DeltastadNL 2050

DeltastadNL 2050

Verandering in de landbouw 

De landbouw is radicaal veranderd, onder het motto "netto positieve output"

In een consortium van de organisaties HAS Hogeschool, Flynth, Achmea, ZLTO, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rabobank is in de periode 2017/2018 een onderzoek met de naam toekomstverkenning Land- en Tuinbouwsector uitgevoerd. Het onderzoek kenmerkt zich door de transitiekundige insteek en heeft geresulteerd in de beschrijving van drie verschillende toekomstbeelden voor het jaar 2050.

In Deltastad Nederland is de landbouw radicaal veranderd, onder het motto “netto positieve output.” Geen afval meer, geen verschraling meer, maar hoog-efficiënte systemen die meer opleveren dan ze kosten.

De productie is geheel circulair geworden. Productie vindt plaats in geïntegreerde productiesystemen waarin zowel tuinbouw waarin zowel tuinbouw als dierhouderij samen komen. En waarin ook insecten, algen en schimmels een belangrijke plek hebben ingenomen.

En het is niet alleen de productie die circulair is, ook het eigendom is circulair georganiseerd. Consumenten zijn mede-eigenaar geworden van deze grootschalige organisaties die de voedselkringen waarin zij leven voorzien van agrarische producten. Op deze wijze zijn zij directer betrokken bij het voedselproductiesysteem en een belangrijk onderdeel van de financiering van deze grote ondernemingen geworden. De vergoeding op hun aandeel in de bedrijven is niet alleen in de vorm van financieel rendement, maar vooral door het recht op een deel van de voortgebrachte agrarische producten, zoals zuivel, groente, fruit en bewerkte producten.

‘Eigen’ boerenbedrijfjes zijn er niet meer. Ja, er is nog wel ruimte voor innovatief ondernemerschap en het faciliteren van nieuwe circulaire startups. Maar het systeem wordt gedomineerd door een grootzakelijk (wellicht monopolistisch) besturingsmodel.

De Nederlandse landbouwsystemen zijn het schoolvoorbeeld geworden van hoe metropolen in hun voedselbehoefte kunnen voorzien en de hele waardeketen in dit systeem kunnen betrekken; 'from seed to feed'.