Advies voor Estate planning

Advies voor Estate planning

Ontzorg de generatie na u

Stel nalatenschap niet uit

Voorkom verrassingen voor uw nabestaanden nu het nog kan. Regel de verdeling van uw vermogen zoals u wenst. Onze estate planners helpen u graag.

Weet u wat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden? Misschien denkt u daar liever niet over na. Toch is het belangrijk. U wilt immers niet dat uw nabestaanden voor vervelende verrassingen komen te staan. Schuif dit thema dus niet voor u uit als een ver-van-uw-bed-show. Zorg dat de toekomst van de volgende generatie goed geregeld is. Onze estate planners gaan graag het gesprek met u aan. Om uw wensen voor de toekomst in kaart te brengen en daar zo goed mogelijk invulling aan te geven.

Controleer uw regelingen

Ook als u alles goed geregeld denkt te hebben, kan het verstandig zijn om samen eens na te gaan of dat echt zo is. In onze praktijk blijkt regelmatig dat regelingen anders uitpakken dan verwacht. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld.

Een ondernemer met onder meer een beleggings-bv is getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met een jaarlijks verrekenbeding. Daarnaast is in een testament de wens vastgelegd dat bij overlijden alles naar de langstlevende partner gaat. Omdat het verrekenbeding al jaren niet gevolgd is, gaat de ondernemer ervan uit dat de regels van een huwelijk in gemeenschap van goederen van toepassing zijn en dat hij alles naar zijn wens geregeld heeft. Maar omdat er niet daadwerkelijk sprake is van gemeenschap van goederen, zal bij het overlijden van de ondernemer inkomstenbelasting verschuldigd worden over de waarde van alle aandelen. Dat zou een vervelende verrassing zijn voor de nabestaanden en kan deels voorkomen worden.

Laat uw wensen uitkomen

Wij helpen u graag om uw vermogen zo naar de volgende generatie over te hevelen als u het wilt. Door tijdig en regelmatig uw wensen te bespreken. En samen te kijken welke mogelijkheden u heeft om die wensen te verwezenlijken. Zo kunnen we samen vervelende verrassingen voorkomen en bijvoorbeeld inkomsten-, schenk- en/of erfbelasting besparen. En belangrijker nog: uw wensen voor uw nabestaanden laten uitkomen.

Meer informatie

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Wilt u meer informatie of een estate planner inschakelen? Wij helpen u graag verder. Mail ons via belastingadvies@flynth.nl of bel 088 236 77 77.

Meer over estate planning