Verduurzaming in de glastuinbouw niet alleen een plicht, maar ook een kans

 
Verduurzaming in de glastuinbouw niet alleen een plicht, maar ook een kans
Gepubliceerd: 18-07-2023, laatst gewijzigd: 03-06-2024

De glastuinbouwsector heeft te maken met veel regelgeving, ook op het gebied van verduurzaming en energiebesparing. Op zich logisch, want het is een energie-intensieve sector. De politiek zet regelgeving in om het energieverbruik in de glastuinbouw te verminderen. Dat brengt u als ondernemer uitdagingen én kansen. 

Vanaf januari 2025 vervalt het verlaagde energietarief voor tuinbouwgas. Ook is er straks nog maar een gedeeltelijke vrijstelling voor WKK-installaties. En daar komende de sterk wisselende energieprijzen nog bij. Al met al leidt het tot stijgende energiekosten voor een glastuinbouwbedrijf. Het is belangrijk om daarop voorbereid te zijn en uw bedrijf toekomstbestendig te maken. Dat kan door energie te besparen, verder te verduurzamen en toekomstscenario’s voor fossielvrije teelt te verkennen.  

Gasverbruik al sterk verlaagd

Energie besparen en verduurzaming staan al vele jaren hoog op de agenda. Het programma Kas als Energiebron bestaat al sinds 2005. In dat programma trekken Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen op om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie te stimuleren en energie-innovaties te bevorderen. 

En dankzij Het Nieuwe Telen is het gasverbruik al sterk verlaagd. Ook LED belichting wordt gestimuleerd met subsidies. 

Energiebesparingsplicht

Dan is er de energiebesparingsplicht. Ook die is niet nieuw. Die plicht komt voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dat verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend uit te voeren. Tot nu toe waren glastuinbouwbedrijven uitgezonderd als ze in het CO2-sectorsysteem zitten en/of deelnemen aan het EU ETS handelssysteem voor CO2-uitstoot. Per 1 juli 2023 vallen ook deze bedrijven onder de energiebesparingsplicht. 

Informatieplicht of onderzoeksplicht

De energiebesparingsplicht kent een aantal categorieën. De informatieplicht geldt voor bedrijven die op jaarbasis meer dan 25.000 m3 gas of meer dan 50.000 kWh elektra gebruiken.  

De onderzoeksplicht energiebesparing geldt voor alle locaties met een jaarlijks energieverbruik vanaf 170.000 m3 of 10 miljoen kWh. Niet alleen glasgroente -en sierteeltbedrijven, maar ook de grotere broeierijbedrijven vallen in deze categorie.  

Met de onderzoeksplicht geven ondernemers aan welke energiebesparende maatregelen al genomen zijn en welke maatregelen de komende 4 jaar worden opgepakt. Daarbij geldt dat maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden, verplicht moeten worden uitgevoerd. 

Flynth helpt met advies en uitvoering

De energiebesparingsplicht vraagt veel van ondernemers. Heeft u hier een vraag over, wilt u advies of een complete rapportage? Wij helpen u graag om de rapportage voor de onderzoeksplicht op orde te brengen en de geschikte energiebesparingsmaatregelen te kiezen én door te voeren. Dat doen we door het hele plaatje voor uw bedrijf compleet te maken op basis van strategie, begrotingen, subsidies, fiscale zaken en financiering. Zo helpt Flynth u om de energiebesparingsplicht zoveel mogelijk in uw voordeel te laten werken. 

Meer weten? 

Neem contact op met uw Flynth adviseur of vul het contactformulier in.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: