Financieel management in ICT

 

Financieel management in een ICT-onderneming is topsport. In deze dynamische omgeving trekken onze financiële professionals geregeld een sprintje. Dit gaat nog veel verder dan het realiseren van een feilloos functionerende backoffice of near-time inzichten in de financiële performance van uw organisatie.

Flynth zet uw ideeën om in harde cijfers en rekent uw plannen door. Met actuele kennis van de profielen van de vermogensverschaffers en hun financieringsproducten matchen wij uw behoefte aan de meest passende aanbieder en begeleiden we het gehele aanvraagtraject graag voor u.

Verbeter uw waardecreatie

Bij het verbeteren van de financiële performance van uw organisatie is het niet meer voldoende om vast te stellen of er winst of verlies wordt gemaakt op bedrijfsactiviteiten. Onze financiële professional geven aan hoe u kunt sturen op creatie van economische waarde en geven inzicht in de onderliggende value-drivers. Door value-drivers te tracken, kunnen we concrete maatregelen aanbevelen om de waardecreatie van uw onderneming te verbeteren.

Daarnaast is de financiële professional degene die aangeeft hoe u de cash cycle verkort en uw liquiditeitspositie verbetert. Ook past hij of zij sensitivity analyses toe bij het doorrekenen van aanpassingen op uw verdienmodel of bij het opstarten van risicovolle projecten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of advies? Neem contact op met uw contactpersoon bij Flynth.