FlynthFocus traject

FlynthFocus traject

Hoe gaat dit in zijn werk?

Wat is FlynthFocus?

FlynthFocus helpt glastuinbouwondernemers om hun strategie te bepalen op basis van scherpe toekomstbeelden. U wordt door Flynth begeleid en gezamenlijk gaan we aan de slag met uw strategie. Hierdoor werkt u doelgericht aan uw toekomst. Het is niet alleen een strategisch plan, maar juist ook een overzicht van concrete stappen die nu al genomen kunnen worden. In het traject verkennen we de toekomst langs 2 thema’s. 

Inzicht in eigen drijfveren en motivatie

Claudia de Ruiter-Speksnijder

Claudia de Ruiter-Speksnijder

U weet heel goed waarom u bent begonnen en waar u nu staat als ondernemer. De afgelopen jaren heeft u ondernomen vanuit uw eigen kracht en hebt veel bereikt. Alleen merkt u nu soms dat uw persoonlijke ondernemersstrategie niet altijd meer strookt met de ondernemingsstrategie. Dit is natuurlijk niet vreemd, want de wereld om ons heen verandert snel. Om een goede ondernemingsstrategie op te stellen is er expertise en focus nodig. FlynthFocus helpt u om uw persoonlijk strategie als ondernemer te combineren met de ondernemingsstrategie.

Een verbrede toekomstblik op de sector

Gerard Drogt

Gerard Drogt

Als we weten wat er op lange termijn echt gaat veranderen, dan is het ook makkelijker in te schatten wat we op de weg daar naar toe zullen gaan meemaken en dan raakt het ineens wel het toekomstperspectief van een onderneming.

Strategie voor de onderneming én de ondernemer

De toekomst van een onderneming valt of staat met een doordachte strategie. Niet alleen voor de onderneming zelf, maar juist ook voor de ondernemer. Flynth begeleidt ondernemers naar een toekomstbestendige bedrijfsstrategie en geeft daarbij ook expliciet aandacht aan de persoonlijke ambities en competenties van de ondernemer. Zo worden persoonlijke doelstellingen geformuleerd die naadloos aansluiten op de bedrijfsstrategie en helpen in het bereiken van de gewenste resultaten.

Wat kunt u verwachten?

We bespreken uw huidige situatie, formuleren het doel en bepalen de gewenste doorlooptijd van het traject. U werkt niet alleen toe naar een strategisch plan, maar krijgt ook inzicht in de stappen die u nu al kunt nemen om u voor te bereiden op de toekomst. Na het intake gesprek volgt de opdrachtbevestiging met investeringsvoorstel. 

Door Management Drives krijgt u inzicht in uw persoonlijke doelen. Geven deze doelen richting aan uw onderneming? Of geeft de onderneming de richting aan en weet u nog niet welke plaats u wilt innemen in de toekomst? Het achterhalen of uw persoonlijke doelstellingen en een toekomstbestendige bedrijfsstrategie matchen is belangrijk in dit traject.

Claudia de Ruiter-Speksnijder

"Elke dag als u weer aan het werk gaat, weet u weer waar u het voor doet. Dit is de reden dat u een eigen onderneming bent begonnen. Uw eigen onderneming: zelf besluiten en richting geven aan het eindresultaat. Aan niemand verantwoording afleggen dan aan uzelf. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar het ondernemen heeft ook een andere kant. Elke dag fysiek werken, niet altijd rust in uw hoofd, en zaken die niet altijd lekker lopen. En niet onbelangrijk, het gevoel dat u altijd wel de controle moet houden op uw zaak. U kunt wel iets uitbesteden, maar kan toch niet te lang weg blijven anders gaat het fout.

Hoe zou het zijn als u moeiteloos zou kunnen ondernemen? Elke dag met plezier uw werk doen en veel meer energie overhouden. Meer rust in uw hoofd, en tijd vrij maken om bezig te zijn met de groei van uw onderneming. Allemaal zaken die u dolgraag zou willen, maar waar u nu gewoonweg niet aan toe komt omdat de operatie u opslokt.

Wist je dat je mindset voor 80% het succes van uw onderneming bepaalt? Uw persoonlijke drijfveren zorgen ervoor dat u succes behaalt, of dat u zichzelf in uw hoofd belemmert om vooruitgang te boeken. Flynth Focus geeft u meer inzicht in uw eigen handelen, zodat u zich niet alleen bewust bent van uw drijfveren en denkwijze, maar deze ook kunt inzetten om je toekomstige doelstellingen te halen."

