Meer biodiversiteit biedt kansen voor de glastuinbouw

 
Meer biodiversiteit biedt kansen voor de glastuinbouw
Gepubliceerd: 25-07-2023, laatst gewijzigd: 01-07-2024

Voor tuinbouwbedrijven is meer biodiversiteit de sleutel tot een duurzame toekomst. Het verantwoordelijk omgaan met biodiversiteit en alles wat er mee samenhangt is voor het behoud van onze leefomgeving en voor toekomstige generaties. Laat Flynth u adviseren over rendabele bedrijfsmodellen, waarin u met natuur-inclusieve tuinbouw zorgt voor natuurlijke balans en weerbare planten. 

Ook ondernemers in de tuinbouw moeten voldoen aan steeds strengere wet- en regelgeving op het gebied van de duurzaamheid van hun activiteiten. Zoals de verplichting te rapporteren volgens de CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive). Het is dus zaak om tijdig na te denken hoe u hierop binnen uw tuinbouwbedrijf kunt inspelen. Bijvoorbeeld met een hogere biodiversiteit. Daarmee kunt u veel bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering. Het is een gezamenlijke zoektocht om het in de bedrijfsprocessen op te nemen om daarmee een toekomstbestendig verdienmodel te behouden. Hoe kunnen we het meten, uitdrukken in een norm en opnemen in de verslagen. Waar moeten ondernemers dan aan gaan denken? 

Wat is biodiversiteit? 

Biodiversiteit omvat de rijke verscheidenheid aan leven op onze planeet. Variërend van microscopische organismen in een druppel slootwater tot de uitgestrekte bossen, oceaangebieden en zelfs de aarde als geheel. Biodiversiteit gaat niet alleen over planten, dieren en organismen, maar ook over de enorme genetische variatie binnen elke soort. En over de verscheidenheid aan ecosystemen:  van akkerbouwgronden, weilanden, wetlands tot rivieren en agrarische ecosystemen. Biodiversiteit vormt de basis van alle levende systemen en de complexe interacties tussen de verschillende levensvormen. Vandaar dat er vanuit overheden op wordt gestuurd. 

Meer biodiversiteit in de tuinbouw

Ondernemers in tuinbouw kunnen op meerdere manieren zorgen voor een hogere biodiversiteit in hun bedrijf. Zo kunnen ze bijdragen aan een natuurlijke habitat door inheemse natuur rondom de kas aan te leggen. Daarmee ontstaat meer variatie en dat betekent voedsel voor organismen, veiligheid en ruimte voor voortplanting. Daarnaast kunnen ondernemers met meer organismen in teelten toewerken naar een agro-ecosysteem van weerbaar telen. Natuurlijke organismen zorgen hierin voor een weerbare bodem, weerbare planten en een weerbare omgeving. Ten slotte zijn ondernemers minder afhankelijkheid van kunstmest en pesticiden als er meer variatie in organismen en planten is.  

Natuur-inclusieve tuinbouw 

In dit verband spreken we meestal van natuur-inclusieve tuinbouw. Hiermee bedoelen we de combinatie van weerbaar telen in de kas – het opbouwen van een agro-ecosysteem – en het aanleggen van biodiversiteit rondom de kas. Hierbij is een voorwaarde dat er interactie tussen binnen en buiten mogelijk is en dat de twee ecosystemen met elkaar in evenwicht zijn. Telers voeren in natuur-inclusieve tuinbouw hun activiteiten zo veel mogelijk uit met oog voor de natuur. Hierdoor ontstaat er een natuurlijke balans en een natuurlijke weerbaarheid. Ondernemers die natuur inclusief telen zeggen een reductie in chemie te hebben doorgevoerd t.o.v. de situatie voordat zij op deze wijze zijn gaan telen 

Bedrijfsmodellen voor meer biodiversiteit 

Natuur-inclusieve tuinbouw vereist andere bedrijfsmodellen dan de gangbare tuinbouw. Flynth kan u niet alleen ondersteunen bij het zoeken naar de beste manier van verduurzamen voor uw bedrijf. We adviseren u ook graag welk rendabel bedrijfsmodel bij natuur-inclusieve tuinbouw past. Zodat uw bedrijf klaar is voor een duurzame toekomst en voldoet aan de CSRD. Vraag uw Flynth-adviseur of neem contact op via onderstaand contactformulier

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: