My Flynth

Een vloeiend verkoopproces

10 Stappen voor een succesvolle verkoop

Stappenplan 'ICT-bedrijf verkopen'

Uw ICT-bedrijf verkopen is één ding. Dit tot een daverend succes maken is een tweede. Hoe zorgt u dat de verkoop naar wens verloopt, voor zowel u als voor de verkopende partij? Zorg voor een vloeiend verkoopproces, met dit stappenplan.

Stappenplan

Zorg voor inzicht in de waarde van uw bedrijf een laat een waardebepaling uitvoeren. Zo weet u echt waar u staat en ontdekt u of er kansen zijn om de waarde (en daarmee de opbrengst) te verhogen.

Hoeveel u straks ontvangt voor uw bedrijf, is mede afhankelijk van de waarde. Probeer de waarde daarom doelgericht te verhogen. Enkele tips:

  • Blijf investeren in
    • kansrijke technologieën, producten of diensten.
    • kwaliteit van de werkprocessen met bijv  ISO, ITIL, ISAE en 3401.
    • Kennis van personeel met trainingen en scholing.
    • Groei van klanten en omzet

Bedenk hoe u straks verder gaat. Wilt u nog (gedeeltelijk) beschikbaar blijven voor de onderneming? Of wilt u volledig verkopen en een nieuwe onderneming starten? En kiest u voor een interne of externe koper?

Welke ondernemers hebben de potentie om uw bedrijf succesvol over te nemen? Maak een koperselectie om hierin inzicht te krijgen.

Kijk naast partijen uit uw zakelijke netwerk of branche ook naar potentiële kopers in andere sectoren, zoals banken, supermarktketens en verzekeraars. Zorg dat u naar een shortlist van zo’n tien kansrijke overnamepartijen toewerkt.

 

Heeft u de knoop definitief doorgehakt? Dan is het tijd om uw bedrijf los te laten, zodat uw bedrijf straks zelfstandig verder kan. Stel onder meer iemand aan die de dagelijkse taken van u overneemt en probeer uzelf op de achtergrond te houden.

Een succesvolle transactie valt of staat met een doordachte strategie. Zorg dat uw bedrijf onweerstaanbaar is voor potentiële kopers. Goede resultaten uit het verleden en winst zijn niet de enige reden voor een koper om overstag te gaan. Hij wil ook dat het ónder de motorkap meer dan goed geregeld is. Neem dus ook uw bedrijfsorganisatie en ondernemingsstructuur onder de loep.

Zorg dat uw bedrijf er financieel goed voorstaat en wees hier transparant over. Zijn de managementcijfers, de jaarrekening en de winst- en verliesrekening inzichtelijk en up-to-date? Zo maakt u uw bedrijf ook op financieel vlak goed overdraagbaar.

Overzie het speelveld van potentiële kopers. Welke koper heeft de grootste potentie? Wie heeft het meeste baat bij de koop van uw bedrijf? Als u dit weet, kunt u dit slim gebruiken tijdens de onderhandelingen.

Laat u tijdens de onderhandelingen begeleiden door een deskundige adviseur.

De deal is gesloten. U gaat nu de transitieperiode in waarin u het bedrijf loslaat. Hoe u dit invult, heeft u bij de onderhandelingen met de nieuwe eigenaar vastgelegd.

Tip: Start op tijd

De nummer één tip voor nadenken over de verkoop? Start op tijd! Uw bedrijfsprocessen checken en op orde brengen, investeren in kansrijke technologieën, relaties en kennis van uw personeel kost al snel een jaar.