2030 is pas over 11 jaar. Dat is toch ver weg? Flynth vindt dat jaartal een prima strategisch perspectief. Vaak wordt gezegd dat een onderneming niet verder dan 5 jaar vooruit kan kijken en inderdaad, zolang je vanuit het verleden blijft extrapoleren naar de toekomst, zit er een begrenzing aan de horizon. Maar door juist vanuit een transitie, een verdere toekomst terug te redeneren, blijkt het zeker wel mogelijk om een optimaal beeld te vormen van het eigen bedrijf op de langere termijn. En zeker wanneer een visie en strategie aanleiding geven om te investeren, is een langere scope dan 5 jaar gewoonweg nodig.

Schetsen en inkleuren

Om die positie in 2030 helder te krijgen, beginnen we daarom met het schetsen van de klantsegmenten in 2030 van de ondernemers. Hoe ziet die klant, die markt en die waardeketen er uit in 2030? Hoe omschrijven we de afnemer van de toekomst, wat voor behoeften en uitdagingen kent hij of zij? Aan de hand van het Value Proposition Canvas van Strategyzer* dringen we door tot de kern van die toekomstige klant en beschrijven we in detail welke taken en opdrachten de klant heeft en waar we frustraties of voordelen voorzien in de processen van de klant. We doen met de ondernemer dus eigenlijk een grondige analyse van de toekomstige klant(en) en pas daarna schetsen we de optimale toekomstige waardepropositie van de onderneming. 

Met de toekomstige waardepropositie, die we baseren op de toekomstige klantsegmenten omschrijven we waar de onderneming in 2030 voor staat, welke belofte zij maakt richting haar klanten en zij onderscheidend is. Deze toekomstige waardepropositie kunnen we dus wel beschouwen als de stip op de horizon voor de onderneming. We creëren met de toekomstige waardepropositie een duidelijk beeld van waar de onderneming naar toe wilt groeien. De toekomstige waardepropositie bestaat uit een gedetailleerde omschrijving van de producten en diensten die de onderneming in 2030 voortbrengt en levert, maar bevat ook de ‘extra’s’, waarmee de onderneming haar toekomstige klanten ‘voordeel verschaft’ en ‘pijn verlicht’.

We kunnen de toekomstige waardepropositie zien als de belichaming van de visie van het bedrijf. Het beschrijft namelijk heel duidelijk wat de gedroomde toekomstpositie van de onderneming is en dan vooral beredeneerd vanuit de ogen van haar toekomstige klanten. De verschillende wegen die ernaar toe leiden, vertalen we vervolgens in strategische doelstellingen en een plan van aanpak, zodat we morgen al kunnen starten met de reis naar die veelbelovende toekomst. Die strategische doelstellingen moeten daarom echt richting kunnen geven aan de activiteiten van het bedrijf. Het is daarom belangrijk dat we voortgang kunnen meten en doelen en subdoelen zo concreet mogelijk beschrijven. Met een SWOT-analyse meten we bovendien de haalbaarheid van de strategische doelstellingen. We bekijken of een onderneming sterk genoeg is om die doelstellingen te halen en of zich daartoe ook voldoende kansen voordoen. 

* Het Waarde Propositie Canvas (Value Proposition Canvas) van Alexander Osterwalder en Yves Pigneur van Strategyzer is een verdieping op het Business Model Canvas. In dit model wordt specifiek ingezoomd op de klantsegmenten en de waardepropositie.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst bespreken we met u het adviesrapport. De strategische doelstellingen voor uw onderneming zijn hierin uitgewerkt tot een concreet plan van aanpak. Ook bespreken we met u uw wensen met betrekking tot verdere begeleiding.

laat u adviseren

Gerard Drogt; Senior Bedrijfsadviseur

Gerard Drogt; Senior Bedrijfsadviseur

FlynthFocus helpt ondernemers om even uit de realiteit van de dag te stappen en stil te staan bij de toekomst. Bel mij gerust eens voor vrijblijvend advies via 088 236 74 91 of laat uw gegevens achter.

‘Stap voor stap wordt toekomstperspectief behapbaar gemaakt en daardoor wordt het mij mogelijk gemaakt om ook echt in actie te komen.

Wie ging u voor?

René van Kester; R&A van Kester Chrysantenkwekerij

René van Kester; R&A van Kester Chrysantenkwekerij

Als we niets aan onze strategie doen, blijven we heus nog wel een tijd dobberen, maar we willen gewoon weten welke haven we gaan kiezen om aan te leggen en hoe die eruit ziet. We willen zelf in control blijven van onze toekomst en niet passief ondergaan wat we zelf hadden kunnen zien aankomen.


Flynth bood ons de kans om gestructureerd met die toekomst aan de slag te gaan en onze koers te bepalen.