Financieel plan - de strategie

Financieel plan - de strategie

 

Investeringsplannen?  Start met een doordachte strategie. 

Met een doordachte strategie komt u goed beslagen ten ijs

en zegt uw geldverstrekker eerder ‘ja’.

 

U heeft een idee voor een innovatief product of productiesysteem. Of u wilt uitbreiden en heeft hiervoor extra kapitaal nodig. U gelooft in uw plan, maar doet de geldverstrekker dat ook? Hoe verhoudt het rendement op uw investering zich tot de risico’s. Wat zijn uw kansen in de huidige, maar vooral ook de toekomstige markt?  Met een toekomstbestendige strategie kunt u uw investeringsplan veel beter onderbouwen en zegt uw geldverstrekker eerder ‘ja’.

Uw investeringsplan begint met uzelf de vraag te stellen: wat is exact mijn strategie? Waarin wil ik investeren? Waarom? Wat is het strategische doel? En hoe draagt de investering bij aan dat strategische doel? Kortom: waarom is uw investering een goed idee?

Markt, trends en toekomstige ontwikkelingen
In uw strategie is het belangrijk dat u de actuele trends en toekomstige ontwikkelingen weet te duiden. Wat speelt er nu en in de toekomst in de markt waarin u opereert? Hoe verhoudt zich dit tot uw organisatie? Schets een realistisch beeld van deze ontwikkelingen en spiegel deze aan de langetermijnvisie van uw onderneming.

Bedenk vervolgens hoe u inspeelt op trends en ontwikkelingen. Welke koers kiest u daarbij? En hoe kan de gewenste investering hieraan gaan bijdragen. Ook dit moet u helder uiteen kunnen zetten. En als het voor uzelf, uw medewerkers en ketenpartners helder en overtuigend is, is dat het voor de geldverstrekker waarschijnlijk ook.

Ervaring en competenties
In uw strategie zet u ook uiteen over welke ervaring en competenties u als ondernemer, directeur-grootaandeelhouder of het managementteam beschikt. Wat zijn de synergie-effecten binnen het team, welke kennis wordt van buitenaf gehaald en waar mist de onderneming competenties? Ook een punt om helder te kunnen formuleren.  

Op naar een succesvolle financieringsaanvraag
Een goede voorbereiding is het halve werk en vergroot uw kans van slagen. Zeker als u uw strategie goed kunt onderbouwen met solide argumenten, een realistische langetermijnplanning, een financieel plan én een risico-reductieplan. Een succesvolle financieringsaanvraag is dan opeens heel dichtbij.

Starten met strategie

René van Kester; R&A van Kester Chrysantenkwekerij

René van Kester; R&A van Kester Chrysantenkwekerij

Als we niets aan onze strategie doen, blijven we heus nog wel een tijd dobberen, maar we willen gewoon weten welke haven we gaan kiezen om aan te leggen en hoe die eruit ziet. We willen zelf in control blijven van onze toekomst en niet passief ondergaan wat we zelf hadden kunnen zien aankomen.


Flynth bood ons de kans om gestructureerd met die toekomst aan de slag te gaan en onze koers te bepalen.