Een vloeiend verkoopproces

Een vloeiend verkoopproces

10 Stappen voor een succesvolle verkoop

Stappenplan 'ICT-bedrijf verkopen'

Uw ICT-bedrijf verkopen is één ding. Dit tot een daverend succes maken is een tweede. Hoe zorgt u dat de verkoop naar wens verloopt, voor zowel u als voor de verkopende partij? Zorg voor een vloeiend verkoopproces, met dit stappenplan.

Stappenplan

Zorg voor inzicht in de waarde van uw bedrijf en laat een waardebepaling uitvoeren. Zo weet u echt waar u staat en welke mogelijkheden er zijn om de waarde (en daarmee de opbrengst) te verhogen. 

Bedenk hoe u straks verder gaat. Wilt u nog (gedeeltelijk) beschikbaar blijven voor de onderneming? Of wilt u volledig verkopen en een nieuwe onderneming starten?

Hoeveel u straks ontvangt voor uw bedrijf, is mede afhankelijk van de waarde en de mate waarin de onderneming klaar is voor de verkoop. Probeer de aantrekkelijkheid daarom doelgericht te verhogen. Enkele tips: 

3.1 Check de financiële positie van uw bedrijf 
Zorg dat uw bedrijf er financieel goed voorstaat en wees hier transparant over. Zijn de managementcijfers, de jaarrekening en de winst- en verliesrekening inzichtelijk en up-to-date? Zo maakt u uw bedrijf ook op financieel vlak goed overdraagbaar

3.2 Maak uzelf misbaar
Heeft u de knoop definitief doorgehakt? Dan is het tijd om uw bedrijf los te laten, zodat uw bedrijf straks zelfstandig verder kan. Stel onder meer iemand aan die de dagelijkse taken van u overneemt en probeer uzelf op de achtergrond te houden. 

3.3 Breng uw ondernemershuis op orde
Een succesvolle transactie valt of staat met een doordachte strategie. Zorg dat uw bedrijf onweestaanbaar is voor potentiële kopers. Goede resultaten uit het verleden en winst zijn niet de enige reden voor een koper om overstag te gaan. Hij wil ook dat het onder de motorkap meer dan goed geregeld is. Neem dus ook uw bedrijfsorganisatie en ondernemingsstructuur onder de loep. 

Lees meer over het verkoopklaar maken van uw onderneming

Welke ondernemers hebben de potentie om uw bedrijf succesvol over te nemen? Maak een koperselectie om hierin inzicht te krijgen.

Kijk naast partijen uit uw zakelijke netwerk of branche ook naar potentiële kopers in andere sectoren, zoals banken, supermarktketens en verzekeraars. Zorg dat u naar een shortlist van zo’n tien kansrijke overnamepartijen toewerkt.

 

Overzie het speelveld van potentiële kopers. Welke koper heeft de grootste potentie? Wie heeft het meeste baat bij de koop van uw bedrijf? Als u dit weet, kunt u dit slim gebruiken tijdens de onderhandelingen. 

Laat u tijdens de onderhandelingen begeleiden door een deskundige adviseur

De deal is gesloten. U gaat nu de transitieperiode in waarin u het bedrijf loslaat. Hoe u dit invult, heeft u bij de onderhandelingen met de nieuwe eigenaar vastgelegd. 

Tip: Start op tijd

De nummer één tip voor nadenken over de verkoop? Start op tijd! Uw bedrijfsprocessen checken en op orde brengen, investeren in kansrijke technologieën, relaties en kennis van uw personeel kost al snel een jaar.