Schenkt u ook op papier aan uw kinderen? En betaalt u rente?

 
Gepubliceerd: 21-06-2018, laatst gewijzigd: 18-09-2023

Schenken op papier is schenken zonder dat hier geld bij komt kijken. In de praktijk schenken ouders hun kinderen regelmatig op papier. Doel kan zijn om hun kinderen later erfbelasting te besparen. Let echter wel op: over een papieren schenking is jaarlijks 6% rente verschuldigd en de schenking moet vastliggen in een schenkingsakte. Voordeel van een dergelijke schenking is: minder erfbelasting, mogelijk een lagere vermogensrendementsheffing en/of lagere eigen CAK bijdrage.

Wat is schenken op papier?

Een papieren schenking of schenking op papier houdt in dat er een schenking plaatsvindt zonder dat daarbij daadwerkelijk geld wordt overgemaakt. Het is eigenlijk een niet-opeisbare vordering op degene die schenkt. De ontvanger krijgt het bedrag namelijk pas op een later afgesproken moment, bijvoorbeeld bij overlijden van de schenker. De schenking wordt dan als schuld van de overledene aangemerkt en in mindering gebracht op de nalatenschap, waardoor er minder erfbelasting verschuldigd is. Ander voordeel is dat ook geschonken kan worden als het vermogen ‘vast zit’ in bijvoorbeeld onroerend goed en/of beleggingen.

Rente betalen

De belastingdienst ziet een schenking op papier als schuld. Als schenker moet u daarom minimaal 6% rente betalen aan de ontvanger. Het voordeel van deze rente is dat de ouders extra vermogen overbrengen naar hun kind. Op 14 november 2017 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan waarbij een papieren schenking tot de nalatenschap werd gerekend, omdat er niet aangetoond kon worden dat daadwerkelijk alle verschuldigde rente betaald was.
Deze casus benadrukt dat als er sprake is van papieren schenkingen de rente daadwerkelijk betaald dient te zijn en dat dit ook aangetoond moet worden door de belastingplichtige.

Met name door de intrede van digitale bankafschriften is het soms lastig om over het verleden aan te tonen dat de rente ook daadwerkelijk betaald is. Het is daarom belangrijk om het betreffende bankafschrift (tijdig) te downloaden en te bewaren!

Kan je schenken op papier zonder notaris?

De schenking op papier moet vastgelegd worden in een notariële akte, de zogenaamde schenkingsakte. De schenking is ook geldig wanneer die niet in een notariële akte is vastgelegd, maar in dat geval vervalt de schenking bij het overlijden van de schenker. Tot dat moment kunt u de schenking dus nog uitvoeren door de “schuld” af te lossen. Is de schenking bij uw overlijden nog niet uitgevoerd, dan wordt bij overlijden het bedrag alsnog tot de nalatenschap gerekend en is uw kind erfbelasting verschuldigd.

Box 3 belasting

Een schenking op papier verlaagt de erfbelasting, maar heeft ook gevolgen voor de vermogenrendementsheffing. De schenking geldt voor u - ouders - als een vermindering van het eigen vermogen, omdat het een schuld in box 3 betreft. De vermogensrendementsheffing daalt hierdoor, en mogelijk ook de eventuele CAK bijdrage die u moet betalen wanneer u in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt opgenomen. Uw kinderen moeten de schenking optellen bij het eigen vermogen. Dit kan eventueel gevolgen hebben voor mogelijke toeslagen.

Meer weten? Rente vergeten? 

Indien er geen rente betaald is in het verleden, of als dit niet (meer) aangetoond kan worden, neem dan contact op met uw belastingadviseur en/of contactpersoon. Samen kijken we naar uw situatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de papieren schenking? Of wilt weten u weten hoeveel u jaarlijks belastingvrij (op papier) kunt schenken? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flynth.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: