Bereidt u voor op het boekenonderzoek, due diligence

Bereidt u voor op het boekenonderzoek, due diligence

Op zowel financieel, fiscaal als juridisch niveau wordt uw complete bedrijfsvoering doorgelicht

Tijd voor due diligence? Voorkom ‘deal breakers’

Zo bereidt u zich goed voor op het boekenonderzoek

Door: Koen Dinkla

Due diligence, het boekenonderzoek. Misschien wel het spannendste moment van het verkooptraject. Want: hoe staat uw organisatie ervoor? Zitten er nog lijken in de kast? Voorkom verrassingen voor uw opvolger én voor uzelf. Bereid u goed voor!

Tijdens het boekenonderzoek wordt uw complete bedrijfsvoering doorgelicht. Op zowel financieel, fiscaal als juridisch niveau. Breng in de voorbereiding hierop zoveel mogelijk bedrijfsrisico’s in kaart. Wees transparant, want van verrassingen houdt een koper doorgaans niet.

Begin op tijd
Een goede voorbereiding is het halve werk. Ga na of er nog achterstallige betalingen zijn, discussies met klanten, leveranciers of de belastingdienst. En misschien wel het belangrijkste: is de administratie bij? Zijn alle vorderingen ook werkelijk inbaar? En liggen er niet nog ergens een paar vervelende claims? Zo ja, zorg dan dat u dit voor aanvang van de due diligence opgelost hebt. Start dus op tijd met het doorlichten van uw administratie.

Wees altijd transparant
Schulden, claims, teleurstellende resultaten en klanten die hebben aangegeven te stoppen komen in de beste bedrijven voor. Het hoeft niet direct de doodsteek voor de overname te betekenen, zolang u hierin maar zo transparant mogelijk bent. Zo geeft u een betrouwbaar overzicht van hoe uw bedrijf ervoor staat en wat het toekomstpotentieel is.

Kruip in de huid van de koper
Kijk continu door de bril van de beoogde koper naar uw bedrijf. Stel hierbij de vraag: wat wil hij weten over uw bedrijf? Breng de propositie van uw onderneming in beeld en kijk goed naar de daadwerkelijke drijver van uw business. Waar wordt écht het geld verdiend in uw onderneming? Mogelijke voorbereidingsvragen die u zichzelf kunt stellen zijn:

  • Wie zijn mijn belangrijkste klanten?
  • Hoe staat het met de afgesloten contracten met toeleveranciers en klanten?
  • Zijn alle contracten goed inzichtelijk?
  • Hoelang lopen de contracten nog en mogen ze zomaar overgaan op een andere partij?
  • Wie zijn mijn belangrijkste medewerkers en welke afspraken heb ik met ze?

Bedenk vooraf over welke punten discussie kan ontstaan en bereid u hierop goed voor. Dit zijn de punten waar straks écht over onderhandeld gaat worden.

Voorkom deze valkuilen
Als u de due diligence voor uw ICT-bedrijf voorbereidt, let dan extra goed op de volgende zaken.

Een belangrijke valkuil bij de due diligence van ICT-bedrijven is dat de tussentijdse cijfers niet altijd op dezelfde wijze worden opgesteld als de jaarrekening. Hierdoor worden de tussentijdse cijfers niet goed op waarde geschat. Het kan dan voorkomen dat het resultaat van een bepaalde periode een te rooskleurig, of vaker nog een te negatief, beeld schept voor het hele jaar.

Voor een goed financieel beeld van uw ICT-onderneming kijkt de koper in eerste instantie vooral naar uw jaarrekening. Want juist de jaarrekening en de prognoses voor de komende jaren zijn leidend bij het bepalen van de waarde van uw bedrijf. Terwijl u als verkoper over veel gedetailleerdere informatie beschikt. Waardoor de verkopende partij in de praktijk kijkt vaak naar het resultaat over een beperkte periode, dit is veelal het lopend jaar.

Een voorbeeld: in het eerste kwartaal zijn er veel nieuwe licenties verkocht en zijn diverse jaarabonnementen in rekening gebracht. Inkomsten die direct in de resultaten zijn verwerkt. Dit terwijl deze eenmalige verkoopresultaten verderop in het jaar niet terugkomen. U rekent dan voor de waardebepaling van uw bedrijf met de verkeerde cijfers. Met het gevolg dat de geschatte waarde te hoog is. Het boekenonderzoek draait dan uit op een teleurstelling, de jaarrekening laat zien dat de onderneming in verhouding lagere resultaten heeft.

Deel bij aanvang, of zelfs al voor de due diligence, niet te snel informatie. Houd de nodige kaarten nog tegen de borst. Zo versterkt u uw latere onderhandelingspositie. In de praktijk komt het vaak voor dat de verkopende ondernemer veel te snel klant- en personeelsgegevens deelt. Maar ook de tussentijdse cijfers, de jaarrekening en klantcontracten worden snel gedeeld. U haalt ze immers met één druk op de knop uit het systeem.

Naast dat het maar de vraag is of dit vanuit privacy-oogpunt mag, is het ook niet slim. Deel liever de informatie stapsgewijs. Mocht de koop toch niet rondkomen, dan heeft uw concurrent niet allerlei bedrijfsgevoelige informatie. Stel vooraf sowieso een goede geheimhoudingsovereenkomst op.

Voor de waardebepaling van uw ICT-bedrijf zijn er in de markt een aantal vuistregels. Het bepalen van de waarde gebeurt zodoende relatief objectief. Maar realiseer dat de waarde iets anders is dan de prijs. De prijs wordt bepaald door het aloude marktmechanisme van vraag en aanbod. Hoe meer vragers, hoe hoger over het algemeen de prijs. Het komt dus zeer regelmatig voor dat er voor een ICT-onderneming een andere prijs wordt betaald, dan uit de waardebepaling naar voren komt.