Transities in de Tuinbouw sector

Transities in de Tuinbouw sector

Veranderende wereld - energie transitie gaat super snel

Veranderende wereld

Nederland positioneert haar land- en tuinbouwsector als wereldwijde koploper in efficiency en duurzaamheid, maar presteert op het vlak van overgang naar hernieuwbare energiebronnen nog onder het Europese gemiddelde. Ondanks het succesvol terugdringen van CO2 in bepaalde bedrijfstakken, daalt de CO2 uitstoot in absolute zin niet. Een lastige positioneringskwestie dus voor de BV Nederland.

 

Poldermodelbeleid vs. polariserende opinie

Waar we voor elke maatschappelijke discussie een politieke en beleidsmatige oplossing ‘in het midden’ vinden, polariseert de opinie er niet minder hard om. Of het nu gaat om ‘wildlife’ in de Oostvaardersplassen, het Groningergas, het dierenwelzijn in de landbouw, het gebruik van kernenergie of de toepassing van innovatieve veredelingstechnieken, bij veel van deze vraagstukken, kruist men de degens liever dan dat men de nuancering zoekt. Zonde van energie en tijd, want uiteindelijk verandert de wereld door en wordt Zwarte Piet Regenboog Piet, wordt gas als brandstof vervangen door waterstof, doen we veel meer boodschappen online dan in een fysieke winkel, gaat ongezond eten extra geld kosten en wordt circulariteit de norm. Bloemen en planten worden in de toekomst niet meer over duizenden kilometers verscheept en West-Europa kan alleen met arbeidsmigranten en verregaande robotisering de enorme demografische scheefgroei en vergrijzing het hoofd bieden.

 

Focus

Met deze toekomstbeelden als zekerheden, kunt u zich als ondernemer dus de nodige oeverloze discussies besparen en het beeld van uw eigen toekomst en die van het bedrijf scherp gaan stellen, focussen. Toegegeven, de weg naar die stip op de horizon is geen sinecure, maar daar deinst een boer of tuinder doorgaans niet voor terug. Zolang de maatschappij zichzelf vooral met opinies over actuele ongemakken en bijbehorende discussies vermoeit, kan de agrarische ondernemer zich alvast gaan voorbereiden op de veel interessantere uitdagingen die liggen in een veelbelovende toekomst. 

laat u adviseren

Gerard Drogt; Senior Bedrijfsadviseur

Gerard Drogt; Senior Bedrijfsadviseur

FlynthFocus helpt ondernemers om even uit de realiteit van de dag te stappen en stil te staan bij de toekomst. Bel mij gerust eens voor vrijblijvend advies.