Een verkoopklare onderneming maakt aantrekkelijker

Een verkoopklare onderneming maakt aantrekkelijker

Breng uw ondernemershuis tijdig op orde

Is uw ICT-bedrijf al klaar voor de verkoop?

Breng uw ondernemershuis tijdig op orde.

Als u uw ICT-bedrijf wilt verkopen, is het belangrijk dat het verkoopklaar is. U maakt uw onderneming dan aantrekkelijker voor kopers. Zo staat u sterker tijdens de onderhandelingen én heeft u meer kans op een succesvolle overdracht.

Wie zijn huis te koop heeft staan en kijkers verwacht, zorgt dat het binnen netjes opgeruimd is. Een rommelig huis is immers onaantrekkelijk voor kopers. Dat geldt ook bij de verkoop van uw ICT-onderneming. Als u zorgt dat het financieel, organisatorisch én juridisch helemaal klopt, zeggen potentiële kopers sneller ‘ja’.

1. Financieel
Neem eerst tijdig uw financiële huishouding onder de loep:

  • Vereffen rekening-courantverhoudingen met DGA’s en groepsmaatschappijen. Zorg waar nodig voor formele leenovereenkomsten met zakelijke verhoudingen.
  • Normaliseer managementvergoedingen of dienstverbanden van familieleden, passend bij de uren en taken.
  • Breng uw jaarrekening op orde, zorg dat winst- en verliesrekeningen de verschillende bedrijfsactiviteiten en marges goed onderscheiden.
  • Houd de ontwikkeling van uw KPI en managementcijfers bij. Denk aan gefactureerde uren, aantal klanten en licentie-aantallen.

Bv’s ontvlechten
Heeft u verschillende bv’s, die onderling diensten aan elkaar leveren? Ontvlecht deze dan van elkaar. Is dit niet mogelijk? Zorg dan voor maximale transparantie in de onderlinge transacties en wees duidelijk naar kopers toe. .

Bancair krediet overdragen
Heeft u een lening bij de bank waarmee u uw onderneming financiert, check dan of u het krediet kunt overdragen aan uw opvolger. Als dat lukt, is uw bedrijf gelijk een stuk aantrekkelijker voor de koper.

2. Organisatorisch
Zorg ervoor dat uw bedrijf straks op een goede manier verder kan, ook zonder u:

  • Maak een plan om stapsgewijs afstand te nemen van uw bedrijf.
  • Stel een managing director aan die een deel van uw taken overneemt.
  • Bind talent en key personnel zoveel mogelijk aan uw bedrijf. Zij hebben de onmisbare ervaring en kennis in huis, die zo waardevol zijn voor uw opvolger.

Opleiding en training
Zorg ook voor voldoende opleidings- en trainingsmogelijkheden voor uw personeel. Zo blijft hun kennis van het snel veranderende ICT-vakgebied continu up-to-date. Dit is van onschatbare waarde voor de koper.

3. Juridisch
Waak ervoor dat de koper juridisch gezien geen risico’s meer loopt:

  • Controleer wie het intellectueel eigendomsrecht heeft over bijvoorbeeld maatwerk software oplossingen. Als dit niet de onderneming zelf is, maak dan zo nodig nieuwe afspraken met de eigenaar en leg deze vast.
  • Zorg ervoor dat uw privacybeleid 100% in lijn is met de actuele wet- en regelgeving en maak dit aantoonbaar.
  • Leg alle afspraken en contracten die u heeft met klanten, leveranciers, medewerkers en samenwerkingspartners vast en maak deze inzichtelijk voor de koper. Daarbij verdienen de SLA's bijzondere aandacht.

Afspraken en bewerkersovereenkomsten
De afspraken die u heeft gemaakt met welke partij dan ook, moeten actueel en formeel op orde zijn. Zo wint u sneller het vertrouwen van potentiële kopers. Zij krijgen een goede indruk van uw onderneming als u laat zien dat het intellectueel eigendom in uw ICT-onderneming goed geborgd is, dat u over de juiste certificaten beschikt én voldoende aandacht heeft geschonken aan de bewerkersovereenkomsten.

Neem de tijd
Uw bedrijf écht goed verkoopklaar maken? Alles tot in de puntjes regelen? Houd er rekening mee dat u hier al snel een jaar mee zoet bent. Neem er dus goed de tijd voor, zodat u een mooie deal kunt waarmaken, tegen de beste prijs en condities.