Specifieke dienstverlening wordt opgeslokt

Specifieke dienstverlening wordt opgeslokt

Grote ICT-partijen nemen steeds vaker nichespelers over

Grote ICT-bedrijven nemen actief gespecialiseerde vakbroeders over.

Ruim 75 procent van de fusies en overnames in de ICT-sector zijn ingestoken vanuit schaalvergroting. Het gaat vaak om grotere organisaties die relatief kleine bedrijven in één keer overnemen. Waar komt deze trend vandaan?

We analyseerden 29 recente overnames in de Nederlandse ICT-sector. En wat blijkt? De reuzen eten de kleintjes. Voor hen is overnemen de snelste manier om direct toegang te krijgen tot nieuwe markten en de bestaande posities te behouden en verder te verstevigen.

Niche niet langer garant voor succes
Want waar ICT-ondernemingen zich jaren geleden nog konden onderscheiden door zich te focussen op een niche,  staat specialisatie in de huidige markt steeds minder garant voor succes en groei. Grote partijen nemen daarom steeds vaker kant-en-klare ICT-oplossingen over die zij direct aan hun productportfolio toevoegen. Daarmee komen ze met een bewezen product op de markt.

Concurrentieslag
Voor kleinere ICT-ondernemingen is het moeilijker om de concurrentie aan te gaan met de grotere vakgenoten. Veel ondernemers zoeken hun heil in verregaande specialisatie, maar is dat de oplossing? De investeringen gaan immers ver voor de baten uit. U investeert in de wetenschap dat het pas in een later stadium rendeert.

Uit onderzoek blijkt dat de specifieke ICT-dienstverlening wordt verdrongen door min of meer gestandaardiseerde diensten. Het is steeds belangrijker dat de investering die kleinere ICT-partijen doen, direct succesvol zijn. Ruimte om volop te experimenteren, verdwijnt.

In de praktijk
Een applicatieontwikkelaar investeert in andere technologieën en vaardigheden van zijn personeel, dan een ICT-consultantsbureau of beheerbedrijf. Zo zijn de bedrijfsrisico’s voor elk ICT-bedrijf weer anders.

Vooral de druk op de kleinere dienstverleners met lokale focus, in de services en maintenance, zoals netwerk- en applicatiebeheer, neemt toe. Als groeien of transformeren op eigen kracht niet lukt, dan kan het verkopen van een deel van de onderneming aan strategische partner een goed alternatief zijn. Maar welke partner brengt u de juiste mix van kennis en financiële slagkracht om de potentie van uw onderneming te realiseren? Onze adviseurs kennen de branche en gaan hier graag een gesprek over aan. 

Specialiseren, fuseren of verkopen?

Specialiseren, fuseren of verkopen?

Het is raadzaam om als ICT-ondernemer te kijken of specialisatie van uw dienst of product de juiste toekomst biedt voor uw bedrijf. Onderzoek zeker ook de mogelijkheden voor verkoop, participatie of co-creatie!