Midden in de maatschappij

Midden in de maatschappij

Prettig samenleven in een duurzame wereld. Hier draagt Flynth graag aan bij. We helpen collega’s die zich inzetten voor het goede doel. We ontwikkelen diensten waarmee ondernemers verantwoord kunnen ondernemen. Ook delen we kennis en zetten we ons in voor een beter ondernemersklimaat.

Flynth staat midden in de maatschappij en is een organisatie voor en van ondernemers:

 • We sponsoren lokale verenigingen en culturele evenementen.
 • Veel collega’s zijn actief als vrijwilliger in (financiële) bestuursfuncties, en nemen deel aan of organiseren activiteiten voor het goede doel.
 • Collega’s verzorgen geregeld gastcolleges op hogescholen en universiteiten.
 • In onze Raad van Commissarissen zitten ondernemers, zij vormen ook het bestuur van de stichting die de eigendom van Flynth beheert.

Flynth deelt kennis: Agriterra

We sponsoren ook met kennis en ideeën. Een voorbeeld is ons partnerschap met Agriterra. Deze stichting ondersteunt boerenorganisaties in ontwikkelingslanden om daar het welzijn en de voedselsituatie te verbeteren. Onze adviseurs bezoeken in teams Agriterra-projecten om bedrijfskundig en financieel advies te bieden.

Duurzamer werken

Flynth gaat respectvol om met haar omgeving. Wij kiezen onder meer voor:

 • groene stroom
 • CO2-gecompenseerd gas
 • energiemanagement in de kantoren
 • emissiearme of elektrische auto’s
 • zoveel mogelijk papierloos werken
 • FSC-papier en dubbelzijdig printen
 • recycling van verschillende afvalstromen

We ontwikkelen ook diensten die ondernemers helpen om verantwoord te ondernemen. Zo hebben we een rekenmodel gemaakt waarmee ondernemers ontdekken of investeren in zonnepanelen financieel aantrekkelijk is.

Een beter ondernemersklimaat

Onze organisatie draagt actief bij aan een beter ondernemersklimaat. Wij behartigen de belangen van het mkb en de agrarische sector bij onder meer fiscale onderwerpen en zetten ons in voor administratieve lastenverlichting.