Social-inclusive farm

Design by nature

Social-inclusive farm

Verschillende toekomstbeelden voor 2050

In een consortium van de organisaties HAS Hogeschool, Flynth, Achmea, ZLTO, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rabobank is in de periode 2017/2018 een onderzoek met de naam toekomstverkenning Land- en Tuinbouwsector uitgevoerd. Het onderzoek kenmerkt zich door de transitiekundige insteek en heeft geresulteerd in de beschrijving van drie verschillende toekomstbeelden voor het jaar 2050. 

Toekomstbeeld: Social-inclusive farm

Een symbiose van industrie, landbouw en samenleving. Met een marktprijs voor individuele producten en een publieke sturing (en marktprikkels) op collectieve waarde(n). ‘Dutch premium’, output en waarde met een verhaal. Hoe ziet dat er precies uit?

Het productiesysteem zelf is een mix van high tech agro systems op basis van ‘nature guided principles’: De dragende structuur is een voedselnet van familiebedrijven, historisch ontstaan uit de landbouwbedrijven en groepen ’maatschappelijke organisaties en natuurbeheerders, uit de publieke en private wereld van natuurbeheer en leefomgeving. Nieuw echter is de wijze van organiseren. Burgers en boeren werken samen in ‘voedselcirkels.’ In een voedselcirkel wordt onderling bepaald wat er wordt geproduceerd, en hoe. Iedere burger is verplicht lid van zo’n cirkel. Maar liefst 70% van de Nederlandse voedselconsumptie wordt voldaan met Nederlandse productie uit voedselcirkels. De overige 30% is afkomstig van import. Uiteraard wordt een deel van de Nederlandse productie ook nog geëxporteerd, maar in 2050 gaat het toch in belangrijke mate om “van Nederland, voor Nederland”.