Rapporteer tijdig over energiebesparing glastuinbouw

 
Rapporteer tijdig over energiebesparing glastuinbouw
Gepubliceerd: 30-08-2023, laatst gewijzigd: 01-07-2024

Uiterlijk 1 december 2023 moeten de rapporten voor de energiebesparingsplicht binnen zijn bij RVO. Als glastuinbouwondernemer is de kans groot dat ook uw bedrijf onder deze plicht valt. Wij adviseren u tijdig en serieus aan de slag te gaan met deze rapportage. Zo verandert u een plicht in een kans.

Uitzondering glastuinbouw vervallen

Sinds 1 juli 2023 zijn glastuinbouwbedrijven niet meer uitgezonderd van de energiebesparingsplicht, ook niet als uw bedrijf in het CO2-sectorsysteem zit of meedoet met het Europese handelssysteem voor CO2-uitstoot (EU-ETS). Met het energieverbruik in de sector valt u dan ook al snel onder deze regeling. Dat kan op twee manieren. Vanaf 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektra geldt alleen een informatieplicht. Verbruikt uw bedrijf meer dan 170.000 m3 gas of 10 miljoen kWh elektra? Dan hebt u ook een onderzoeksplicht. Niet alleen glasgroente- en sierteeltbedrijven, maar ook veel grote broeierijen vallen in deze categorie.

Onderzoeksplicht: terugverdienende maatregelen doorvoeren

Hebt u een onderzoeksplicht? Dan moet u niet alleen aangeven welke maatregelen voor energiebesparing en CO2-reductie u al genomen hebt en welke nog op de planning staan voor de komende 4 jaar. U bent ook verplicht om op een rij te zetten welke maatregelen u zou kunnen nemen en hoe lang het duurt om deze terug te verdienen. Lukt dat binnen 5 jaar? Dan bent u verplicht om de betreffende maatregelen door te voeren.

Van plicht naar kans: maak uw bedrijf toekomstbestendig

Wij raden aan om de energiebesparingsplicht vooral te zien als kans. Energie besparen betekent op termijn meestal ook kosten besparen. Juist in een energie-intensieve sector als de glastuinbouw kan dat veel opleveren. Zeker nu de energieprijzen sterk wisselen en binnenkort verschillende voordelen voor de tuinbouw wegvallen - denk aan het verlaagde energietarief en de gedeeltelijke vrijstelling voor WKK-installaties. Daarom adviseren wij: grijp de energiebesparingsplicht aan om u voor te bereiden op deze ontwikkelingen en uw bedrijf toekomstbestendig te maken.

Meer informatie en advies

Natuurlijk stelt de energiebesparingsplicht u ook voor uitdagingen. Bijvoorbeeld om de verplichte rapporten voor 1 december 2023 af te ronden. Begin daarmee op tijd en bereidt u goed voor, want het kost best wat tijd om maatregelen door te rekenen en te bepalen hoe die in het hele financiële plaatje van uw bedrijf passen. Mocht u er zelf niet uit komen of de onderzoeksplicht uit willen besteden, staan wij u als Flynth daarin graag bij met advies. We kijken mee naar strategie, begrotingen, subsidies, fiscale zaken en financiering. Of we helpen met het onderzoek en de rapportage.

Meer weten? Neem contact op met uw Flynth-adviseur of vul het contactformulier in.   

 

Lees ook: Verduurzaming in de glastuinbouw niet alleen een plicht, maar ook een kans

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: