Voorkom een bezoek aan de rechtbank

Voorkom een bezoek aan de rechtbank

Ontdek hoe het zit met compliancy en wet- en regelgeving bij overname 

ICT-exit: ontdek de juridische kant van het overnamespel

Het draait allemaal om risico’s, garanties en aansprakelijkheid.

Door: Michiel Hoogkamer

“See you in court!” Dat is natuurlijk het laatste wat u wilt horen na een overname. Toch komt het voor dat een overname in de ICT-sector eindigt in de rechtbank. Vervelend, onnodig en vaak te voorkomen. Hoe dan? Wees transparant, leg afspraken goed vast en weet waarover er mogelijk discussie kan ontstaan.

Als juridisch adviseur probeer ik te voorkomen dat een overname in de rechtbank eindigt. Dit doe ik door samen met de verkopende partij alles goed te regelen en vast te leggen. Daarbij geef ik mijn relaties vaak mee: een goede verkoopprijs is fijn, maar de voorwaarden van de verkoop zijn minstens zo belangrijk! Want hoe zit het met compliancy en wet- en regelgeving gedurende de overname?

Veel onderhandelingsvrijheid
Als twee partijen onderhandelen over een verkoop, dan geeft de wetgever veel contractvrijheid. Met andere woorden: u kunt onderling binnen de geldende wet- en regelgeving veel regelen. Zo spreekt u samen de voorwaarden, het tijdspad, de garanties en prijs af. Dit zorgt voor maatwerk in de verkoop.

Maar houd er wél rekening mee dat u alle afspraken en voorwaarden juridisch goed  vastlegt. En hier komt de rol van de jurist om de hoek kijken. Hij toetst bijvoorbeeld de onderlinge afspraken ook aan de actuele wet- en regelgeving, zodat ook op compliance-gebied alles goed geregeld is.

Een jurist toetst bijvoorbeeld de onderlinge afspraken ook aan de actuele wet- en regelgeving, zodat ook op compliance-gebied alles goed geregeld is.

Beperk uw risico’s en aansprakelijkheid
Als u uw ICT-bedrijf, (of een deel daarvan) gaat verkopen, kijk dan eerst goed naar hoe u wilt verkopen. Is het een aandelentransactie waarbij de levering relatief eenvoudig is? Of gaat om een activa-passivatransactie, waarbij alle goederen en overeenkomsten afzonderlijk moeten worden geleverd? In beide gevallen is het slim om regelmatig een jurist mee te laten kijken. U gaat immers bindende afspraken maken.

Voor u als verkopende partij is het belangrijk om alleen garanties te geven die u ook kunt waarmaken. De koper verwacht namelijk garanties over bijvoorbeeld de klantenportefeuille en de balans. Daarnaast kijkt hij kritisch naar de verplichtingen die niet uit de balans blijken, zoals uw afspraken met uw werknemers, leveranciers en soms ook naar toekomstige bedrijfsprestaties. Hierover worden afspraken gemaakt met daarbij horende garanties en tijdsduur.

Wees hierover eerlijk naar uzelf en de koper toe. U weet immers of u de afgegeven garanties kan waarmaken. Juist hierover wordt vaak lang onderhandeld. De uiteindelijke afspraken moeten realistisch zijn en goed worden vastgelegd. Stel de koper uitdrukkelijk in de gelegenheid om de mogelijke risico’s te onderzoeken. Zo sluit u een fijne deal en voorkomt u ‘juridisch gedoe’ achteraf.

ICT-ondernemer: wees hier alert op!
Ik zie het in de praktijk bij ICT-overnames regelmatig fout gaan bij de volgende (juridische) punten:

Wat is de positie van de intellectuele rechten op een software- of ICT-oplossing? Zitten die wel of niet in de verkoop en onder welke voorwaarden?

 

Gaan lopende licenties en (klant)contracten een-op-een mee in de verkoop, of moet hierover met de andere licentiehouder of contractpartij apart over onderhandeld worden? Met andere woorden: wat heeft de verkoper opgenomen in zijn licentieovereenkomsten en contracten met toeleveranciers en klanten, zijn ze vrij overdraagbaar?

Hoelang lopen bestaande contracten en licenties door? De koper wil natuurlijk niet dat deze na de overname op zeer korte termijn aflopen. Wees hier duidelijk en transparant in. Zo weet de koper precies wat hij overneemt.

Bij een aandelentransactie verandert er in beginsel niets voor werknemers: zij blijven in dienst van de overgenomen bv. Bij een activa-passivatransactie is bij wet geregeld dat de medewerkers onder dezelfde arbeidsvoorwaarden overgaan. Hier wordt nog wel eens aan voorbijgegaan. Waardoor de koper ineens met veel extra personeel zit, terwijl hij zich dat niet had gerealiseerd. Hij moet deze personeelscontracten dan afkopen. De koper zal de verkoper voor deze extra kosten willen aanspreken.

Welke garanties geeft u aan de koper en kan u deze waarmaken? Voor u als verkoper is het belangrijk zijn aansprakelijkheid te beperken, zowel in tijd als in hoogte van het te claimen bedrag. Gebruikelijk is dat een termijn van één jaar na levering wordt afgesproken in de koopovereenkomst. Omdat de belastingdienst nog geruime tijd terug kan komen op zaken, wordt voor fiscale aanspraken vaak een langere periode afgesproken.

Voorkom een bezoek aan de rechtbank
Maak over deze punten goede onderlinge afspraken en laat ze checken door een juridisch adviseur. Dit zorgt voor transparantie en duidelijkheid voor beide partijen. Zo gaat iedereen tevreden naar huis. Want een bedrijfsoverdracht waarbij één van de twee partijen niet happy is met de deal, eindigt vaak in de rechtbank. En dat wil u natuurlijk voorkomen.