My Flynth

Specifieke dienstverlening wordt opgeslokt

Grote ICT-partijen nemen steeds vaker nichespelers over

ICT-reuzen azen op nichespelers ICT

Grote ICT-bedrijven nemen actief gespecialiseerde vakbroeders over.

Ruim 75 procent van de fusies en overnames in de ICT-sector zijn ingestoken vanuit schaalvergroting. Het gaat vaak om grotere organisaties die relatief kleine bedrijven in één keer overnemen. Waar komt deze trend vandaan?

We analyseerden 29 recente overnames in de Nederlandse ICT-sector. En wat blijkt? De reuzen eten de kleintjes. Voor hen is overnemen de snelste manier om direct toegang te krijgen tot nieuwe markten en de bestaande posities te behouden en verder te verstevigen.

Niche niet langer garant voor succes
Want waar ICT-ondernemingen zich jaren geleden nog konden onderscheiden door zich te focussen op een niche,  staat specialisatie in de huidige markt steeds minder garant voor succes en groei. Grote partijen nemen daarom steeds vaker kant-en-klare ICT-oplossingen over die zij direct aan hun productportfolio toevoegen. Daarmee komen ze met een bewezen product op de markt.

Concurrentieslag
Voor kleinere ICT-ondernemingen is het moeilijker om de concurrentie aan te gaan met de grotere vakgenoten. Veel ondernemers zoeken hun heil in verregaande specialisatie, maar is dat de oplossing? De investeringen gaan immers ver voor de baten uit. U investeert in de wetenschap dat het pas in een later stadium rendeert.

Uit onderzoek blijkt dat de specifieke ICT-dienstverlening wordt verdrongen door min of meer gestandaardiseerde diensten. Het is steeds belangrijker dat de investering die kleinere ICT-partijen doen, direct succesvol zijn. Ruimte om volop te experimenteren, verdwijnt.

In de praktijk
Een applicatieontwikkelaar investeert in andere technologieën en vaardigheden van zijn personeel, dan een ICT-consultantsbureau of beheerbedrijf. Zo zijn de bedrijfsrisico’s voor elk ICT-bedrijf weer anders.

Vooral de druk op de kleinere dienstverleners met lokale focus, in de services en maintenance, zoals netwerk- en applicatiebeheer, neemt toe. Als groeien of transformeren op eigen kracht niet lukt, kan verkoop een goed alternatief zijn. Maar welke uitdagingen zijn er dan? Een aantal voorbeelden met strategische oplossingen:

1. Software development

Er is minder toegang tot de juiste technologieën om software te ontwikkelen. Door licentieconstructies en stijgende kosten, moeten vooral kleinere ICT-bedrijven hierin vaker keuzes maken. Hierdoor neemt de toegang tot technologie in de brede zin van het woord af.

Om toch investeringen te doen in bepaalde softwaretechnologieën, kan gedacht worden aan cocreatie. Samen met andere kleinere ICT-bedrijven worden grotere investeringen gedaan. Of ICT-partijen werken samen waarbij elke partij zich specialiseert in een bepaald onderdeel van de development.

3. Service en maintenance

Een goede prijs voor de geleverde dienst krijgen. Door de groeiende concurrentie in de service en maintenance ziet u dat verloning anders verloopt. Het principe ‘uurtje-factuurtje’ wordt meer en meer vervangen door fixed fees op basis van klantspecifieke SLA’S. 

Houd rekening met deze veranderende manier van verlonen. Dit brengt risico’s maar zeker ook kansen met zich mee. Zorg dat u heldere SLA’s met de klanten maakt. En dat u uw kosten en opbrengsten per SLA goed vastlegt. Inzicht in de aantallen en de resultaten van de SLA’s zullen toegang tot krediet eenvoudiger maken zodat u altijd ‘cash om handen’ houdt.

2. applicatiebeheer

De omvang en complexiteit van ICT-systemen neemt toe. Net zoals de uitdaging voor ICT-afdelingen om waarde te blijven leveren. Naar schatting wordt twee derde van het ICT-budget uitgegeven aan het onderhoud van bestaande systemen. Deze kosten laten duidelijk een stijgende lijn zien. In sommige gevallen overschrijden de onderhoudskosten de initiële investeringen binnen de korte tot middellange termijn.

Blijf investeren in nieuwe technologieën. Vooral de Software as a Service-technologie (SaaS) is goed op weg, vooral met hybride omgevingen. Om de investeringen in knowhow en technologie te kunnen blijven doen, moet u ervoor zorgen dat er voldoende budget is voor R&D. Bij deze strategische keuze is het belangrijk om toegang te houden tot financiering.

4. Hosting

Vooral in hosting, services en maintenance neemt de investeringsdruk snel toe. Dit komt door klantvragen en de wettelijke verplichtingen in security, privacy en de toepassing van cloud-technologie.

Bedenk welke investeringen nodig zijn om met uw bedrijf voorop te lopen en welke groei er nodig is om deinvesteringen voldoende te laten renderen. Breng dit samen in één financieel plan om haalbaarheid en risico’s goed te kunnen beoordelen.

Specialiseren, fuseren of verkopen?

Specialiseren, fuseren of verkopen?

Het is raadzaam om als ICT-ondernemer te kijken of specialisatie van uw dienst of product de juiste toekomst biedt voor uw bedrijf. Onderzoek zeker ook de mogelijkheden voor verkoop, participatie of co-creatie!