Als agrarisch ondernemer de belastingdruk in 2023 beperken? Lees de tips

 
Als agrarisch ondernemer de belastingdruk in 2023 beperken? Lees de tips
Gepubliceerd: 20-10-2023, laatst gewijzigd: 14-11-2023

Voorziet u als agrarisch ondernemer dat u 2023 met een goed bedrijfsresultaat gaat afsluiten? Dan kan het lonen om te bekijken welke mogelijkheden er nog zijn om de heffing van inkomstenbelasting te beperken. Graag benoem ik een aantal aandachtspunten waar u nog in 2023 uw voordeel mee kunt doen.

Tijdelijke willekeurige afschrijving 2023

In 2023 is er een eenmalige nieuwe regeling voor willekeurige afschrijving, de tijdelijke willekeurige afschrijving 2023. Als u bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen aanschaft in 2023, kunt u maximaal 50 procent willekeurig afschrijven. 

In tegenstelling tot de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en Willekeurige afschrijving startende ondernemers (WASO) kan het in 2023 niet benutte deel, niet in een later jaar alsnog willekeurig worden afgeschreven. Raadpleeg uw adviseur van Flynth voor de exacte voorwaarden. Zonder volledig te zijn, kan aangegeven worden dat deze regeling niet geldt voor investeringen in tweedehands bedrijfsmiddelen, gebouwen, productierechten en bedrijfsmiddelen waarop met een andere regeling willekeurig wordt afgeschreven. Lees meer over de tijdelijke regeling in 2023

Hebt u in het verleden geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen waarop willekeurige afschrijving mogelijk is, maar die mogelijkheid nog niet volledig benut? Dan kunt u dat alsnog doen in 2023, via de Vamil of WASO.

Extern pensioen opbouwen

Met ingang van 2023 zijn de mogelijkheden verruimd om extern pensioen op te bouwen via de jaarruimte en de reserveringsruimte. Als u aan de fiscale voorwaarden voldoet, is het bedrag dat op een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening wordt gestort, aftrekbaar als premies voor inkomensvoorzieningen. Hierdoor bent u minder belasting verschuldigd over de winst uit onderneming. Een mogelijk nadeel is wel dat u het geld daadwerkelijk moet betalen, waardoor u het niet meer in de onderneming kunt gebruiken. Hebt u de afgelopen jaren minder pensioen opgebouwd, dan is het mogelijk om met gebruik van de reserveringsruimte over de afgelopen jaren fiscaal gunstig een bedrag op een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening te storten.

Beloning voor uw meewerkende partner

Verricht een meewerkende partner zoveel werkzaamheden op het bedrijf dat een beloning van minimaal 5.000 euro redelijk is? Ken hem of haar dan een beloning toe. Deze beloning komt in mindering op de winst uit onderneming en wordt bij de partner, vaak tegen een lager tarief, belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

Beloning voor een meewerkend kind

Werkt een thuiswonend kind, ouder dan 15 jaar, mee in het bedrijf? Overweeg dan om uw kind loon uit te betalen. Het loon is aftrekbaar van de winst in de onderneming. Het loon is bij uw kind wel belast, maar vaak betaalt het kind per saldo geen belasting, doordat gebruik kan worden gemaakt van de algemene heffingskorting. De administratie van deze Kalenderjaarregeling is eenvoudig. 

Voorkom belastingrente

Voorziet u dat u over 2023 meer inkomstenbelasting verschuldigd bent dan is betaald op basis van de voorlopige aanslag, regel en betaal dan een hogere voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 vóór 1 juli 2024. Over een aanslag inkomstenbelasting 2023 die ná die datum is opgelegd, brengt de Belastingdienst op jaarbasis namelijk zes procent rente in rekening. Het is mogelijk dat per 1 januari 2024 de belastingrente zelf nog hoger wordt. 

Denk na over onderhoud en investeringen

Hebt u onderhoud van machines gepland staan voor 2024? Haal dit onderhoud eventueel naar voren, zodat het nog in 2023 kan worden uitgevoerd. De onderhoudskosten kunnen dan in 2023 ten laste van de winst worden gebracht.  

Heb u investeringsplannen? Kijk dan eens naar bedrijfsmiddelen waarvoor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) geldt. Bij een investering van circa 60.000 euro in dergelijke bedrijfsmiddelen wordt in 2023 het maximale bedrag aan KIA (17.841 euro) benut. Het is ook mogelijk om dit jaar een verplichting tot investeren aan te gaan en een aanbetaling te doen. Dan kan in 2023 de KIA in aanmerking worden genomen, terwijl het bedrijfsmiddel pas volgend jaar wordt geleverd. 

Mogelijk is het dak van uw stal of de erfverharding binnen nu en enkele jaren aan vervanging toe. In dat geval kunnen onder voorwaarden de in de toekomst te maken kosten naar voren worden gehaald. Op de balans van 2023 wordt dan een voorziening groot onderhoud opgenomen. Ook hiermee wordt de belastingheffing in 2023 beperkt. 

Raadpleeg uw adviseur

Neem contact op met uw adviseur van Flynth en verkrijg met een prognose snel inzicht in de ontwikkeling in resultaat voor uw onderneming voor het jaar 2023 en wat dit betekent voor uw belastingaanslag. 
De mogelijkheden waarmee de winst uit uw onderneming kan worden gematigd, zijn beknopt omschreven. Er gelden aanvullende voorwaarden waar u bekend mee dient te zijn. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden om de belastingheffing te beperken. Raadpleeg daarom vooraf een adviseur. Wilt u meer weten over de fiscale regels en mogelijkheden voor uw agrarische onderneming? Neem contact op met uw vertrouwde adviseur of maak gebruik van het contactformulier. Onze adviseurs hebben veel vakinhoudelijke agro-fiscale kennis in huis. Zij geven u agro-fiscaal advies waar u mee verder kunt.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Eindejaarstip

Geschreven door: