het verantwoordelijk omgaan met biodiversiteit en alles wat er mee samenhangt is voor het behoud van onze leefomgeving en voor toekomstige generaties. En we leggen uit hoe u daarmee bijdraagt aan een betere leefomgeving.   

Wij adviseren u om u voor te bereiden op het opnemen van niet-financiële informatie in het jaarverslag van uw bedrijf, onder andere over duurzaamheid. Zodat u op tijd klaar bent voor Europese en nationale regels voor duurzaamheidsrapportage, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Maar vooral zodat u zelf inzicht krijgt in uw impact op het milieu. Inzicht hoe u kunt bijdragen aan een betere leefomgeving voor toekomstige generaties. In uw jaarverslag laat u dat vervolgens zien aan partijen waarmee u samenwerkt. 

Beleid op duurzaamheid, inclusief biodiversiteit 

In eerste instantie verplicht de CSRD alleen grote bedrijven om te rapporteren over duurzaamheid, maar voor het MKB is het net zo belangrijk om een visie en beleid op dit gebied te hebben. Al was het maar omdat die grote bedrijven gegevens opvragen en eisen stellen aan de partijen waarmee ze samenwerken. Duurzaamheid is daarbij een breed begrip, zo blijkt bijvoorbeeld uit de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) – de uitwerking van de CSRD. Die standaarden zijn ingedeeld in 3 thema’s: milieu, maatschappij en goed bestuur (environment, social, governance, ESG). In de tuinbouw liggen kansen op het gebied van milieu (E) het meest voor de hand. Ter inspiratie lichten we hier één voorbeeld uit: biodiversiteit (E4). 

Stappenplan biodiversiteit in jaarverslag 

Biodiversiteit gaat over de variatie in levensvormen, op allerlei niveaus: van genen en soorten tot hele ecosystemen. Voor het behoud van onze leefomgeving is het van belang om die variatie zo groot mogelijk te houden. U kunt daar bijvoorbeeld aan bijdragen met natuurbeschermende maatregelen op uw tuinbouwbedrijf. Meer daarover leest u in het artikel ‘Meer biodiversiteit biedt kansen voor de glastuinbouw’. Om het effect van zulke maatregelen concreet te kunnen maken in een jaarverslag, doorloopt u de volgende stappen: 

1. Stel relevante aspecten vast 

Ga na welke aspecten van biodiversiteit relevant zijn voor uw bedrijf. Kijk daarbij twee kanten op: hoe heeft uw bedrijf invloed op biodiversiteit en, andersom, hoe heeft biodiversiteit invloed op uw bedrijf?    Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van bedreigde planten en dieren of juist van soorten die hier oorspronkelijk niet thuishoren en nu een bedreiging vormen (invasief). Belangrijk is ook welke zogeheten ecosysteemdiensten de natuur in uw omgeving kan leveren. Zoals waterzuivering, CO2-opslag en bestuiving van gewassen.  

2. Betrek er belanghebbenden bij 

Betrek meer belanghebbenden bij het beoordelen van uw impact op biodiversiteit. Samen kunt u vanuit meer perspectieven kijken en meer effect bereiken met de maatregelen. Vraag bijvoorbeeld advies aan deskundigen, werk samen met partners in de keten en met andere bedrijven uit de buurt,  en stimuleer ook anderen in uw omgeving om betrokken te zijn. 

3. Bepaal doelen en risico’s 

Voer een dubbele materialiteitsanalyse uit over: Welke impact op wie?. Ontwikkel een strategie met maatregelen om uw negatieve impact op de biodiversiteit te verminderen en biodiversiteitsverlies te voorkomen. Bepaal concreet welke doelen u met deze maatregelen wilt bereiken. Bedenk ook wat de belangrijkste risico’s zijn bij het uitvoeren van de maatregelen en stel een plan op om die risico’s zoveel mogelijk te beperken. 

4. Meet uw impact 

Bepaal welke impact de activiteiten van uw bedrijf hebben op de biodiversiteit. Daarvoor is het belangrijk om biodiversiteit te kunnen meten. Hiervoor zijn praktische indicatoren beschikbaar, bijvoorbeeld het aantal verschillende soorten (en hoeveel daarvan bedreigd zijn) op uw terrein, de verdeling van die soorten over het gebied, de capaciteit voor de hierboven genoemde ecosysteemdiensten en de genetische variatie. Moderne technieken en wetenschappelijke modellen kunnen helpen om uw impact precies te bepalen. Door metingen door de tijd heen te vergelijken, bepaalt u het effect van de maatregelen die u neemt. 

5. Maak een uitgebreid en helder verslag 

Zet alle informatie gedetailleerd op een rij, zowel uw impact op de biodiversiteit als de maatregelen die u neemt om deze impact te verminderen. Denk aan alle gemeten gegevens en heldere beschrijvingen van de methoden die u hebt toegepast. 

Meer informatie en advies 

Heeft u al een duurzaamheidsbeleid? Wie zijn wij en wat is onze “license to operate” (waartoe zijn we op aarde). U kunt zelf bepalen, welke doelen uw onderneming gaat nastreven. Wilt u meer weten over het opnemen van duurzaamheid en biodiversiteit in uw jaarverslag? Of hebt behoeft aan advies om gegevens te meten en maatregelen te bepalen? Neem contact op met uw Flynth-adviseur of vul het contactformulier hieronder in. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: